Jaarlijstjes DWVDNT

De jongerenredactie van DWVDNT maakte jaarlijstjes met de mooiste boeken die ze in 2012 lazen. Er zitten boeken voor alle niveaus bij, van de laagste niveaus in het voortgezet onderwijs tot de hoogste.
De lijstjesmakers variëren in leeftijd van 16 tot 18. Kijk op http://dwvdnt.org/weblog.

Constantijn & Christiaan Huygens tentoonstelling

Volgend jaar, van 25 april tot en met 28 augustus 2013, wordt in de Grote Kerk in Den Haag de Huygens tentoonstelling gehouden. Er wordt een uitgebreid onderwijsprogramma bij ontwikkeld met o.a. een Huygensbulletin. Wil je op de hoogte blijven, meld je dan aan voor de nieuwsbrief voor docenten via de website.
 

Nieuws in de klas en examen Nederlands 2014

Maatschappelijke teksten uit kranten en tijdschriften spelen een centrale rol in het examen Nederlands voor havo en vwo vanaf 2014. Dit staat in de syllabi beschreven van het Centraal schriftelijk examen die het College voor Examens (CvE) in juni heeft opgesteld: zie www.examenblad.nl.
Nieuws in de klas biedt met de Nieuwsservice ondersteuning aan docenten die hun leerlingen willen voorbereiden op het examen. Alle informatie vind je op de website.

Afschaffing CKV in de bovenbouw?

Er ligt een wetsontwerp waarin voorgesteld wordt om CKV in de bovenbouw havo/vwo af te schaffen en te vervangen door een algemene wettelijke opdracht voor culturele vorming. Over dit wetsvoorstel wordt een internetconsultatie gehouden: tot 29 november 2012 kun je reageren op: http://internetconsultatie.nl/bovenbouwhavovwo.

Multatuli Manifestatie en fotowedstrijd

Stichting Vi-taal organiseert in samenwerking met het Multatuli Genootschap voor de bovenbouw van Havo/VWO de Multatuli Manifestatie in Den Haag. Op de Multatuli Manifestatie lopen of fietsen jongeren langs de plekken die de beroemde schrijver Eduard Douwes Dekker (Multatuli) in Den Haag bezocht toen hij hier enige tijd woonde. Daarbij maken ze met hun mobieltje een foto van onderwerpen die zij met armoede of onrecht associëren. De route en de plattegrond vind je hier. De slotmanifestatie en de prijsuitreiking is op donderdag 12 april van 15.00 tot 17.00 uur in het Culturalis Theater in Den Haag. Het volledige programma vind je op de website. Je kunt je aanmelden per telefoon 070 – 388 24 12 of per mail: Hettylooman@xs4all.nl.
Er is ook nog aanvullende informatie over de route, o.a. over de stationsbuurt en oude centrum in de negentiende eeuw: Multatuliroute aanvullende stof-2

Gratis leestip-app voor leerlingen

Uitgeverij ThiemeMeulenhoff heeft een eigen app “Leestips” ontwikkeld bij de literatuurmethode Laagland. Deze app bevat honderden eenvoudig doorzoekbare leestips uit alle literaire periodes, voorzien van een korte beschrijving én eigen beoordelingen van leerlingen. De app bevat tevens een literaire begrippenlijst met zoek- en overhoorfunctie. Download de gratis Laagland-app voor i-Phones of voor Androidtoestellen. Voor andere mobieltjes is er een mobiele site met dezelfde mogelijkheden. Ga hiervoor naar www.laagland-online.nl/laagland_mobiel/.

Sinterklaasgedichten schrijven: nieuwe lesbrieven

Nu Sinterklaas bijna voor de deur staat, is het tijd voor een lesbrief Sinterklaasgedichten schrijven. Deze lesbrief is voor havo/vwo. Voor vmbo gaat de lesbrief over Nederlands als wereldtaal. Je vindt de lesbrieven op de website Alles over Taal.

Kwaliteit van de schoolexamenprogramma’s (h/v)

De kwaliteit van de schoolexamens staat regelmatig in de belangstelling. Eén van de aspecten die de kwaliteit van het schoolexamen bepalen is de samenstelling van het schoolexamenprogramma: Welke onderdelen worden getoetst? Hoe zwaar wegen de verschillende onderdelen ten opzichte van elkaar? Hoe is de spreiding van de SE-toetsen over de tweede fase?
SLO wil de inrichting van de schoolexamenprogramma’s bij het vak Nederlands in kaart brengen door het afnemen van een digitale enquête. Werk aan  deze digitale enquête mee.  Ga naar http://www.slo.nl/kwaliteitSE.
Het invullen van de enquête duurt ongeveer 15 minuten. Nadat je de enquête hebt ingevuld, krijg je onmiddellijk te zien hoe uw antwoorden zich verhouden tot die van je vakcollega’s.  Meer informatie over de enquête, vind je op de website van de SLO.

Het nieuwe schrijven

Literair Productiehuis Wintertuin presenteert Het nieuwe schrijven: een reeks van acht workshops voor bovenbouw havo/vwo over literatuur in al haar verschijningsvormen.
Scholieren verkennen hoe literatuur zich vertaalt naar de muziek, de strip en het theater, ze leren hoe je een literair blog opricht of gaan aan de slag met het herschrijven van canonieke poëzie. De workshops worden gegeven door jonge schrijvers. Scholen kunnen zowel losse workshops als een gezamenlijke workshopdag boeken. Meer informatie vind je op de website: www.wintertuin.nl/het-nieuwe-schrijven.

Talenquiz 2011-2012

De Talenquiz bestaat dit schooljaar vijf jaar. De Talenquiz bevat iedere maand acht prikkelende vragen over taal en is bedoeld voor de bovenbouw van het voortgezet onderwijs, in het bijzonder HAVO en VWO. Een abonnement op de Talenquiz is voor docenten GRATIS. Je ontvangt iedere maand de vragen en antwoorden van de nieuwste quiz in je mailbox. Daarnaast is er ook de Talenquiz Online. Een abonnement op de Talenquiz Online kost 25,– euro per schooljaar. Hiermee kun je alle quizzen van een schooljaar door zestig leerlingen online laten spelen, en zelf gemakkelijk de scores bijhouden. Je kunt je aanmelden voor dit abonnement op http://www.taalstudio.nl/talenquiz_i/formulier.html. De eerste Talenquiz van het komende schooljaar verschijnt op 7 september. 

Docenten gezocht
De makers van de Talenquiz zijn op dit moment op zoek naar docenten die hun ervaringen willen delen en mee willen denken over vernieuwing van de Talenquiz. Deze docenten worden in eerste instantie per email geraadpleegd. Mogelijk wordt er daarna nog een (vrijblijvende) bijeenkomst georganiseerd. Wil je hiermee helpen, meld je dan aan voor het docentenpanel van de Talenquiz met een email naar talenquiz@taalstudio.nl.