Beschrijven van het thema:
Nederland is een relatief klein land. Dit kleine land is op de wereldmarkt echter wel een belangrijke speler. Dit komt onder andere doordat wij zowel veel importeren uit het buitenland als veel exporteren naar het buitenland. In dat importeren en exporteren spelen de diverse (lucht)havens een grote rol. De grootste luchthaven in Nederland is Schiphol en de grootste haven is de zeehaven van Rotterdam. Essentieel voor het voortbestaan en succes van zowel Schiphol als Rotterdam zijn de achterlandverbindingen. Dit zijn de verbindingen met de bestemming van de in de (lucht)haven aangekomen goederen. Rotterdam en Schiphol kun je zien als twee grote economische motoren. Zij zorgen voor veel werkgelegenheid en leveren een substantiële bijdrage aan het Bruto Nationaal Product. Om deze motoren optimaal draaiende te houden is de kwaliteit van de achterlandverbindingen van groot belang. Het is voor de beide havens ten slotte niet alleen van belang dat zij veel goederen kunnen ontvangen, maar ook dat deze goederen op een efficiënte manier kunnen worden door getransporteerd.

Interessante vragen:

 • Denk jij dat de haven van Rotterdam en de luchthaven Schiphol nog verder zouden moeten groeien? Waarom wel of waarom niet?
 • Kun je een voorbeeld geven waaruit blijkt dat ook de overheid zich met de achterlandverbindingen bezighoudt?
 • Zowel in de Rotterdamse haven als op Schiphol werken een hoop mensen, maar ook door het bestaan van de beiden havens onstaat een hoop werkgelegenheid. Kun jij een aantal voorbeelden geven van bedrijven of beroepen die afhankelijk zijn van een van de havens?
 • Op welke manier denk jij dat de meeste goederen na aankomst per zeeschip in Rotterdam verder worden vervoerd? En op Schiphol?
 • Wat denk je dat er zou gebeuren als Schiphol en Rotterdam voor 1 dag dicht zouden gaan?

Voorbeelden van probleemstellingen:

 • Door middel van welke projecten wordt getracht de achterlandverbindingen te verbeteren?
 • Wat zijn de belangrijkste redenen waardoor Rotterdam en Schiphol zijn uitgegroeid tot zulke grote spelers?
 • Welke diverse soorten goederen worden er door de haven van Rotterdam onderscheiden en welke soort goederen heeft de afgelopen jaren de sterkste groei doorgemaakt?
 • Waar zitten op dit moment de grootste knelpunten in ons wegennetwerk en hebben deze knelpunten invloed op de kwaliteit van de achterlandverbindingen?
 • Waarom is het belangrijk dat de haven van Rotterdam blijft uitbreiden?
 • Hoe belangrijk zijn de mainports Schiphol en Rotterdam voor de Nederlandse economie?

Voorbeelden van onderzoeksactiviteiten:

 • Onderzoek wie de grootste concurrenten van Rotterdam en Schiphol zijn. Waarin onderscheiden Rotterdam en Schiphol zich ten opzichte van de concurrent?
 • Doe een onderzoek in je klas naar de mening van jouw klasgenoten over het nut van de aanleg van de Betuwelijn. Waarom denken je klasgenoten dat de aanleg belangrijk is? Of waarom had de Betuwelijn beter niet kunnen worden aangelegd?
 • Onderzoek via het programma statline op de site van het CBS, www.cbs.nl, hoe het vervoer van goederen via pijpleidingen zich ontwikkelt.

Voorbeelden van eindproducten en presentatiemogelijkheden:

 • Het is bij dit onderwerp vaak goed mogelijk om in je onderzoek cijfers van bijvoorbeeld het CBS te betrekken. Via statline kun je ook kant en klare diagrammen van het web afhalen en deze in je werkstuk opnemen.
 • Neem ook enkele plaatjes in je werkstuk op die de lezer een beeld geven van de havens en het transport er naartoe en ervandaan.
 • Bij het presenteren kun je naast een cijfermatige indruk, je klasgenoten ook een indruk geven door een paar goede plaatjes mee te nemen.
 • Als je je werkstuk voor de klas moet presenteren, moet je in je achterhoofd houden dat een groot gedeelte van de klas geen goed idee heeft van hoe groot Schiphol en Rotterdam zijn. Laat de klas raden naar een paar gegevens die jij hebt onderzocht. Bijvoorbeeld: Het aantal banen, het aantal passagiers dat Schiphol per jaar verwerkt, de diepte van de Rotterdamse haven of het aantal kilogram dat per jaar in Rotterdam wordt overgeslagen.

Nog meer tips:

 • Je kunt je tijdens het maken van je werkstuk ook focussen op een van de twee mainports. Je kunt dan gerichter naar informatie zoeken. Als je beide mainports onderzoekt is je werkstuk natuurlijk wel completer.
 • Op de site van het CBS (www.cbs.nl) kun je, door op het statline logo te klikken, je eigen tabellen en diagrammen samenstellen
 • Zorg dat je voor dat je echt begint een goed idee hebt van de omvang van de haven(s) je kunt hiervoor of een kijkje nemen op internet (www.schiphol.nl en www.portofrotterdam.nl) of je gaat er echt langs.

Bronnen:

Logo CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) Centraal Bureau voor de Statistiek
Op de website van het CBS is via het programma Statline veel statistische informatie te vinden om je werkstuk mee te onderbouwen. Je kunt met het programma je eigen tabellen en grafieken laten maken.

Soort bron: Internetsite
Bruikbaarheid: Belangrijk
Niveau: Goed leesbaar
Waar vind ik deze titel? Internet

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Via deze site kun je publicaties vinden over onder andere: de prestaties van het Nederlands wegennet, kerncijfers van het goederenvervoer en diverse andere rapporten over het verkeer.

Schiphol
Via deze site kun je allerlei informatie over Schiphol verzamlen. Kijk in ieder geval even onder schiphol in de samenleving, hier kom je door eerst Schiphol Group aan te klikken.

De Rotterdamse haven
Op deze site is erg veel goede informatie over het onderwerp te vinden, dus zelfs als je alleen in Schiphol geinteresseerd bent moet je hier even kijken. De teksten onder het kopje onderwijs zijn het best bruikbaar.

Hoe Spoort het water
Dit boek geeft erg veel informatie over onderzoek naar de achterlandverbindingen van Rotterdam in verband met de aanleg van de Betuwelijn. Groot voordeel is dat dit boek ook op internet staat en dus gemakkelijk te verkrijgen is.

Dit werkstuknetwerk is geschreven door Jordi Dumans.