Mijn taal & ik

Taal verandert, ook de Nederlandse. In het dagelijkse spraakgebruik ontstaan nieuwe woorden, andere regels voor grammatica, modieuze uitdrukkingen. NRC Handelsblad en het Belgische dagblad De Standaard hebben de Nederlandse taal onder de loep genomen, in vijf thema’s, van maandag 19 tot en met vrijdag 23 november 2012.

Voor gebruik in de klas, bijvoorbeeld bij de lessen Nederlands, zijn de taalpagina’s ook in pdf beschikbaar op de website: http://www.nrc.nl/mijn-taal-en-ik/'.

Rotterdamse actie tegen straattaal

De gemeente Rotterdam is een campagne begonnen om jongeren straattaal af te leren:. Er is een website gelanceerd: Jouw taal zijn taal, die de taalbeheersing van de jongeren test en een platform met oefeningen gericht op spelling, woordkeus en grammatica biedt. Hiermee wil de gemeente mbo-scholieren helpen hun beheersing van de Nederlandse schrijftaal op te vijzelen. Heeft zo’n campagne zin? De taalkundige Frank Jansen zet op de website van Onze Taal de argumenten pro en contra deze aanpak naast elkaar en nodigt je uit om je mening te geven.

Woordspot

Woordspot is een website van Onze Taal die bedoeld is om leerlingen in het voortgezet onderwijs vertrouwd te maken met lastige woorden waarover ze in de praktijk nog weleens struikelen. En dat zijn lang niet altijd zeldzame woorden. Mits, euforie, wezenlijk, dilemma – ze komen bijna dagelijks in de media voor en zijn ook in schoolboeken en lesmateriaal te vinden. 
Onze Taal bespreekt en illustreert wekelijks zo’n woord op Woordspot.nl, dat ook via Twitter en Facebook gepromoot wordt. Het is zeker de moeite waard om Woordspot bij je leerlingen onder de aandacht te brengen. De redactie ontvangt ook graag suggesties:mail Wouter van Wingerden

Van de uitgevers

Uitgeverij Eenvoudig communiceren

geeft de serie BoekenBoeien uit. De boekenserie is bedoeld voor startende vmbo-leerlingen met een taalachterstand. Er zijn weer 3 nieuwe titels verschenen:
*'Vader onbekend' door Helene Bakker;
*'De perfecte misdaad' door Marian Hoefnagel naar een plot van Herman Koch;
*'Verdacht' door Marijke Kaatee.

Kijk voor meer informatie op de website: boekenboeien.nl.
Er is ook een nieuwe titel in Leeslicht: 'De familieblues' door Yvonne Kroonenberg.
Bestellen kan via www.eenvoudigcommuniceren.nl.

 

 

Studium Generale over het Nederlands

Hoe heeft het Nederlands zich de afgelopen eeuwen ontwikkeld? Welke dialecten zijn er? Hoe komt het dat er telkens zo veel discussie is over de spelling? Dat zijn enkele vragen die Marc van Oostendorp de komende weken (op de donderdagen 16 en 23 februari en 8 en 15 maart) behandelt in een studium generale aan de Universiteit Leiden. Toegang is, zoals gebruikelijk bij studium generales, gratis. Meer informatie: Studium Generale Leiden.

Sinterklaasgedichten schrijven: nieuwe lesbrieven

Nu Sinterklaas bijna voor de deur staat, is het tijd voor een lesbrief Sinterklaasgedichten schrijven. Deze lesbrief is voor havo/vwo. Voor vmbo gaat de lesbrief over Nederlands als wereldtaal. Je vindt de lesbrieven op de website Alles over Taal.

Taalunie zoekt creatievelingen voor jongerenwebsite

De Nederlandse Taalunie zoekt jongeren die willen meewerken aan de website DWVDNT.org. Gedreven en enthousiaste letterknechten, woordkunstenaars, fotografen of filmers tussen 14 en 18 jaar met interesse in de Nederlandse Taal zijn van harte welkom.
Het is de bedoeling dat jongeren uit Nederland, Vlaanderen en Suriname met behulp van film, fotografie en tekst De Wereld Van De Nederlandse Taal (DWVDNT) op een creatieve manier in beeld brengen. Daarbij krijgen ze begeleiding via e-mail en tijdens gezamenlijke workshops. Belangstellenden kunnen zich melden bij Maartje@dwvdnt.org

Europese Dag van de Talen 2011

Op 26 september 2011 viert heel Europa de Europese Dag van de Talen. Het Europees Platform – internationaliseren in onderwijs en diverse talen- en cultuurcentra organiseren evenementen om aandacht te vestigen op deze dag. Het thema is dit jaar ‘Met talen kom je verder! ‘
Voor vmbo-taaldocenten organiseert het Europees Platform op vrijdag 30 september een praktijkdag met workshops en ‘good practices’ van taalprojecten. Zowel experts als ervaren scholen delen hier hun kennis met taaldocenten die inspiratie willen opdoen. Meer activiteiten vind je op de website.

Talenquiz 2011-2012

De Talenquiz bestaat dit schooljaar vijf jaar. De Talenquiz bevat iedere maand acht prikkelende vragen over taal en is bedoeld voor de bovenbouw van het voortgezet onderwijs, in het bijzonder HAVO en VWO. Een abonnement op de Talenquiz is voor docenten GRATIS. Je ontvangt iedere maand de vragen en antwoorden van de nieuwste quiz in je mailbox. Daarnaast is er ook de Talenquiz Online. Een abonnement op de Talenquiz Online kost 25,– euro per schooljaar. Hiermee kun je alle quizzen van een schooljaar door zestig leerlingen online laten spelen, en zelf gemakkelijk de scores bijhouden. Je kunt je aanmelden voor dit abonnement op http://www.taalstudio.nl/talenquiz_i/formulier.html. De eerste Talenquiz van het komende schooljaar verschijnt op 7 september. 

Docenten gezocht
De makers van de Talenquiz zijn op dit moment op zoek naar docenten die hun ervaringen willen delen en mee willen denken over vernieuwing van de Talenquiz. Deze docenten worden in eerste instantie per email geraadpleegd. Mogelijk wordt er daarna nog een (vrijblijvende) bijeenkomst georganiseerd. Wil je hiermee helpen, meld je dan aan voor het docentenpanel van de Talenquiz met een email naar talenquiz@taalstudio.nl.

De wereld van de Nederlandse Taal in de klas

De DWVDNT is de jongerenwebsite van de Nederlandse Taalunie. De site biedt leuke en nuttige informatie over het Nederlands die ook gebruikt kan worden in de klas. Margreet van den Berg schreef er een uitgebreid artikel over op haar blog. 
Binnenkort stelt de Taalunie een jongerenredactie samen die medeverantwoordelijk wordt voor de inhoud van de site. Verder komt er in november tijdens de conferentie Het Schoolvak Nederlands een sessie over de mogelijkheden van DWVDNT in de klas.