Jos Festjens stuurde mij het volgende door hem gemaakte digitale leermateriaal. Me dunkt materiaal waar veel mee te doen valt!

Rekentrainer

Dierentaal

Woord en beeld

Reageer


+ 2 = negen