Lesbrieven Alles over Taal

Uitgeverij ThiemeMeulenhoff onderhoudt de website Alles over Taal. Daar vind je o.a. lesbrieven over verschillende onderwerpen, voor verschillende onderwijsniveaus. In december is er een lesbrief voor het vmbo: Terugblik. Alle lesbrieven, met uitwerkingen, zijn gratis te downloaden.

 

.

Een online knipselkrant

Een online knipselkrant, zo zou je Scoop.it! in het kort kunnen noemen. Met Scoop-it! kun je nieuws verzamelen, bewerken, maken en publiceren als online magazine. Ga naar: http://www.vives.nl/tips/scoop-it voor  meer informatie over deze gratis educatieve tool.

Nieuws van de Week online

Nieuws van de Week online is een nieuw hulpmiddel om de leerlingen van de zapgeneratie aan het lezen te krijgen. Nieuws van de Week online is voorjaar 2012 na een pilotperiode van ruim een jaar gelanceerd en biedt scholen sindsdien elke week:

- twee tot vier korte online leesteksten
- voor leerlingen tot 14 jaar 
-
op drie niveaus – óók voor leerlingen met een (lichte) leesachterstand
- over actuele onderwerpen
- verlevendigd met filmpjes van o.a. het Jeugdjournaal
- met verwerkingsmateriaal voor met name tekstbegrip, woordenschat en leesstrategieën.

Sinds kort is Nieuws van de Week online beter bruikbaar voor dyslectische leerlingen dankzij de ingebouwde voorleesfunctie.

Voor meer informatie: zie Uitgeverij Schoolsupport.

Digitale lesmethode ‘Leswijs Nederlands’

Dedact is uitgever van de methode Leswijs Nederlands. De methode is geschikt voor de desktop, de laptop en alle tablets en is beschikbaar voor de onderbouw havo/vwo en alle vier jaren van het  vmbo.

Lees hier over het gebruik van de methode op het Berlage Lyceum in Amsterdam. Het_Parool_121102_digitaal leren 
Stuur een email naar info@dedact.nl als je gratis kennis wilt maken met Leswijs Nederlands. Voor meer informatie klik hier.

Nedercom vernieuwd

Nedercom, de online educatie website voor Nederlands, Engels en Duits, is compleet vernieuwd. Bestellen en het aanvragen van een demo of proeflicentie is transparanter en makkelijker geworden. Er zijn programma’s op verschillende niveaus voor:
Spelling
Correct Formuleren/Stijl
Lees vaardig/Samenvatten
Grammatica’.
Alle informatie vind je op de
website.

Schrijvers op school

Dit najaar gaat Anne-Gine Goemans, auteur van Glijvlucht en winnares van de Dioraphte Jongerenliteratuur Prijs 2012, op scholentour. Ze presenteert haar boek aan de doelgroep en legt aan de hand van foto’s en dia’s uit hoe een boek wordt gemaakt. Ze gaat daarbij in gesprek met de scholieren zelf: wat willen zij weten over schrijvers en boeken? Meer informatie vind je in deze folder.

Anne-Gine Goemans is te boeken via de website van Schrijvers School Samenleving: www.sss.nl, in samenwerking met de boekhandel en uitgeverij De Geus. Je kunt ook contact opnemen met Linda Bertens:  l.bertens@degeus.nl.

Van de uitgevers

Uitgeverij Eenvoudig communiceren

geeft de serie BoekenBoeien uit. De boekenserie is bedoeld voor startende vmbo-leerlingen met een taalachterstand. Er zijn weer 3 nieuwe titels verschenen:
*'Vader onbekend' door Helene Bakker;
*'De perfecte misdaad' door Marian Hoefnagel naar een plot van Herman Koch;
*'Verdacht' door Marijke Kaatee.

Kijk voor meer informatie op de website: boekenboeien.nl.
Er is ook een nieuwe titel in Leeslicht: 'De familieblues' door Yvonne Kroonenberg.
Bestellen kan via www.eenvoudigcommuniceren.nl.

 

 

Sinterklaasgedichten schrijven: nieuwe lesbrieven

Nu Sinterklaas bijna voor de deur staat, is het tijd voor een lesbrief Sinterklaasgedichten schrijven. Deze lesbrief is voor havo/vwo. Voor vmbo gaat de lesbrief over Nederlands als wereldtaal. Je vindt de lesbrieven op de website Alles over Taal.

Taalboek van de maand

We kennen allemaal de Commissie Meijerink, de commissie die niveaus beschrijft voor de vaardigheden spreken, schrijven en lezen. Voor de moderne vreemde talen is er het Europees Referentiekader (ERK). Toch blijft het moeilijk om teksten in te delen in niveaus: B1, C1? Vijf ‘communicatieprofessionals’ hebben nu een interessant boekje gepubliceerd over taalniveau B1: De taal van mr. Jip van Harten en dr. Janneke Bavelinck . Meer informatie vind je op de website Alles over Taal.

Eenvoudig communiceren

Bij Uitgeverij Eenvoudig Communiceren verschijnt in oktober een tweede werk van Herman Koch in eenvoudige taal: ‘Zomerhuis met zwembad’.
Ook is verschenen een uniek boek verschenen over Nederlandse tradities en gewoonten: Typisch Nederlands. Door de eenvoudige taal is Typisch Nederlands ideaal voor nieuwkomers en allochtonen die de Nederlandse taal (nog) niet goed beheersen.
Uitgeverij Eenvoudig Communiceren is gespecialiseerd in het uitgeven van boeken en kranten in eenvoudig, begrijpelijk Nederlands, speciaal voor jongeren en volwassen die niet zo sterk zijn in lezen. Meer informatie vind je op de website.