Max Havelaar speechwedstrijd

Op 20 oktober zijn de finalisten van het Max Havelaar Toespraken Toernooi 2011 bekendgemaakt. Op maxhavelaaracademie.nl kun je de inzendingen van de geselecteerde kandidaten bekijken. De finale is op 3 november in het LAKtheater. Meer informatie vind je op de website. Daar kun je ook kaarten bestellen.

L2S Spraaksoftware met extra’s

In de komende periode zullen scholen een antwoord moeten vinden op nieuwe vragen rond passend onderwijs en de zorgplicht voor iedere leerling.
Voor dyslectische leerlingen kan binnen zo’n beleid spraaksoftware een functie hebben.
In dit kader kan L2S  wellicht iets betekenen.  Dit nieuwe programma ondersteunt bij het lezen en bij het schrijven en is in feite voor iedere leerling waardevol.
Maar: leerlingen met bijvoorbeeld dyslexie zijn er in het bijzonder mee geholpen.
Voor een behoorlijke groep scholen is er de mogelijkheid om een aantal maanden gratis met L2S te werken en zo met spraaksoftware kennis te maken. Meer informatie vind je op de website
Voor een gratis proefperiode kun je ook een mail sturen naar mailto:info@L2S.nl
Recent werd L2S beoordeeld door het blad Computers Op School (COS – januari 2011).

Spraak op internetpagina’s

 Via de Digitale School kun je op internetpagina’s spraak in de vorm van losse woorden; zinnen; meelezen (zinnen waarvan de tekst in verschillend tempo kan worden uitgesproken terwijl de uitgesproken tekst gearceerd wordt); pdf’s waarvan de tekst geheel of in delen kan worden uitgesproken; formulieren waarvan de in te vullen velden kunnen worden uitgesproken. Mijn vraag is: zijn er internetpagina’s voor het schoolvak Nederlands, waarbij spraak een meerwaarde op zou leveren voor bepaalde groepen leerlingen? Laat het weten, liefst met een url van een voorbeeld. Graag een reactie voor 15 november.