Verschillen tussen jongens en meisjes
Deze week was het verschil tussen jongens en meisjes in het nieuws. Een uitvloeisel van een voorstel van besturenraadvoorzitter dr. W. Kuiper die zich zegt zich te verbazen over ‘de enorme hoeveelheid ongezouten negatieve en zelfs agressieve reacties vanuit het brede publiek op allerlei internetfora en op Twitter.’ Nog een uitspraak van Kuiper in het Reformatorisch Dagblad: ‘Als je – hoe genuanceerd en voorzichtig ook – met de suggestie komt dat een volstrekt gelijke behandeling van beide geslachten wel eens voor beiden ongunstig zou kunnen zijn, dan kom je kennelijk aan een taboe. En wat het in de ogen van velen dubbel erg maakt, is dat deze suggestie door een christelijke organisatie werd gebracht.’

Eerlijk gezegd was dat laatste helemaal niet in me opgekomen toen ik het voorstel hoorde: voor mij is het geen taboe maar gewoon geen goed idee. Het heeft op geen enkele manier te maken met de feminisering van het onderwijs zoals vaak wordt gesuggereerd maar waar nog nooit bewijzen voor zijn gevonden.

Een aantal ervaringen vanuit mijn onderwijspraktijk:
- Jongens uit allerlei niveaus stromen vaker af naar lagere onderwijsniveaus, vervelen zich daar te pletter en worden lui.
- Jongens zijn vaker verslaafd aan gamen / drugs / drank en dit heeft grote invloed op hun concentratie en vermogen om te leren.
- Jongens werken meer in weekenden en ‘s avonds en hebben daardoor minder tijd om huiswerk te maken. Ze vinden het ook niet echt belangrijk om huiswerk te maken of woordjes te leren (dom werk).
- Ouders hebben minder invloed op jongens (ze gaan hun eigen gang) en in allochtone kringen zijn het vaak de jongens die als prinsjes worden behandeld en alleen nog maar kunnen denken in rechten en niet in plichten (zelfoverschatting!).
- Jongens vertonen meer gedrags of psychische problemen (autisme, ADD, ADHD, dyslexie, discalculie, PDD-NOS) en verzuipen in de grote klassen in het reguliere onderwijs (er was een tijd dat we hier speciaal onderwijs voor hadden!).

In mei 2011 debatteerde de Kamer over de onderwijsachterstand van jongens. Een van de zaken die daar werd besproken was een advies van de Onderwijsraad uit februari 2010: ‘Hoofdboodschap van het advies is dat het werken aan gedragsproblemen begint met sterk onderwijs in een duidelijk gestructureerde school met heldere regels en voldoende aandacht en ruimte voor persoonlijke relaties tussen leraar en leerling.’

Duidelijk gestructureerd! Ja zeker, maar die structuur ontbreekt nu juist in het onderwijs waar de meeste jongens zitten: het mbo (competentiegericht leren). In het vo zijn de klassen te groot (bezuinigingen op leraren) zodat de persoonlijke relatie onder druk komt te staan. Zaken die om een structurele aanpak vragen (en geld!!).

Maar dat geld is er niet dus begint onderwijsadviesorganisatie APS met een expertisecentrum rond de verschillen tussen jongens en meisjes in het onderwijs. Ook collega-organisatie CPS wil aan de slag met experimenten waarin beide groepen gedeeltelijk apart les krijgen. Het expertisecentrum gaat in oktober van start en wordt een digitaal platform met een telefonische hulplijn.

Persbericht Reformatorisch Dagblad

10 Reacties op “Verschillen jongens en meisjes”

 1. Assepoester zegt:

  Als we ons gezonde verstand uitschakelen, dan hebben we inderdaad heel erg veel onderzoek nodig om er achter te komen wat we eigenlijk al wisten. Daar zit nou net het verschil tussen de amateur en de professional. De professional richt zijn onderzoekende blik op die zaken waar wat te halen valt. En wat komt daar uit?
  - kleinere klassen, geen 30 of nog meer (in een te krap lokaal)
  - hoogopgeleide leraren, lees tenminste de juiste bevoegdheid
  - voldoende tijd voor volle aandacht, lees 20 lesuren is een volle baan.
  Als we dat nou eerst eens gaan doen, dan kunnen we daarna wel kijken of er nog meer nodig is.

 2. Christien van Gool zegt:

  @Assepoester
  Helemaal mee eens!
  En dan mag er ook nog wel wat bij voor de uitrusting van de lokalen… niet dat je alles zelf bij elkaar moet sprokkelen (geluidsapparatuur, beamer, laptop etc etc)

 3. uiltje zegt:

  Ook helemaal eens met Assepoester.
  Ik werk zelf op het OPDC, de klassen bij ons bestaan voor 4/5 uit, hoe vreemd!! jongens.
  De structuur die wij bieden doet hen goed.
  Maar dat lukt ons vooral omdat we met kleine klassen werken, hooguit 15 leerlingen. Luxe?? Nee bittere noodzaak.

 4. Christien van Gool zegt:

  §Uiltje
  15 leerlingen!!! Dat is zeker luxe.
  Maar waar staat OPDC voor?

 5. Marieke zegt:

  Juist Assepoester, maar in plaats daarvan komt er een ‘expertisecentrum rond de verschillen tussen jongens en meisjes in het onderwijs’. Dat ouders deze verspilling van onderwijsgelden nog pikken, het is een wonder!

 6. Josephine Truijman zegt:

  Dag, op maandag 29 augustus hebben wij aan het onderwerp ‘meisjes en jongens en hun verschillende leerstijlen’ op radio & televisie aandacht besteed.

  http://nos.nl/video/268355-experimenteren-met-effectieve-lesmethodes.html ( = TV )

  http://nos.nl/audio/268172-oprichting-expertisecentrum-jongenstalent.html ( = Radio )

  http://nos.nl/audio/268174-speciale-lesmethoden-voor-jongens-en-meisjes.html ( = Radio )

  Josephine Truijman
  Onderwijs redacteur NOS
  josephine.truijman@nos.nl

 7. Christien van Gool zegt:

  @Josephine
  Dank voor de links – het feit dat er verschillende leerstijlen zijn, is bekend – lijkt me iets voor de lerarenopleidingen om daar aandacht aan te besteden. Het probleem van de grote klassen is echter niet op te lossen met een gezellig balspelletje.

 8. uiltje zegt:

  @christien, OPDC staat voor Ortho Pedagogisch Didactisch Centrum

 9. Pieter zegt:

  Christien, de grote klassen zijn ook niet positief, maar het ging om de verschillen tussen jongens en meisjes.
  Ik ben overtuigd van het nut van verschillende les methoden voor Jongens en meisjes, waarbij de kanttekening dat dit niet direct gescheiden klassen inhoud

 10. Christien van Gool zegt:

  @Pieter
  De discussie ging inderdaad even de andere kant op maar ik geloof dat dit toch wel een wezenlijk punt is: jongens gedijen minder goed in een grote klas en vertonen daardoor meer probleemgedrag.
  En dat ze een andere aanpak vereisen, ook mee eens (is altijd zo geweest). Het probleem waar ik tegenaan loop is dat er bijna bij elk kind/leerling een aparte aanpak nodig is en dat gaat zeker niet in grote klassen!
  Wat heb jij voor nieuwe ideeen hierover?

Reageer


2 × acht =