Studiebegeleiding

Welkom bij de community studiebegeleiding! 
De community wordt steeds aangevuld met nieuw materiaal, dus kom vooral regelmatig terug!

Binnen Digischool is er een Vaklokaal en een Community. Het Vaklokaal is gericht op de leerling en de Community is voor docenten (en geïnteresseerden). De opzet van het Vaklokaal en de Community komt in grote lijnen overeen: er wordt informatie en oefenmateriaal aangeboden. Op de Community is echter meer verdieping op de onderwerpen.

Alle materialen zijn gebaseerd op het SMW-onderwijsmodel van Studiekring. Het onderwijsmodel is de basis waarop Studiekring haar leerlingen begeleidt. Hierbij wordt naar leerlingen gekeken vanuit drie deelgebieden, namelijk Competentie, Leeromgeving en Zelfstandigheid. Lees onder het tabblad SMW-model in deze community meer over het SMW-onderwijsmodel.

Sinds 2014 heeft onze community ook een eigen Linked-in groep waar leden met elkaar kunnen sparren over studiebegeleidings-issues.