Leerlijn SPEL ABC

Leerlijn SPEL ABC is een nieuwe methode voor het praktijkonderwijs voor tieners met een grote spellingsachterstand. De leerlijn is ontwikkeld door Frank Stolp, docent/AVO-coordinator bij Singelland De Venen in Drachten.
Deze spellingsleerlijn is bedoeld voor leerlingen vanaf 11 jaar en met meerdere jaren leerachtstand. Kenmerken zijn: rust, ritme en regelmaat. Per werkboek is er 1 spellingscategorie onderverdeeld in woordpakketten met veel aandacht voor woordenschat. Sinds schooljaar 2012-2013 is de Leerlijn SPEL ABC op de markt bij uitgeverij Basisacademie.

Nedercom vernieuwd

Nedercom, de online educatie website voor Nederlands, Engels en Duits, is compleet vernieuwd. Bestellen en het aanvragen van een demo of proeflicentie is transparanter en makkelijker geworden. Er zijn programma’s op verschillende niveaus voor:
Spelling
Correct Formuleren/Stijl
Lees vaardig/Samenvatten
Grammatica’.
Alle informatie vind je op de
website.

Digitale trainingen Nederlands niveau 2F

Zin-spelen.nl is een serie digitale trainingen Nederlands. Leerlingen kunnen individueel een training volgen, waarin uitleg en oefeningen worden afgewisseld. De docent kan online de resultaten van de leerlingen bijhouden. Je kunt het pakket bestellen op de website; daar vind je ook een demo.

Van de uitgevers

Uitgeverij Eenvoudig communiceren

geeft de serie BoekenBoeien uit. De boekenserie is bedoeld voor startende vmbo-leerlingen met een taalachterstand. Er zijn weer 3 nieuwe titels verschenen:
*'Vader onbekend' door Helene Bakker;
*'De perfecte misdaad' door Marian Hoefnagel naar een plot van Herman Koch;
*'Verdacht' door Marijke Kaatee.

Kijk voor meer informatie op de website: boekenboeien.nl.
Er is ook een nieuwe titel in Leeslicht: 'De familieblues' door Yvonne Kroonenberg.
Bestellen kan via www.eenvoudigcommuniceren.nl.

 

 

Basistaal.nl

Leerlingen maken veel spelfouten, ze formuleren slecht, lezen oppervlakkig en kunnen geen lange teksten meer aan. Dat zijn enkele veelgehoorde klachten over de ‘basisvaardigheden’ schrijven en lezen. Hoe kun je als docent Nederlands hier iets aan doen?   

De website Basistaal.nl van de SLO biedt informatie, tips en voorbeelden, bedoeld om het spellen, formuleren en lezen van leerlingen in de onderbouw van het voortgezet onderwijs te verbeteren.  

De inhoud van de site is gebaseerd op bekende aanpakken en onderzoeken. Een geheel nieuwe taaldidactiek is niet nodig. Op veel punten volstaat het om goede ideeën die op de achtergrond zijn geraakt weer naar voren te halen.   

Basale vaardigheden Nederlands

TaalPerfect is een webbased programma voor het aanleren en onderhouden van de onderdelen spelling, woordenschat, ontleden en stijl. Het programma is voorzien van voortgangscontrole en het  bespaart de docent veel correctiewerk. TaalPerfect bestaat nu 5 jaar. Vanwege dit vijfjarige bestaan biedt men 50 scholen aan om voor maximaal 50 leerlingen gratis het programma in te zetten tot en met de zomervakantie. Kijk op www.taalperfect.nl.
Stuur een mail naar
leon@taalperfect.nl met daarbij de naam van je school, jouw naam en eventueel die van een collega, en vermeld de klassen en het juiste aantal leerlingen per klas. Volgende week kun je het programma, eventueel remediërend, al inzetten! Iedere inschrijver ontvangt bericht. 

Materiaal voor extra lessen Taal

Er is een curriculum ontwikkeld voor de Verlengde Onderwijstijd in po en vo. Het gaat om modules van 7 lessen waarin geïntegreerd wordt gewerkt aan het vergroten van de kennis van de wereld (zaakvakken) en taalbeheersing. De modules zijn ook goed te gebruiken voor extra taallessen op scholen.
Het curriculum is ontwikkeld voor de groepen 7 en 8 van het primair onderwijs en leerjaar 1 en 2 van het voortgezet onderwijs. Er is sprake van een doorlopende leerlijn woordenschatopbouw, begrijpend lezen en schrijfonderwijs. Meer informatie vind je op: http://www.onderwijsentaaladvies.nl/

‘Live’ kennismaken met de VO-Webspeller

Scholengemeenschap De Waerdenborch organiseert op dinsdag 26 april  een bijeenkomst waar geïnteresseerden ‘live’ kunnen kennismaken met online spellingsprogramma “de VO-Webspeller”. De bijeenkomst vindt plaats op scholengemeenschap De Waerdenborch(vestiging Holten) vanaf 15.00 uur. Vraag per e-mail de officiële uitnodiging aan: mfranse@goed-gebruik.nl

TaalPerfect

TaalPerfect is een beproefde digitale methode voor taalondersteuning Nederlands op 6 niveaus, met beknopte theorie, zeer veel oefeningen, uitleg bij alle gemaakte fouten, niveautoetsen en schoolcertificaten. De methode is ontwikkeld door docenten van het ROC West-Brabant.
Sinds 1 februari 2011 is deze methode compleet: een demofilmpje staat op www.taalperfect.nl.
Vanwege de sterk toenemende vraag naar TaalPerfect zoeken de ontwikkelaars collega’s die op provisiebasis dit programma onder de aandacht willen brengen van, c.q. willen demonstreren aan collega’s op scholen voor vo, mbo en hbo. Belangstelling? Neem contact op met jac@taalperfect.nl of met leon@taalperfect.nl.

Hoe zwaar wegen spelfouten nog?

Geregeld klagen personeelsfunctionarissen over de vele spelfouten in sollicitatiebrieven. Maar vallen zulke missers in andere teksten óók zo op? En wordt er net zo hard over gestruikeld? Aan de Utrechtse universiteit is er onderzoek naar gedaan. En wat bleek?
D/t-fouten worden nauwelijks nog opgemerkt en nog minder veroordeeld. Frank Jansen, een van de onderzoekers, schrijft hierover in het decembernummer van Onze Taal.
De onderzoekers wilden eigenlijk testen hoe erg mensen het vinden als ze ergens bijvoorbeeld hij vind zien staan. Wat bleek? De helft van de mensen zág de d/t-fouten niet eens, ook niet als ze hoogopgeleid waren. En de andere helft, de proefpersonen die de fouten dus wél hadden opgemerkt, hechtte weinig waarde aan de fouten zelf: teksten mét dat soort fouten werden niet slechter beoordeeld dan teksten zónder.
In het Levende Talen Tijdschrift van september 2010 staat een artikel van Helge Bonset over spellingsonderwijs. Hij constateert dat het ineffectief is en geeft daarvoor vier verklaringen. Hij geeft ook vier aanbevelingen hoe het beter kan. (LTT 11 : 3, H.Bonset@slo.nl).