De Arbocatalogus-VO bevat de arbonormen die gelden voor het voortgezet onderwijs en geeft daarmee antwoord op wat er minimaal geregeld moet zijn om een veilige leer- en werkomgeving te creëren. Deze normen zijn tot stand gekomen in overleg met de werknemers- en werkgeversorganisatie en maken deel uit van de cao vo. De volgende normen hebben specifiek betrekking op practicumlokalen voor de binaskvakken (biologie, natuurkunde en scheikunde):

Reageer


zeven + = 14