Mijn taal & ik

Taal verandert, ook de Nederlandse. In het dagelijkse spraakgebruik ontstaan nieuwe woorden, andere regels voor grammatica, modieuze uitdrukkingen. NRC Handelsblad en het Belgische dagblad De Standaard hebben de Nederlandse taal onder de loep genomen, in vijf thema’s, van maandag 19 tot en met vrijdag 23 november 2012.

Voor gebruik in de klas, bijvoorbeeld bij de lessen Nederlands, zijn de taalpagina’s ook in pdf beschikbaar op de website: http://www.nrc.nl/mijn-taal-en-ik/'.

De Taalcanon

Op 12 november is de Taalcanon gepubliceerd. Het doel van de taalcanon is inzichten over taal onder de aandacht te brengen van een breed publiek. De taalcanon gaat uit van vijftig vragen, die de nieuwsgierigheid van mensen opwekken, zoals: “Kun je je moedertaal vergeten?” en: “Is het erg dat taal verandert?”  De taalcanon is een initiatief van drie verenigingen voor taalkundigen en is verschenen in boekvorm en als website: www.taalcanon.nl