Mooi

Jos Festjens stuurde mij het volgende door hem gemaakte digitale leermateriaal. Me dunkt materiaal waar veel mee te doen valt!

Rekentrainer

Dierentaal

Woord en beeld

Game: Villa Eeckhoorn, leuk en leerzaam

www.villa-eeckhoorn.nl is een gratis, groen, educatief online 'adventure game' voor groep 7 & 8 ontwikkeld in opdracht van de stichting 'Richting Groen'. De spelers moeten bewijzen dat ze een waardig erfgenaam kunnen zijn voor Villa Eeckhoorn. Dat kunnen ze doen door een aantal opdrachten uit te voeren. Ze zorgen o.a. voor een virtuele biologische moestuin. De game maakt de spelers bewust van gezonde voeding, duurzame landbouw en onze voedselketen en sluit aan bij de kerndoelen van het PO.

Er is een lesbrief beschikbaar en er kan ook een klassencode worden aangevraagd om de resultaten van de leerling te kunnen volgen. Je zou deze game op verschillende manieren kunnen toepassen: klassikaal  via een beamer of het digitale schoolbord, of thuis of op school via de pc.

Nederlandse filmpjes Khan academie

De Khan academy is ontstaan in Amerika. Een site die begonnen is met een aantal filmpjes met uitleg, aanvankelijk gericht op rekenen en wiskunde, maar nu ook al voor andere vakken. Inmiddels vind je op Khanacademy.org een combinatie van een serious games, een e-learning environment en een leerling-volgsysteem. Je kunt zelf inloggen (met een Google- of Facebook-account heb je direct toegang) en het proberen.
Gisteren heb ik op de Onderwijs & ICT beurs kennis gemaakt met Wijnand Baretta. Hij houdt zich bezig met de Nederlandse tak van de Khanacademy, te vinden op http://www.khanacademie.nl/ . Hier zijn inmiddels al de nodige Nederlandstalige filmpjes met uitleg beschikbaar. De meeste over rekenen en wiskunde maar ook al een paar over taal! Netjes gerubriceerd. Heb je een filmpje bekeken, dan kun je over dat betreffende onderwerp oefeningen maken. De oefeningen zijn wel Engelstalig.