Dance4life

(ingezondenbericht)

Scholenproject dance4life, komt jouw school ook in actie?!

 Codename Future brengt namens dance4life het  ‘dance4life scholenproject’ onder je aandacht. 100 scholen kunnen hier aankomend schooljaar kosteloos gebruik van maken. Deelname wordt geheel gefinancierd, maar wacht niet te lang met inschrijven, want vol = vol. De aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst verwerkt!

dance4life werkt samen met jongeren aan een wereld zonder aids. Ze doen dit door jongeren te informeren over thema’s die spelen rondom seksualiteit en ze gebruiken muziek en dans om jongeren te betrekken en inspireren. Bovendien motiveert dance4life jongeren om zélf in actie te komen en de verspreiding van hiv en aids wereldwijd terug te dringen. Het Nederlandse initiatief vindt inmiddels plaats in ruim 20  landen verspreid over 5 continenten. In Nederland inspireert dance4life met het scholenproject  jongeren om in actie te komen voor hun leeftijdgenoten wereldwijd. 
Komt jouw school ook in actie?

Lees verder »

Onderwijs, creativiteit en de arbeidsmarkt

Waar het lezen van de krant me onveranderlijk doet verwachten dat de menselijke soort zichzelf binnenkort van de aardbodem veegt, staat een bezoek aan de TED website, interessante en inspirerende lezingen van bijvoorbeeld briljante wetenschappers of succesvolle Hollywoord-producers, altijd garant voor hernieuwde hoop voor diezelfde mensheid. Desondanks had ik tot voor kort de nummer 1 van het overzicht van de tien best bekeken TED-lezingen (zo’n 25 miljoen views) nog nooit gezien. Ik durfde niet. Het is de lezing van Sir Ken Robinson genaamd ‘How schools kill creativity’’.
 
O jee, dacht ik. Daar gaan we weer. School faalt op alle fronten omdat we er niet in slagen alle problemen (pesten, racisme, ongelijkheid tussen bevolkingsgroepen) op te lossen of de gewenste excellente opleiding aan te bieden, maar nu doden we ook nog de creativiteit. Toe maar. Gezien mijn eerdere ervaringen met TED had ik beter moeten weten. De lezing van Sir Ken Robinson is niet alleen geestig maar ook interessant. Hij stelt dat overal ter wereld in het onderwijs eenzelfde hiërarchie van vakken bestaat waarbij wiskunde en de talen het belangrijkst worden gevonden en dat aan vakken als bijvoorbeeld dans of drama veel minder belang wordt gehecht. Het onderwijs in de wereld is voornamelijk gericht op het verstand, op het hoofd.

Lees verder »

De houdbaarheidsdatum van een docent

“Wanneer gaan we dat spelletje weer doen?” vraagt de derde klas.
“Als we tijd hebben, ” zeg ik. ‘Maar de studiewijzer laat ons niet veel ruimte.”
“U moest toen vreselijk lachen. ”
Sterker nog, ik snikte van het lachen. Ik denk liever niet aan die vrolijke-janboel-les terug, aan die snedige opmerkingen  en vooral niet aan die slappe lach.  Die van mij.
“Als we nu heel hard aan onze oefeningen gaan werken, mogen we het dan aan het einde van de les doen?”
“We zullen zien,” lieg ik. Geen haar op mijn hoofd die er aan denkt.

Lees verder »

2014

Alvast wat ter overdenking voor een hopelijk excellent onderwijsjaar:

“I have never let my schooling interfere with my education.” 

― Mark Twain

“Education is the most powerful weapon which you can use to change the world.” 

― Nelson Mandela

Wat beeldhouwwerk is voor een stuk marmer, dat is onderwijs voor de menselijke ziel.

―Joseph Addison

Het doel van het onderwijs is een lege geest vervangen door een open geest  

―M. Forbes.

“Children must be taught how to think, not what to think.” 

― Margaret Mead

“If you want to get laid, go to college. If you want an education, go to the library.” 

― Frank Zappa

 
De beste wensen!   
 
Margreet

(On)bevoegd is (on)bekwaam

Laatst op een personeelsavond wilde ik mijn duit in het zakje doen en mijn zorg uitspreken over het feit dat zoveel docenten op mijn school onbevoegd les geven. 
“Onbevoegd is niet onbekwaam,” riep de schoolleider bij wijze van reactie joviaal.
“Nee, dat bedoel ik ook niet, maar …”, zei ik en wist niets verder te zeggen. Het is helaas alleen in boeken en toneelstukken dat mensen in effectieve volzinnen met elkaar praten.  Op dat moment kon ik mijn gedachten niet op een rijtje krijgen. Natuurlijk is onbevoegd niet onbekwaam. Ik zou er groot onrecht mee doen aan al die collega’s die zonder het vereiste papiertje hun best doen leerlingen iets bij te brengen. Maar hoe zit het dan? En wat stelt een bevoegdheid voor?
 

Lees verder »

Voor decanen

(ingezonden bericht)
 
 
 
 
 
Beste onderwijsdeskundige,
 
Samen sterk en met een schat aan ervaring
Onze 20 jaar ervaring als BKK in het inspireren en informeren over open dagen, opleidingsmogelijkheden en studiekeuzebegeleiding gebruiken we nu online.
Bovendien hebben we de krachten gebundeld met Digischool, Jongin Nederland, Welkeschool.nl  en September advies.
De vak community voor decanen staat voor informatie over open dagen, opleidingsmogelijkheden , studiekeuzebegeleiding en andere interessante  artikelen.
Kortom een prima platform om informatie te vinden en uw kennis te delen met uw collega’s.
Dus meld je aan op http://decaan.vakcommunity.nl/
Wij geloven in de kracht van samenwerking
 
Met vriendelijke groet,
 
Michel Tiepel
BKK.nu

Homo educatiens

Als leerling durfde ik geen stap in de docentenkamer te zetten. Griezelig, al die docenten die daar – nog rokend als schoorstenen – kletsend bijeen zaten. Een kon ik er nog wel aan in de klas, verscholen achter de ruggen van mijn klasgenoten, tientallen vond ik doodeng. Dat ze een eigen leven leefden, inhoud hadden buiten het schooluniversum ging er bij mij niet in. Docenten kwamen van een andere planeet, dat wist ik zeker.

Nu ik zelf al zolang een docent ben, kijk ik er iets anders tegenaan. Toegegeven, op een docentencongres gezeten tussen mijn collega’s kan ik soms verwonderd op me heen kijken en denken ‘hoor ik hier nu bij?’ onmiddellijk gevolgd door de vraag ‘zie ik er ook zo uit’? Ben ik net zo onmiddellijk herkenbaar als docent? Waarna langdurige bestudering in de spiegel van het congresgebouw me bevestigend antwoordt. Ja, ja, ja. Docenten zijn gewoon normale mensen en ik ben net zoals de rest.
 
Maar soms twijfel ik weer, zoals laatst in de docentenkamer, waar ik me geconcentreerd over mijn nakijkwerk boog totdat ik het gesprek van twee beginnende collega’s begon te volgen.

Lees verder »

Gratis kaarten voor Cultuur en Onderwijs Beurs 2014

(ingezonden bericht)

 

Gratis kaarten voor Cultuur en Onderwijs Beurs 2014 –vakbeurs voor cultuureducatie (CEOB)

 

Op 22 en 23 januari 2014 zal in hal 5 van Jaarbeurs Utrecht de derde editie van de landelijke Cultuur en Onderwijs Beurs plaatsvinden(CEOB).

 

De CEOB is speciaal voor iedereen met een hart voor cultuureducatie, barstensvol stands, workshops en presentaties.Na de komende editie wordt de CEOB met een frequentie van één keer per twee jaar georganiseerd. De 4e editie is dus in 2016. De CEOB 2014 wordt  gelijktijdig  georganiseerd met de beurs Leren met ICT.  Bij voorregistratie is er gratis toegang.

 

Kaarten kosten €12,50 per dag. Speciaal voor u is er een Digischool  aanbieding zodat u zich gratis  kunt aanmelden op

 

http://www.ckplus.nl/ceob.html/ met de code ceob14digickv

Lees verder »

Geld, veel geld

In de ideale wereld zijn in 2017 alle docenten bevoegd voor het onderwijs dat zij geven en houden zij zelf hun bekwaamheid bij in het lerarenregister. Maar is de directie dan ook het toonbeeld van perfectie? Wordt er deskundigheidsbevordering schoolbreed georganiseerd? En kan er individueel een nascholing worden gevraagd zonder dat er diep wordt gezucht en zwaar met de wenkbrauwen wordt gefronst? Wat te doen als de directie de gelden van de regering graag in ontvangst neemt maar het vervolgens in een oude sok onder het matras verstopt?

Scholing budget volgens CAO
Ten eerste zou de ambitieuze docent er de schoolleiding er op kunnen wijzen dat het scholing budget volgens de CAO VO 500 euro per werknemer bedraagt (punt 16.5)

Lees verder »

Veel scholen ontevreden over toezicht door Onderwijsinspectie

 (ingezonden bericht)

Meer dan de helft van de scholen in het voortgezet onderwijs is van mening dat het toezicht op onderwijskwaliteit anders georganiseerd zou moeten worden. Ook vindt een meerderheid van de scholen dat ze te sterk worden afgerekend op toetsresultaten. Slechts 29% vindt dat de Onderwijsinspectie op een goede manier toeziet op de kwaliteit van het onderwijs en een kwart spreekt zelfs van een slechte manier.

Dit blijkt uit een representatief onderzoek dat door DUO Onderwijsonderzoek is uitgevoerd onder bijna 1.000 directieleden, teamleiders en docenten uit het voortgezet onderwijs.

Lees verder »