De mogelijkheden van leerlingen om fraude te plegen worden steeds groter! Ik las dat het audio gedeelte van de Cito luistertoets Frans al een dag voor afname op internet stond. Cito geeft hier weinig bekendheid aan – begrijpelijk want dan breng je leerlingen maar op ideeën.

Het steeds verder digitaliseren van onze maatschappij (en de mogelijkheid tot hacken zoals bij KPN is gebeurd), zal tot steeds meer van dit soort problemen leiden. Ik hoor ook vaak dat bij universiteiten vragen van tentamens al ver van tevoren op het netwerk staan. Kunnen wij geheimhouding nog wel waarborgen nu het zenden van emails ook al niet meer veilig kan?

Hoe groot is dit probleem eigenlijk? Of stopt iedereen dit soort zaken het liefst ver weg uit schaamte? Moeten we hier niet over nadenken voordat het uit de hand loopt en veel mensen onterecht een diploma hebben? Moet zo’n lek bij Cito niet tot op de bodem worden uitgezocht? Was het een leerling die iets heeft opgenomen, een docent die de cd heeft laten rondslingeren (op school of thuis) of een medewerker die slordig was met bestanden?

Ook op scholen zijn de fraudemogelijkheden legio: leerlingen worden steeds slimmer in het seinen naar elkaar tijdens een toets (bij multiple choice), kopieren van toetsen is een eitje met een telefoon en daar kan een parallelklas dan weer voordeel van hebben. Hoe bewust zijn we ons als docenten van al die mogelijkheden? Of denken we dat dit bij ons niet gebeurt?

152 Reacties op “Hacken en fraude”

 1. Paul zegt:

  Cito kan zoiets nooit voorkomen, alleen al juridisch niet . Je moet als docent dus slimmer en creatiever zijn dan je leerlingen. Niet blindelings elk jaar de nieuwe cito -toets gebruiken bijvoorbeeld, maar allerlei versies en jaren door elkaar. Laat de kids maar raden wat er nu weer komt. Tijdens toetsen geen mobieltjes op of onder– tafel! En verder wil ik steeds meer van het proces zien en dat ook als onderdeel van de prestatie honoreren. Denk hier aan werkstukken e.d

 2. albert zegt:

  Er is niets nieuws onder de zon. Spieken, frauderen is van alle tijden. Een papier met opgaven uit de tas van de leraar stelen of zijn wachtwoord afkijken is een vergelijkbare actie. De schaal waarop digitale fraude voorkomt is van een andere orde dan het afkijken tijdens een proefwerk. Groter en daardoor indringender.
  Je ziet ook dat fraude sneller ontdekt kan worden dan vroeger en doeltreffend bestreden. Als KPN met een paar handelingen 2,5 miljoen e-mailadressen kan blokkeren, dan kan er veel. Heel veel. Zeker als kwade geesten zich met de machtsmiddelen gaan bemoeien. In Syrië is vrijwel al het telefoon- en internetverkeer onder controle van de staat. In de praktijk betekent dat: afgesloten of afgeluisterd. Je kunt je macht gebruiken om te ontregelen, maar ook om te regelen en eventueel positief te corrigeren. Hoe zou dat in Nederland zijn geregeld? Ik moet er niet aan denken dat een vreemde overheerser of crimineel op de stoel van de opperpogrammeur gaat zitten. Maar dat terzijde.

  In Nederland zijn we nog goed van vertrouwen. Luistertoetsen en Cito-eindtoetsen worden vooraf verspreid. Ik maakte vorige week de Cito-eindtoets en wist waar de knelpunten voor de leerlingen zouden zitten. Ik test vooraf luistertoetsen op de computer, controleer of het geluid en het beeld op de digiborden goed doorkomt. Of alle belangrijke informatie helder is geformuleerd. Toch ga ik de bottlenecks niet doorspelen aan de kindertjes. Dan leren ze voor de toets en niet voor de toekomst. Ik doe ze er uiteindelijk geen plezier mee.
  Frauderen of leren voor de toets getuigt allebei van kortetermijndenken. ‘Als het morgen maar goed gaat…’. En overmorgen, volgende week of volgend jaar? Daar bekommeren we ons niet om. Eerst de toets van morgen halen!

  Doe het anders. Kijk naar wat een leerling kan, laat zien, presteert tijdens de les of in een oefensituatie. Registreer groei en ijver. Spreek aan op gedrag, prijs de inzet, de onderzoekende houding, de creativiteit in het probleemoplossend handelen. Motiveer om door te zetten. Next level. Daarmee laat je elk mens meer bereiken dan met een cijfer voor een lijstje vreemde woordjes of serie rekentrucjes die hij de volgende dag weer vergeten is. Want is de mens er beter van geworden? Leert de mens vaardigheden voor de rest van zijn leven? Nauwelijks. Het is een cliché: ‘leraren van gisteren leiden de jeugd van nu op voor de beroepen van morgen’. Een onmogelijke opgave.
  Langetermijndenken is gebaseerd op vaardigheden aanleren. 21e eeuwse vaardigheden, wat die ook moge zijn. Leren naar vermogen, Flexibel blijven. Hoe kun je dat toetsen? – zie: http://www.onderwijsvanmorgen.nl/hoe-toets-je-21e-eeuwse-vaardigheden/
  Frauderen in een toets kun je gemakkelijk voorkomen. Schaf de toetsen af. Ze zijn overbodig. Want straks, als KPN alles weer op orde heeft, kan er weer gehackt worden. Heeft iemand ooit een toets hacken gehaald? Niet nodig, je leert wat je wíl leren, niet wat je moet leren.

 3. Neovo Geesink zegt:

  Ik ben zelf systeembeheerder aan een VMBO school, en heb dus zelf 1e graads te maken met de installatie van de CITO examens.

  Zowiezo is het heel erg moeilijk (Zoniet ommogelijk) om op een Novell server bij bestanden te komen waar expliciet GEEN rechten (Lees: Alle rechten ONTNEMEN) op de groep Leerlingen zijn toegekend.
  Let wel, GEEN rechten toekennen (Lees: Alle rechten ONTNEMEN) is NIET hetzelfde als totaal geen rechten op dergelijke mappen definieren!!

  Als je op een map GEEN rechten definieert voor de Leerlingen, erven ze de rechten van de bovenliggende map.
  Standaard is dat dus RF of LU
  DAN kan een kwaadwillende leerling inderdaad bestanden lezen en deze overbrengen naar eigen Media zoals een USB stick.

  Ik raadt daarom ook ALLE systeembeheerders aan om Leerlingen Alle rechten EXPLICIET te ontnemen op de bestandsmappen van CITO, TOT het moment van Afname, of Doorgaande ingeval dat er met de ExamenTester of de MiniTester wordt gewerkt.

  Hierdoor kan je veel leed voorkomen!

 4. Christien van Gool zegt:

  @Paul
  Toetsen door elkaar gebruiken is voor ons lastig in VAVO omdat onze leerlingen van verschillende scholen komen – er is dan altijd wel een toets die al eens is geoefend (niet dat dat overigens veel uitmaakt bij zwakke leerlingen…).
  Jassen en tassen moeten bij ons voorin bij toetsen en telefoon niet op het lijf – maar we gaan niet fouilleren…

 5. Christien van Gool zegt:

  @Albert
  Helemaal geen toetsen meer? Hoe weet je dan op welk niveau iemand zit en hoe zich dat verhoudt tot anderen? Ik ken de website niet – zal er eens induiken.

 6. Christien van Gool zegt:

  @Neovo
  Dat klinkt wel heel erg technisch! Wat doen jullie in vmbo voor CITO toetsen?

 7. Jan van thiel zegt:

  Mededeling van Cito-project Kijk- en luistertoetsen

  Geachte docenten,

  Project Kijk- en luistertoetsen is zeer verontrust door het voortijdig uitlekken van informatie over de Kijk- en luistertoets Frans vwo 2012 (audiodeel). Goede antwoorden en uitwerkingen, inclusief letterlijke transcripts van fragmenten zijn vóór de afnamedatum 25 januari op internet gepubliceerd. De informatie is inmiddels van deze websites verwijderd nadat wij de moderators erover hadden aangesproken. Wij hebben de “dader” echter niet kunnen achterhalen, de webhosts zijn niet verplicht ons die informatie te geven. Het is een zeer kwalijke zaak dat het geheime materiaal vóór de afnamedatum geopenbaard is.

  Van 8 scholen hebben wij inmiddels meldingen gekregen dat de scores in hun klassen een bizar patroon vertoonden. Over 1 school hebben wij dit via-via gehoord.
  Wij hebben de 8 scholen aangeraden het audiodeel ongeldig te verklaren en een ander audiodeel in te zetten en dit op de hele groep af te nemen. Wij hebben alternatieve normeringen gemaakt en wij raden de scholen aan die te gebruiken. Wij zullen deze toesturen zodra de scholen ons daar om vragen. Indien het aantal items in het audiodeel gelijk is aan dat van de toets 2012 kan de –volgende week te verschijnen- adviesnorm 2012 worden gebruikt. De alternatieve norm is te gebruiken indien het “nieuwe “ audiodeel een afwijkend aantal items heeft.

  De inspectie voortgezet onderwijs is op de hoogte gebracht, en is ook zelf door enkele scholen benaderd. Wij hebben overlegd met de inspectie en voor 2013 de afnamedata vastgesteld. Afgesproken is dat
  • Afname van de Kijk- en luistertoetsen 2013 vóór de afnamedatum niet is toegestaan. Het betreft geheim materiaal dat vóór deze datum niet geopenbaard mag worden. Op de naleving hiervan zal worden toegezien.
  • Om fraude te voorkomen en om het effect van voorkennis uit te sluiten raden wij de scholen dringend aan de toets in te roosteren op de afnamedatum, tijdens de eerste lesuren van de dag. Met andere woorden: zo vroeg mogelijk in de ochtend. Risico’s zoals verspreiding van informatie via internet en andere media willen wij daarmee tegengaan.

  Verder overwegen wij enkele aanpassingen in onze producten door te voeren die het risico op fraude verkleinen. Wij hebben ook via e-mails van verontruste docenten suggesties mogen ontvangen voor verbetering van de procedures, waarvoor onze dank.
  Wat echter zeer belangrijk blijft is de manier waarop de scholen met het geheime materiaal omgaan. Ik doe daarom een beroep op u allen om uw invloed uit te oefenen op de procedures van beheer en archivering die uw school hanteert met betrekking tot deze toetsen.

  Tot slot nog enkele aankondigingen.
  • De scholen die hebben deelgenomen aan de scoringsservice/retourrapportage d.m.v. de antwoordbladen hebben deze week -met voorrang- de uitslagen van hun leerlingen (score, cijfer, ERK-niveau) en die van de school (schoolscore en percentiel op de landelijke schaal) ontvangen. Zij hebben en bijdrage geleverd aan het solide vaststellen van de adviesnormen 2012.
  • De adviesnormen 2012 zullen in de loop van volgende week (week 8) op http://www.cito.nl verschijnen.
  • Volgende week wordt ook een elektronische Nieuwsbrief Kijk- en luistertoetsen verstuurd naar alle e-mailadressen van docenten die ons bekend zijn. Bovendien zullen de coördinatoren bovenbouw van alle scholen deze nieuwsbrief ontvangen. Daarin staat informatie over de Kijk- en luistertoetsen: afnamedata, adviesnormen en scoringsservice/retourrapportage.

  Voor vragen over de Kijk- en luistertoetsen, mailt u met luistertoetsen@cito.nl

  Met vriendelijke groet,

  Jan van Thiel
  Manager Schoolexamens
  luistertoetsen@cito.nl

 8. Neovo Geesink zegt:

  @ Christien van Gool

  We doen nogal wat CITO examens op het VMBO:
  Met de ExamenTester doen we de vakken Nederlands-Basis, Engels-Basis, Duits-Basis, Natuurkunde-Scheikunde (NaSk)-Basis, Maatschappijleer-Basis, Biologie-Basis, Economie-Basis, en Wiskunde Basis.

  Voorts gebruiken we ook de MiniTester voor:
  GrafiMedia, Consumptief-Breed, Verzorging, Instalektro, Handel en Verkoop, Voertuigentechniek, en Bouw-Breed.

  Ofwel, een breed Scala aan digitale examens.

  Neovo.

 9. Christien van Gool zegt:

  @Neovo

  Dat is inderdaad veel! Zijn er veel problemen mee of valt het mee?

 10. piet zegt:

  hallo piks

 11. WilburciX zegt:

  cialis 20 mg cost: cialis 20mg low price cost of tadalafil without insurance
  buy cialis tadalafil0 with pay pal

 12. FrankSeali zegt:

  lisinopril cost: buy lisinopril – zestril 5 mg india

 13. FrankSeali zegt:

  doxycycline 200 mg: generic doxycycline – 100mg doxycycline

 14. ArthurLox zegt:

  buy cialis philippines: how to buy cialis online uk buy cialis without perscription

 15. RobertPhero zegt:

  buy cialis doctor: can i buy cialis in uk generic cialis daily pricing

 16. JimmyspiLl zegt:

  amoxicillin buy online canada amoxil – amoxicillin price canada

 17. Davidemoto zegt:

  generic benadryl capsules purchase zyrtec – zyrtec 10 mg generic

 18. Donaldimmut zegt:

  where can i buy viagra over the counter buy viagra online canada п»їviagra pills

 19. WilliamChupe zegt:

  doxycycline prices doxycycline – 200 mg doxycycline

 20. WilliamChupe zegt:

  generic doxycycline doxycycline generic – doxycycline hyclate 100 mg cap

 21. WilliamChupe zegt:

  buy generic doxycycline buy doxycycline 100mg – buy doxycycline monohydrate

 22. PedroNox zegt:

  price of viagra: viagra – viagra cost

 23. PedroNox zegt:

  viagra from india: п»їviagra pills – order viagra online

 24. BryanSix zegt:

  ed remedies canadian pharmacy drugs online – legitimate canadian online pharmacies

 25. WilliamQuida zegt:

  stromectol 6 mg dosage stromectol – ivermectin oral 0 8

 26. WilliamQuida zegt:

  lisinopril 20 mg mexico lisinopril – where to buy lisinopril online

 27. WilliamQuida zegt:

  buy metformin 850 mg uk price of metformin 500mg tablets – where can i get metformin online

 28. Davidoramn zegt:

  http://ivermectinstr.online# ivermectin human

 29. BrendanAwags zegt:

  best ed pills: buy prescription drugs from canada – cheap ed medication

 30. Peterstene zegt:

  viagra from canada viagra without a doctor prescription – buy real viagra online

 31. WayneWab zegt:

  buy cialis cheaper online cialis tadalafil portugal – buy cialis online generic

 32. AmyWreno zegt:

  prices of cialis daily use

 33. KiaWreno zegt:

  buy lasix uk

 34. AmyWreno zegt:

  where can you buy viagra without a prescription

 35. KiaWreno zegt:

  ivermectin where to buy

 36. MarioNuano zegt:

  hydroxychloroquine sulfate 300 mg hydroxychloroquine – plaquenil cost australia

 37. AlanWreno zegt:

  where to buy ivermectin

 38. AmyWreno zegt:

  ivermectin coronavirus

 39. MarioNuano zegt:

  cipro ciprofloxacin buy cipro – cipro pharmacy

 40. EyeWreno zegt:

  stromectol uk buy

 41. MaryWreno zegt:

  stromectol canada

 42. MarioNuano zegt:

  plaquenil medicine hydroxychloroquine – plaquenil 50 mg

 43. MarkWreno zegt:

  stromectol tablets buy online

 44. PaulWreno zegt:

  ivermectin cream 5%

 45. CarlWreno zegt:

  where can i buy oral ivermectin

 46. AmyWreno zegt:

  ivermectin 5 mg price

 47. AlanWreno zegt:

  ivermectin 3mg dosage

 48. Williamswono zegt:

  cialis for women side effects cialis online canada – cialis discussion forum

 49. KiaWreno zegt:

  cost of ivermectin lotion

 50. PaulWreno zegt:

  best no prescription pharmacy

 51. RonaldKit zegt:

  buy discount viagra wholesale generic viagra qpwpdzb – dapoxetine viagra purchase

 52. JasonWreno zegt:

  cheap generic cialis for sale

 53. EyeWreno zegt:

  generic viagra cheap canada

 54. RonaldKit zegt:

  viagra online 100mg viagra 800 mg nytfucb – discount viagra online with cheap shipping

 55. PaulWreno zegt:

  buying cialis online safe

 56. MarkWreno zegt:

  wellbutrin cost uk

 57. CarlWreno zegt:

  buy prednisone 50 mg

 58. AmyWreno zegt:

  where to purchase tadalafil

 59. MaryWreno zegt:

  stromectol

 60. MarkWreno zegt:

  prednisone 12 tablets price

 61. LisaWreno zegt:

  cialis 40 mg tablets

 62. EyeWreno zegt:

  generic cialis lowest prices

 63. AmyWreno zegt:

  nolvadex 10mg price in india

 64. CarlWreno zegt:

  buy tadalafil 20mg price

 65. KiaWreno zegt:

  rx pharmacy no prescription

 66. PaulWreno zegt:

  lowest price cialis 20mg

 67. LisaWreno zegt:

  cialis south africa price

 68. MarkWreno zegt:

  buy cialis online cheap india

 69. AmyWreno zegt:

  buy brand viagra online canada

 70. MarkWreno zegt:

  daily viagra

 71. MarkWreno zegt:

  canadapharmacyonline

 72. RonaldEsomo zegt:

  ivermectin 6 mg tablets buy stromectol pills – stromectol ivermectin

 73. DenWreno zegt:

  sildenafil citrate women

 74. JasonWreno zegt:

  20 mg sildenafil 680

 75. CarlWreno zegt:

  lexapro canada

 76. KiaWreno zegt:

  buy antabuse without prescription

 77. JudyWreno zegt:

  motilium tablets uk

 78. JudyWreno zegt:

  buy disulfiram canada

 79. MarkWreno zegt:

  buy zyban online uk

 80. WilliamDaype zegt:

  can ed be reversed treatment for erectile dysfunction – ed meds online

 81. MaryWreno zegt:

  canada tadalafil generic

 82. KiaWreno zegt:

  order sildenafil 20 mg

 83. JasonWreno zegt:

  price of 50 mg viagra

 84. JudyWreno zegt:

  buy tadalafil uk

 85. AmyWreno zegt:

  can you buy prednisone in canada

 86. EyeWreno zegt:

  viagra from mexico to usa

 87. MaryWreno zegt:

  tadalafil 2

 88. ThomasWew zegt:

  lexapro pills for sale lexapro generic – lexapro 0.5 mg

 89. DenWreno zegt:

  buy sildenafil 20 mg online

 90. EyeWreno zegt:

  sildenafil mexico pharmacy

 91. LisaWreno zegt:

  price of sildenafil 50 mg

 92. GerardoGok zegt:

  clomid buy online buy clomiphene – clomid tablets

 93. KiaWreno zegt:

  viagra 5 mg

 94. DenWreno zegt:

  buy viagra in us online

 95. JasonWreno zegt:

  cost of viagra

 96. AmyWreno zegt:

  brand viagra from canada

 97. LisaWreno zegt:

  50 mg phenergan

 98. DenWreno zegt:

  cialis 10 mg tablet cost

 99. GerardoGok zegt:

  viagra without doctor prescription buy prescription drugs from canada – prescription drugs

 100. LisaWreno zegt:

  buy online generic cialis

 101. CarlWreno zegt:

  viagra 1 tablet

 102. LisaWreno zegt:

  us pharmacy no prescription

 103. JasonWreno zegt:

  mexican pharmacy weight loss

 104. KiaWreno zegt:

  cheap viagra for sale

 105. JudyWreno zegt:

  cost of ivermectin lotion

 106. EyeWreno zegt:

  female viagra india online

 107. MarkWreno zegt:

  10mg tadalafil

 108. Mauriceorida zegt:

  where can i buy propecia buy propecia – generic propecia usa

 109. KiaWreno zegt:

  sildenafil price mexico

 110. EyeWreno zegt:

  trazodone 150 mg price

 111. CarlWreno zegt:

  cheap accutane 40 mg

 112. JudyWreno zegt:

  tadalafil from canada

 113. KiaWreno zegt:

  average price of sildenafil in usa 100mg

 114. AlanWreno zegt:

  buy metformin no prescription

 115. EyeWreno zegt:

  india cialis pharmacy

 116. https://ivermectinmeds.com/ zegt:

  stromectol buy

 117. AmyWreno zegt:

  buy viagra over the counter in canada

 118. LisaWreno zegt:

  canada rx sildenafil

 119. CarlWreno zegt:

  viagra online canada

 120. JasonWreno zegt:

  ivermectin 4 mg

 121. KiaWreno zegt:

  ivermectin medication

 122. Terryroage zegt:

  buy generic 100mg viagra online buying viagra online – viagra over the counter

 123. lasix no prescription zegt:

  lasix 500 mg tablet price prescription water pills lasix Swice mok

 124. DenWreno zegt:

  [url=http://hydroxychloroquinepp.com/]plaquenil eye[/url]

 125. JudyWreno zegt:

  cheap cymbalta prescription

 126. LisaWreno zegt:

  generic lipitor drugs

 127. EyeWreno zegt:

  generic azithromycin over the counter

 128. MarkWreno zegt:

  ivermectin 0.5

 129. JudyWreno zegt:

  viagra on sale

 130. Terryroage zegt:

  drug pharmacy trusted india online pharmacies – herbal ed treatment

 131. DenWreno zegt:

  viagra 100mg online canada

 132. CarlWreno zegt:

  female viagra price india

 133. LisaWreno zegt:

  cialis tabs

 134. EyeWreno zegt:

  best cheap viagra pills

 135. AmyWreno zegt:

  tadalafil brand name

 136. stromectol tablets for humans zegt:

  ivermectin cream 5% ivermectin pills

 137. JudyWreno zegt:

  ivermectin 6mg tablet for lice

 138. DenWreno zegt:

  viagra soft online

 139. JudyWreno zegt:

  amoxicillin purchase uk

 140. LisaWreno zegt:

  20mg cialis

 141. CarlWreno zegt:

  where can i buy diflucan without a prescription

 142. EyeWreno zegt:

  sildenafil citrate india

 143. KiaWreno zegt:

  online cialis prescription canada

 144. ivermectin usa price zegt:

  buy stromectol online uk ivermectin 1 cream 45gm

 145. JerryTaism zegt:

  men with ed supplements for ed – online meds for ed

 146. AApqcsf zegt:

  Холостячка 2 сезон https://bit.ly/39ioLkW Смотреть онлайн шоу Холостячка 2 сезон на СТБ.
  Пост шоу можно смотреть тут. Холостячка стб 2 сезон 1-2 серия

 147. MaryWreno zegt:

  usa pharmacy online viagra

 148. PatrickTig zegt:

  how to cure ed erectile dysfunction treatments – buy generic ed pills online

 149. order clomid zegt:

  clomiphene for sale Swice mok

 150. MarkWreno zegt:

  cheap cialis online australia

 151. JudyWreno zegt:

  stromectol tablet 3 mg

 152. SamWreno zegt:

  ivermectin 3 mg

Reageer


3 × zeven =