Taal x Vak = Succes

Docentenaanzetbijtaal is een website voor vakdocenten die willen werken aan de taalontwikkeling van hun leerlingen. De website draagt materiaal aan voor Taalontwikkelend lesgeven, vooral voor het beroepsonderwijs maar ook voor het voortgezet onderwijs. Het project wordt gefinancierd door het ministerie van OCW op aanvraag van Levende Talen, de VECON en het Platform VVVO. Het project is gestart in februari 2012, loopt door tot voorjaar 2013 en sluit af met een landelijke conferentie.

Taalonderwijs in het mbo

Het sectiebestuur Nederlands van Levende Talen brengt begin december een special uit over taalonderwijs in het mbo. Leden ontvangen deze gratis bij het decembernummer van Levende Talen Magazine. Niet-leden kunnen lid worden of de special bestellen voor tien euro. In de folder vind je meer informatie: Flyer taalonderwijs in het mbo

Rotterdamse actie tegen straattaal

De gemeente Rotterdam is een campagne begonnen om jongeren straattaal af te leren:. Er is een website gelanceerd: Jouw taal zijn taal, die de taalbeheersing van de jongeren test en een platform met oefeningen gericht op spelling, woordkeus en grammatica biedt. Hiermee wil de gemeente mbo-scholieren helpen hun beheersing van de Nederlandse schrijftaal op te vijzelen. Heeft zo’n campagne zin? De taalkundige Frank Jansen zet op de website van Onze Taal de argumenten pro en contra deze aanpak naast elkaar en nodigt je uit om je mening te geven.

CPS-conferenties en studiedagen

Het volledige aanbod aan conferenties, studiedagen en trainingen vind je in de nieuwsbrief van het CPS: Gerichte groei naar excellente leraar.

Taalconferentie voor vo en mbo

De jaarlijkse taalconferentie van de CED-Groep voor (taal)coördinatoren, docenten en managers in voortgezet onderwijs en mbo vindt dit jaar plaats in Utrecht op 13 april 2012. Schrijver Wim Daniëls opent de conferentie met een eigenzinnige kijk op taal en taalonderwijs.
Vervolgens kun je kiezen uit onderwerpen als:  effectief omgaan met toetsresultaten of doelgericht werken aan een aantal vaardigheden met de referentieniveaus. Het volledige programma vind je op de website. Daar kun je je ook aanmelden.

De realisatie van taalbeleid

Het APS verzorgt een tweedaagse cursus voor taalcoördinatoren op 10 november 2011 en 18 januari 2012 in Utrecht. Tijdens de cursus wordt o.a. aandacht besteed aan:

 • ontwikkelen en formuleren van een visie op taal en taalbeleid en de vertaling van die visie naar concrete activiteiten;
 • integreren van de referentieniveaus en ontwikkelen van doorlopende leerlijnen ‘taal’ in de sectie Nederlands;
 • motiveren en activeren van collega’s in de school.

De cursus is praktisch van aard. Alle informatie vind je op de website. Daar kun je je ook  inschrijven.

Taal in de Etalage

Op dinsdag 19 april 2011 organiseert de CED-groep in Rotterdam de conferentie Taal in de Etalage. Deze conferentie gaat over de aanpak van taalonderwijs en taalbeleid en  is bedoeld voor vo-docenten, managers, beleidsmakers en taalcoördinatoren. De workshops die worden aangeboden zijn:

 1. Het geheim van Robuust  (verdiepingsworkshop)
 2. Veranderen met de kleuren van De Caluwe
 3. Doorgaande leeslijn 1F-4F
 4. Taalstimulerende schrijfdidactiek
 5. Effectieve taaldidactiek met Marzano
 6. Digitale ondersteuning bij lezen
 7. Debatteren in het vo
 8. Technisch lezen met de RALFI-aanpak
 9. Eisen aan een goede toets
 10. Vakoverstijgend werken met de referentieniveaus
 11. Straatcultuur in de klas

De bekende schrijver Abdelkader Benali zorgt voor een aangenaam intermezzo.   Alle nformatie vind je op de website:  Taal in de Etalage. Daar kun je je ook aanmelden.

‘Naar taalkrachtige lerarenopleidingen. Bouwstenen voor taalbeleid’

Op vrijdag 5 november wordt op de Antwerpse boekenbeurs het boek ‘Naar taalkrachtige lerarenopleidingen. Bouwstenen voor taalbeleid’  gepresenteerd. Aan dit boek hebben veel auteurs uit Vlaanderen en Nederland meegewerkt en het is een uitgave van Plantyn.
Een overzicht van de inhoud is te vinden op http://mfs.plantyn.com/nc/hovo/taalbeleid/inhoud.pdf.

Studiedag Taalbeleid in het vmbo

Op 7 december 2010 organiseert het APS in Utrecht een studiedag voor het vmbo: Alle leerlingen taalvaardig!  Op deze dag krijg  je aan de hand van praktijkvoorbeelden te zien hoe je een effectief taalbeleid in de school kunt opzetten en wat daarbij succesfactoren zijn.
Vragen die op deze dag aan de orde komen: 

 • Hoe kom je tot een schoolbreed taalbeleid? Vanuit welke visie formuleer je dit taalbeleid? Wie is er verantwoordelijk voor de uitvoering van het taalbeleid?
 • Hoe betrek je zowel docenten Nederlands als docenten van andere vakken bij taalbeleid in de praktijk?
 • Hoe geef je de doorlopende leerlijn voor alle taalvaardigheden vorm bij het schoolvak Nederlands? Hoe ziet aandacht voor taal bij andere vakken eruit? 

Meer informatie vind je op de website van het APS. Daar kun je je ook aanmelden.