De Community Digitale leermiddelen is een initiatief van  de Digitale School en heeft als doel iedereen die in Nederland en België bezig is om digitaal leermateriaal te maken of te gebruiken  een platform te bieden en nader bij elkaar te brengen. Zowel mensen uit het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs als mensen uit de vakverenigingen of van beleidsbepalende instanties kunnen lid zijn van deze community. We trachten hier zoveel mogelijk gebruik te maken van OpenSource software, zodat het materiaal door iedereen gebruikt, aangepast of gemaakt kan worden zonder grote investeringen.

Deelname is aan de Community is gratis. Het wordt natuurlijk zeer op prijs gesteld als leden een nieuwe toepassing van de tool willen delen via de community. Een artikel voor de nieuwsbrief of een bijdrage leveren voor de site zijn welkom .