Een tip voor collega’s? Maak kans op een iPad!

Leraar24 is op zoek naar tips van collega’s voor collega’s. Heeft u een tips? Plaats hem en maak kans op een iPad, verfilming van uw tip op Leraar24 en een workshop voor uw hele team!  Heeft u geen tip? Geen nood, bepaal dan mee welke tip verfilmd moet worden. Door te stemmen op tips van collega-leraren steunt u hen. Welke tip moet het worden? Die over het gebruik maken van kennis in de buurt via buurtleren of over het bij de les houden van BBL’ers in het mbo? Of de tip over een goede lichaamshouding wanneer u voor de klas staat? Laat uw stem horen en bepaal mee van welke tip Leraar24 een item maakt. Kijk voor meer info en de actievoorwaarden op www.leraar24.nl/actie/NOT.

De gouden tip wint verfilming op Leraar24, een iPad en een workshop Leraar24 voor het hele team.

Nadat er een tip is geplaatst kan er op worden gestemd door collega’s.

Het Cito zoekt examenvragen-stellers

voor het vmbo: biologie BB/KB, natuur- en scheikunde 1 BB/KB/GL/TL.
Meer info op:
http://nvon.nl/nieuws/alle_nieuws/ben_jij_goed_het_stellen_van_de_juiste_vragen

Energieke Leerschool

Aan de hand van fragmenten uit ‘Energy Risk’ van VPRO’s Tegenlicht en de fictieve thriller ‘Collapsus’ maken leerlingen van de bovenbouw HAVO/VWO een reis door de nabije toekomst. De realistische energievraagstukken in Collapsus vormen de basis van deze reis. Deze zeer uitdagende lessen worden medio april opgeleverd en u kunt uw school vanaf nu aanmelden!

Interesse? U kunt uw school aanmelden bij Martijn Spekman: martijn@codenamefuture.nl

Auteurs gezocht voor Curie

Curie is een scheikundemethode voor de tweede fase havo-vwo die zorgt voor afwisselend en actief scheikundeonderwijs waarin leerlingen zelfstandig leren werken en studeren. In aanloop naar het nieuwe examenprogramma is ThiemeMeulenhoff op zoek naar enthousiaste scheikundedocenten die hun vak een warm hart toedragen en mee willen werken aan het ontwikkelen van attractief en kwalitatief goed lesmateriaal. ThiemeMeulenhoff biedt nieuwe auteurs een training van drie dagdelen, een onkostenvergoedingsregeling en een passend honorarium. Geïnteresseerd? Neem voor een kennismaking contact op met Johan Verhaar, uitgever Exacte vakken (j.verhaar@thiememeulenhoff.nl).”

Oproep: ondersteun Science in Cambodja

Training van leraren in Cambodja

In 2010 heb ik in Cambodja leraren science (biologie, scheikunde en natuurkunde) van het lager secundair onderwijs in de provincie Kampot getraind. Dankzij deze website en nieuwsbrief x§heb ik ook aan de 95 scholen wandplaten over science onderwerpen kunnen uitdelen. Dit jaar ga ik opnieuw naar Cambodja om verder aan dit project te werken. Ik ga nu Cambodjaanse leraren tot trainers opleiden die vervolgens in 10 provincies de training aan leraren science aanbieden.
Om het project in 2011 te kunnen uitvoeren heb ik ongeveer 26.500 Euro nodig. Zelf moet ik de helft van het bedrag bijeen brengen door middel van acties en giften. De NCDO (Nationale Commissie voor Internationale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling) zal door mij ingezamelde gelden verdubbelen. Vandaar dat ik je verzoek om dit project te steunen.
Je kunt een bijdrage storten op het rekeningnummer 919 45 16 t.n.v. de Stichting ABCD te Voorburg (ANBI no. 52664) onder vermelding van ‘Cambodja’.

Wil je meer informatie over het project dan mail ik je die graag, hans.langendam@gmail.com