Nieuwsbrief Netwerk Didactiek Nederlands

Het Netwerk Didactiek Nederlands stelt zich tot doel de belangen te behartigen van de didactiek en het onderwijs van het Nederlands in de Vlaamse Gemeenschap.  De nieuwsbrief van december 2012 – januari 2013 is een extra editie die volledig gewijd is aan alle documenten en teksten van de NDN-Conferentie van woensdag 3 oktober 2012. Het thema van die conferentie was: Taalontwikkelend lesgeven.

NDN vindt het heel belangrijk dat de deelnemers en daarbuiten ook alle belangstellenden kunnen beschikken over het conferentiemateriaal: de inleidingen, de teksten, de presentaties in de workshops met de visualisering in de powerpoints. In de nieuwsbrief wordt het materiaal gerapporteerd in de vorm van een hypertekst met koppelingen naar alle beschikbare documenten.

 


Poldernederlands en Verkavelingsvlaams

De Nederlandse VARA-radio zond donderdag 18 november een discussie uit tussen de Vlaamse journaliste Sabine Vandeputte en Jan Stroop. Sabine Vandeputte publiceerde een artikel over het Verkavelingsvlaams en het Poldernederlands. Jan Stroop publiceerde een boek over min of meer hetzelfde onderwerp: Hun hebben de taal verkwanseld. Een voorpublicatie staat op de website van de uitgever. De discussie is te zien en te beluisteren via de VARA-website Joop. Op vrijdag 19 november trad Stroop ook op bij het wetenschapsprogramma Hoe?Zo!