[ingezonden mededeling]

LIA NIEUWSBRIEF

AANDACHT VOOR ONBEVOEGD LESGEVEN
Deze week is er in de media veel aandacht geweest voor ons pleidooi om openbaarheid te geven aan het aantal onbevoegde leraren dat op Nederlandse scholen werkzaam is. Dit resulteerde direct in een discussie op het forum van onze site. Een aantal bezoekers vond ons standpunt arrogant en was bang voor een groeiende kloof tussen onbevoegden en bevoegden; anderen juichten onze actie toe en werden direct lid.

Een aantal critici heeft onze standpunten met betrekking tot lesbevoegdheden en lerarenopleidingen niet goed begrepen. LIA wil de kwaliteit van het voortgezet onderwijs mede verbeteren door professionalisering, en daar hoort een discussie over het belang van bevoegd lesgeven en de rol van de lerarenopleiding ook bij. De verantwoordelijkheid voor goed onderwijs in Nederland ligt bij de overheid en de sociale partners maar ook bij de individuele leraar, zeker als er afdoende middelen worden geboden voor na- en bijscholing. LIA wil absoluut geen tweespalt tussen bevoegde en onbevoegde leraren en is ook niet bang dat dat gaat gebeuren; LIA heeft respect voor on-, onder-, of andersbevoegde leraren die zichzelf en daarmee het onderwijs serieus nemen, en wil deze collega’s juist professionaliseren en beschermen.

Uitgangspunt voor LIA blijft dat de verantwoordelijken per direct alles op alles moeten zetten om het lerarentekort aan te pakken. Dat gebeurt niet met het inzetten van onbevoegden, zoals steeds vaker te zien is, maar door structureel te investeren in onderwijs en leraren, zodat gepassioneerde, goede opgeleide en bekwame mensen met overtuiging kiezen voor ons mooie vak. Het openbaar maken van het aantal onbevoegde lessen op Nederlandse scholen zal de maatschappelijke, en daarmee politieke druk om te investeren in onderwijs, doen toenemen. Zo heeft OCW reeds gereageerd en een website gepubliceerd waarop per school staat aangegeven hoeveel lessen er onbevoegd worden gegeven. Zie www.bevoegd.nl Het is echter niet duidelijk of hierin ook onder- en andersbevoegden zijn opgenomen.
LIA wil met iedereen die goed onderwijs nastreeft, eerste- en tweedegraders, VMBO’s en gymnasia, ouders en andere betrokkenen, strijden voor de beste leraar voor de klas.

ONDERWIJSTIJD EN BEHOUD VAN HUIDIGE ZOMERVAKANTIE
LIA maakt zich grote zorgen over het behoud van de zeven weken grote vakantie in het voortgezet onderwijs. Donderdag 28 oktober was LIA aanwezig bij een informatieve bijeenkomst over dit onderwerp op het Northgo College in Noordwijk. Ook vertegenwoordigers van de AOB en CNVO waren aanwezig.
Beide bonden staan pal voor de vakantie, zeggen ze. De wet wordt hoogstwaarschijnlijk binnenkort aangenomen. Ergo: de bonden gaan hun uiterste best doen die week vakantie weer via de nieuwe
CAO-onderhandelingen terug te halen. LIA zal naar alle waarschijnlijkheid nog niet bij deze CAO-onderhandelingen uitgenodigd worden.
LIA heeft gezien de ervaringen uit het verleden grote twijfels over de rechte rug van de onderhandelaars. LIA vreest met groten vreze dat er straks een onderhandelingskonijn uit de hoge hoed zal komen dat ervoor
zorgt dat we over een paar jaar gewoon zes weken zomervakantie hebben met een drastische reductie van het aantal organisatiedagen. De facto werkdrukverhoging, volgens LIA. Over de gevolgen voor de kwaliteit van ons onderwijs en de aantrekkelijkheid van ons beroep (lerarentekort!) hoef ik het niet te hebben.

Wat kan LIA doen, wat kan een LIA-lid doen? LIA zal de media en de politiek blijven bestoken met opiniestukken, persberichten  en (open) brieven en zoeken naar een andere manier om actie te voeren tegen de plannen van de staatssecretaris. En u? We roepen u op om uw stem te laten horen via de media en websites (Beter Onderwijs Nederland en LIA) en uw collega’s wakker te schudden. Wijs ze op de potentie en inhoud van LIA! U hoort binnenkort meer over concrete acties.

—— einde nieuwsbrief ——–

Reageer


een × = 7