Taalonderwijs in het mbo

Het sectiebestuur Nederlands van Levende Talen brengt begin december een special uit over taalonderwijs in het mbo. Leden ontvangen deze gratis bij het decembernummer van Levende Talen Magazine. Niet-leden kunnen lid worden of de special bestellen voor tien euro. In de folder vind je meer informatie: Flyer taalonderwijs in het mbo

Oproep: validering tussendoelen voortgezet onderwijs

In juni is het Actieplan Beter Presteren vastgesteld door de Tweede Kamer. Daarin wordt gesproken over een basiscurriculum voor het voortgezet onderwijs met meer aandacht voor de doorstroomrelevante vakken Nederlands, Engels en rekenen/wiskunde.  De SLO heeft de opdracht om voor deze vakken tussendoelen te ontwikkelen en op basis daarvan diagnostische tussentijdse toetsen samen te stellen, die aan het eind van de onderbouw zullen worden afgenomen onder verantwoordelijkheid van het College voor Examens (vanaf schooljaar 2014-2015).
De validering en legitimering van de tussendoelen zal de komende maanden plaats vinden. DE SLO nodigt docenten Nederlands uit om in de periode van 1 tot 18 november deel te nemen aan eenenquête en te reageren op de inhoud en formulering van de tussendoelen. Geïnteresseerd in deelname? Schrijf je hier in!
Meer informatie vind je op de website van de SLO.

HSN 25

De 25ste conferentie van Het Schoolvak Nederlands is een jubileumconferentie. Deze conferentie zal gehouden worden op 25 en 26 november 2011 in Den Haag. Er worden bijna tachtig lezingen en andere presentaties verzorgd, georganiseerd in parallelle programmakolommen. Voor het eerst is er dit jaar een aparte programmakolom: Nieuwe Media. Jeroen Clemens en Amber Walraven verzorgen een van de keynotes: Nieuwe geletterdheid, tekstbegrip online. Jeroen Clemens is een discussie begonnen in de groep Het Schoolvak Nederlands op Linkedln.

Ter gelegenheid van het jubileum is er op de vrijdag een gezamenlijke maaltijd en een cabaretvoorstelling. Je kunt je aanmelden via de website: hetschoolvaknederlands.org. De folder van HSN25 kun je downloaden op: http://digischool.kennisnet.nl/community_ne/hsn

Taalpost junior: TLPST

Sinds april 2002 geeft het Genootschap Onze Taal de elektronische nieuwsbrief ‘Taalpost’ uit. Taalpost brengt driemaal per week in de vorm van een e-mailpagina taalnieuws, taaladviezen en taaltips.
Het Genootschap brengt sinds mei 2011 een aparte Taalpost-versie uit voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs: Taalpost Junior, TLPST. De frequentie van verschijnen is 1x per maand. In juli en augustus verschijnt er geen Taalpost Junior.
De opzet is om in elke aflevering van Taalpost Junior de volgende onderdelen aan bod te laten komen: een uitgelicht taalnieuwsbericht van afgelopen maand met toelichting, een taaltip, een Woordpost-woord, een zegswijze/spreekwoord uit ‘Spreek van de week’, de vermelding van een taalevenement, en divers ‘strooigoed’/taalaardigheidjes ertussendoor.
Meer informatie vind je op: http://www.onzetaal.nl/TLPST/.  Daar kun je ook een gratis abonnement nemen.

Taal in de Etalage

Op dinsdag 19 april 2011 organiseert de CED-groep in Rotterdam de conferentie Taal in de Etalage. Deze conferentie gaat over de aanpak van taalonderwijs en taalbeleid en  is bedoeld voor vo-docenten, managers, beleidsmakers en taalcoördinatoren. De workshops die worden aangeboden zijn:

 1. Het geheim van Robuust  (verdiepingsworkshop)
 2. Veranderen met de kleuren van De Caluwe
 3. Doorgaande leeslijn 1F-4F
 4. Taalstimulerende schrijfdidactiek
 5. Effectieve taaldidactiek met Marzano
 6. Digitale ondersteuning bij lezen
 7. Debatteren in het vo
 8. Technisch lezen met de RALFI-aanpak
 9. Eisen aan een goede toets
 10. Vakoverstijgend werken met de referentieniveaus
 11. Straatcultuur in de klas

De bekende schrijver Abdelkader Benali zorgt voor een aangenaam intermezzo.   Alle nformatie vind je op de website:  Taal in de Etalage. Daar kun je je ook aanmelden.

Levende Talen 100 jaar

Levende Talen bestaat dit jaar honderd jaar. Dat wordt gevierd op 27 mei in het Koninklijk Instituut voor de Tropen in Amsterdam. De dag begint met een symposium: En nu op weg naar het taalonderwijs van de volgende honderd jaar. Een panel van toekomstkijkers discussieert onder leiding van Erik van Muiswinkel met de aanwezige taaldocenten in de zaal. Wil je meepraten of alleen luisteren, meld je dan aan op http://www.lt100.nl./ Je vindt er ook de andere onderdelen van het programma. De toegang voor de hele dag inclusief lunch is gratis voor leden van Levende Talen en voor degenen die het willen worden. Zij krijgen ook de jubileumuitgave Honderd jaar Levende Talen, 1911-2011. Verleden en toekomst van het taalonderwijs thuis gestuurd.

ExtraNed

ExtraNed is een nieuwe website voor het vak Nederlands. Lees onderstaand bericht van Fred Marsman.

Collega’s,
In 2000 ben ik gestart met de website http://www.cambiumned.nl/. De website wordt inmiddels gebruikt door honderden scholen en universiteiten in Nederland en België en had vorig jaar ruim 2.000.000 unieke bezoekers.
Deze bezoekers komen vooral naar CambiumNed om de Nederlandse taal te kunnen oefenen. Om de service voor deze bezoekers uit te breiden liep ik al langer met ideeën om oefeningen op verschillende niveaus te maken. Ook wilde ik dat de vorderingen voor een ieder bijgehouden konden worden en moest het mogelijk worden je resultaten met anderen te kunnen vergelijken.
Deze zaken waren moeilijk op CambiumNed te integreren en daarom heb ik de nieuwe website http://www.extraned.nl/ gemaakt . Graag nodig ik jullie uit deze website te bezoeken. De theorie is vrij toegankelijk, maar de meeste oefeningen zijn alleen met een abonnement te maken. De prijs is echter zo laag mogelijk gehouden. Het is nu ook mogelijk de oefeningen door een klas te laten maken. De leraar krijgt dan gratis een account en kan de resultaten van zijn leerlingen bijhouden. Informatie over de mogelijkheden en kosten vind je op de pagina abonnement.
Graag zie ik jullie terug op ExtraNed,
Met vriendelijke groet,
Fred Marsman Webmaster http://www.cambiumned.nl/ en http://www.extraned.nl/  e-mail: contact@extraned.nl.

Nederlands verbeteren met -

 jufmelis.nl.
Deze website, waar je spelling, grammatica en woordenschat kunt oefenen, bestaat al enkele jaren. In eerste instantie was de site bedoeld voor de eigen leerlingen van Juf Melis, maar inmiddels maken ook leerlingen van basisscholen, andere scholen voor voortgezet onderwijs en mbo’s er gebruik van. 
Het is sinds kort mogelijk om abonnementen aan te schaffen voor klassen. De docent (of remedial teacher) kan alle leerlingen dan volgen. De leerlingen loggen in en alle behaalde scores worden opgeslagen. De docent kan precies aangeven wat de leerlingen moeten doen en er kan per leerling worden bekeken welke oefeningen zijn gedaan. In het foutenoverzicht kan precies worden bekeken wat er fout is gegaan. 
Ook zonder de aanschaf van een abonnement kan er op de site worden geoefend, maar dan wordt er niets bijgehouden en kunnen leerlingen niet worden gevolgd. 

Tussen-n-regel

 

“De officiële uitleg van de lastige tussen-n-regel – die uit het Groene Boekje – brengt goede spellers in de war, en helpt zwakke spellers niet.” Dat stellen de taalkundigen Anneke Neijt en Sjaak Kroon vast. Hun voorkeur gaat uit naar de uitleg in de Van Dale Basisspellinggids. Toch voldoen beide informatiebronnen niet, schrijven ze: “Zowel de uitleg van het Groene Boekje als die van Van Dale bevat namelijk formuleringen die onbedoeld tot foute uitkomsten kunnen leiden.” De onderzoekers doen een oproep aan de makers van het nieuwe Groene Boekje om met hun bevindingen rekening te houden.