Nieuwe basisscholen op basis van iPad!

We kunnen trots zijn als Digischool! Vanmiddag wordt in Amsterdam door vier initiatiefnemers: Maurice de Hond, Irene Felix, Luc de Vries en onze eigen directeur ERIK VERHULP de start gepresenteerd van “Nieuw Onderwijs voor een Nieuwe Tijd”. Doel is om in augustus 2013 in een aantal gemeenten te starten met een totaal nieuwe vorm van basisschool ( “De Steve Jobsschool”). Deze school bestaat zowel uit een fysieke component (het gebouw) en een -minstens net zo belangrijke- virtuele component. Daarbij zal de iPad een centrale rol spelen.

Op veel aspecten zal deze school anders opgezet en ingericht zijn dan de bestaande basisscholen.

Het is de bedoeling dat in de komende maanden voldoende ouders zich aanmelden met kinderen tussen 3 en 7 die deze school willen bezoeken. Vervolgens zal in die gemeenten waar voldoende aanmeldingen zijn getracht worden die school te stichten.

Wordt vervolgd!


Online muzieklessen voor PO

Ellen van Hartesveldt tipte mij over deze site: Muziek in school. De site is gemaakt door Helga Boekestijn en zij heeft een aantal prachtige digitale online muzieklessen gemaakt. Zo zijn er bijvoorbeeld lessen 'rondom' een lied, die beginnen met een verhaal. Eén en ander is voorzien van een docentenhandleiding en ontzettend leuk vormgegeven. Kijk maar eens naar Ridder Martijn en Ridder Koen. Daarnaast zijn er ook nog eens verschillende 'speellessen'. Je kunt bijvoorbeeld met de klas meespelen met 'The lion sleeps tonight' maar ook met het Wilhelmus. Iedere les kent weer eigen opdrachten. In de opdrachten kom je van alles tegen, meezingen, meespelen, instrumenten herkennen, zelf componeren. En of dat nog niet genoeg is ook nog eens een pagina vol met handige en nuttige links. Super!

Game: Villa Eeckhoorn, leuk en leerzaam

www.villa-eeckhoorn.nl is een gratis, groen, educatief online 'adventure game' voor groep 7 & 8 ontwikkeld in opdracht van de stichting 'Richting Groen'. De spelers moeten bewijzen dat ze een waardig erfgenaam kunnen zijn voor Villa Eeckhoorn. Dat kunnen ze doen door een aantal opdrachten uit te voeren. Ze zorgen o.a. voor een virtuele biologische moestuin. De game maakt de spelers bewust van gezonde voeding, duurzame landbouw en onze voedselketen en sluit aan bij de kerndoelen van het PO.

Er is een lesbrief beschikbaar en er kan ook een klassencode worden aangevraagd om de resultaten van de leerling te kunnen volgen. Je zou deze game op verschillende manieren kunnen toepassen: klassikaal  via een beamer of het digitale schoolbord, of thuis of op school via de pc.

Nieuwsbrief februari 2012

In deze nieuwsbrief

- Rol en ontwikkeling van de elektronische leeromgeving: deel je ervaringen hier.

- Inspirerend: link naar project stripverhaal maken

Nieuwsbrief februari 2012 community digitaal leermateriaal

Hoe bevalt jouw elo?

Gebruik je op jouw school een elo? Hoe bevalt het, wat zijn de sterke en zwakke punten? Wil je dat met anderen delen,  klik dan hier om een vragenlijst in Google docs in te vullen.  Alvast bedankt.

ELO’s

Op veel VO-scholen wordt gebruik gemaakt van een elektronische leeromgeving (elo), meer of minder succesvol. Zo ook op de school waar ik zelf werkzaam ben.  Via de elo kunnen onder andere studieplanners en opdrachten voor de leerling worden klaargezet, er kan worden samengewerkt, toetsen worden afgenomen, beschermd worden gemaild en vanaf het moment dat gebruik van digitaal leermateriaal het eerste pilotstadium ontstijgt bewijst de elo goede diensten bij het geordend ter beschikking stellen van dit materiaal aan de leerling.

Lees verder »