Introductie
‘Samen werken aan digitaal leermateriaal’ , dat is het doel van de Stichting DigilessenVO.nl. Op dit moment werken 29 VO-scholen uit heel Nederland samen aan het ontwikkelen en uitwisselen van digitale leermaterialen.

In het kader van “Leraar 24″ is een filmpje gemaakt waarin het doel en de werkwijze van DigilessenVO.nl helder in beeld worden gebracht. Klik hier om het filmpje te starten.

Er is de laatste jaren heel veel onderzoek gedaan naar de invloed van ICT op het onderwijs. Tijdens de jaarlijkse arrangeurs dag (op 15 april 2009) is Alfons ten Brummelhuis, hoofd onderzoeker Kennisnet, tijdens een lezing dieper ingegaan op het gebruik van ICT in het onderwijs. Wat is het effect van ICT in het onderwijs? En gaan we er op vooruit als we onze boeken inleveren voor digitale leermiddelen. Aan de hand van onderzoekresultaten geeft Alfons ten Brummelhuis ons een kijkje in de stand van zaken rondom ICT binnen de schoolmuren. Klik  hier als u deze lezing wilt bekijken (er is een verkorte en een volledige versie beschikbaar).

Geschiedenis
Op 30 augustus 2007 besloten 21 scholen samen digitaal leermateriaal te gaan maken en te delen. Op deze scholen zijn ‘arrangeurs’ aangesteld om de digitale materialen te produceren. Arrangeurs zijn medewerkers van de school die leermaterialen maken. Deze materialen worden gemaakt in het zgn. scorm-formaat, zodat zij kunnen worden toegepast binnen elke Electronische Leeromgeving (ELO). Daarnaast is een website met een database opgezet om informatie en de geproduceerde lessen te delen.

Online auteursomgeving
Vanaf augustus 2008 kunnen alle docenten op de deelnemende scholen aan de slag met een online auteursomgeving van DigilessenVO.nl. Dit betekent dat ze geen programma hoeven te installeren op hun computer, maar via eenvoudig inloggen op een website direct aan de slag kunnen met het maken van materialen. Het programma bestaat uit een ‘lessenbouwer’ en een afzonderlijke ‘toetsenbouwer’. De gemaakte lessen en toetsen kunnen zeer eenvoudig worden opgeslagen in een professionele database en van daaruit geëxporteerd om te gebruiken in elke willekeurige ELO. Alle materialen worden gemetadateerd (voorzien van kenmerken) volgens de in Nederland geldende afspraken. Dit betekent in de praktijk dat docenten materialen snel kunnen vinden in de database. Heeft een docent goed leermateriaal gevonden dat ‘bijna’ aan al zijn wensen voldoet dan bestaat de mogelijkheid om het gevonden materiaal direct en eenvoudig via de online omgeving aan te passen voordat de eigen leerlingen ermee aan de slag gaan.

Train de trainer
Opleiding van de gebruikers (arrangeurs en docenten) verloopt via het train de trainer principe. Van elke school worden een aantal mensen uitgenodigd om deel te nemen aan één van de centraal georganiseerde trainingsmiddagen, waarna zij de overige arrangeurs en docenten in hun school opleiden.

Bijeenkomsten
Gedurende het schooljaar worden diverse bijeenkomsten georganiseerd voor afwisselend arrangeurs, docenten en leden van het management. Doel van deze bijeenkomsten is, kennis en informatie uitwisselen en samen nadenken over nog betere inpassing van de geproduceerde materialen in ons onderwijs. Ieder jaar in april wordt er een gezamenlijke ‘arrangeursdag’ georganiseerd.

Organisatie en deelname
In mei 2008 is de Stichting DigilessenVO.nl opgericht met als doel: het bevorderen van het produceren, uitwisselen en gebruiken van web-based leermaterialen door scholen.
Het eerste bestuur van de stichting heeft de volgende samenstelling:
Voorzitter: Ad van der Wiel, Bestuurder van het KLG Secretaris: Peter Beij, Rector van Het College Vos Penningmeester: Hans Ruiter, Lid van het College van Bestuur van de Meerwegen Scholengroep
De dagelijkse leiding is in handen van de projectleider, Herman Rigter.

Deelname en kosten
Deelname aan DigilessenVO.nl staat open voor alle VO-scholen. De voorwaarden voor deelname kunt u elders op deze website vinden. De bijdrage van scholen wordt per schooljaar vastgesteld en is afhankelijk van het aantal leerlingen. Ook hierover kunt u elders op deze website meer informatie vinden

Meer informatie.
Wilt u nadere informatie ontvangen dan kunt u een mailtje sturen naar de projectleider, Herman Rigter (h.rigter@atscholen.nl).