Op deze pagina vind je verschillende links naar oefeningen.

We hebben ze ingedeeld in de volgende categorieen:

  • Informatica: Met informatie over veilig internetten, oefenen met Microsoft Word, Excel & Powerpoint.
  • Opdrachten: Met ideeën en vaardigheden over (profiel- en sector-) werkstukken en stage lopen.
  • Rekenen: Met informatie over afronden, procenten en rekenen met geld.

Hieronder vind je een lijst met Diavoorstellingen ( Powerpoints) en oefeningen van verschillende begrippen.
Procenten (door T. Zuininga)
Procenten BTW (door L. Creemers)
Indexcijfers (door T. Zuininga)
Het Consumenten Prijsindexcijfer(door T. Zuininga)

De Balans (door T. Zuininga)
De Resultatenrekening (door T. Zuininga)

Afschrijvingskosten (door T. Zuininga)
Administratie van afschrijvingen (door T. Zuininga)

Samengestelde Interest (door T. Zuininga)
Lineaire Lening (door T. Zuininga)
Annuiteiten (door T. Zuininga)
Obligatielening (door T. Zuininga)

Eigen Vermogen bij NV en BV (door T. Zuininga)
Indeling Vermogen (door T. Zuininga)
Winstverdeling 1 (door T. Zuininga)
Winstverdeling 2 (door T. Zuininga)

Kostprijsberekening bij Stukproductie (door T. Zuininga)
Prijs en Hoeveelheidsverschillen (door T. Zuininga)
Brutowinstberekeningen (door T. Zuininga)
Brutowinstmethode (door T. Zuininga)
Voorraadwaardering FIFO (door T. Zuininga)
Voorraadkosten (door T. Zuininga)
Economische Voorraad (door T. Zuininga)
Investeringsselectie (door T. Zuininga)
Liquiditeit en Solvabiliteit 1(door T. Zuininga)
Liquiditeit en Solvabiliteit 2(door T. Zuininga)
Rentabiliteit (door T. Zuininga)
Overige Kengetallen(door T. Zuininga)

Collectieve Uitgaven (door T. Zuininga)
Lorenzcurve (door T. Zuininga)

Toegevoegde Waarde 1 (door T. Zuininga)
Toegevoegde Waarde 2 (door T. Zuininga)
Toegevoegde Waarde 3 (door T. Zuininga)

De Marketingmix (door T. Zuininga)
Marketingstrategie (door T. Zuininga)
Omgevingsfactoren(door T. Zuininga)
Distributiebeleid(door T. Zuininga)
Prijsbeleid(door T. Zuininga)
Productbeleid 1 (door T. Zuininga)
Productbeleid 2 (door T. Zuininga)
Promotiebeleid (door T. Zuininga)
Productiestructuur – Bedrijfskolom/Bedrijfstak (door T. Zuininga)

Hieronder vind je enkele oefeningen ( Word) Deze kun je makkelijk opslaan of printen.
Rekenen, Procenten, Indexcijfers en Rekenen + tekenen (door LWEO)
Procenten (door N. Baars)
Indexcijfers (door T. Coppes)
Rekenen met grote getallen
Een Begroting maken (door J. van Heteren)
Winstberekeningen (door H. Alleleijn)
Opslagmethodes 1(door H. Alleleijn)
Opslagmethodes 2(door H. Alleleijn)
Schaalvergroting (door J. van Heteren)
Heb je zelf nog bruikbare websites met oefenmateriaal of ben je op zoek naar oefeningen, stuur dan een mail naar de lokaalbeheerder.