Rotterdamse actie tegen straattaal

De gemeente Rotterdam is een campagne begonnen om jongeren straattaal af te leren:. Er is een website gelanceerd: Jouw taal zijn taal, die de taalbeheersing van de jongeren test en een platform met oefeningen gericht op spelling, woordkeus en grammatica biedt. Hiermee wil de gemeente mbo-scholieren helpen hun beheersing van de Nederlandse schrijftaal op te vijzelen. Heeft zo’n campagne zin? De taalkundige Frank Jansen zet op de website van Onze Taal de argumenten pro en contra deze aanpak naast elkaar en nodigt je uit om je mening te geven.

Taalstimulerende schrijfdidactiek

De CED-groep in Rotterdam verzorgt voor docenten bovenbouw po en docenten vo op 12 november en 10 december twee workshops over schrijfvaardigheid.

Tijdens de cursus krijg je een aantal handvatten en werkvormen voor een activerende, taalstimulerende schrijfdidactiek. Je gaat actief aan de slag met deze werkvormen en tussentijds probeer je enkele werkvormen uit in je eigen lessen.

Alle informatie vind je op de website. Daar kun je je ook aanmelden.

Week van de Alfabetisering

Van 3 tot en met 9 september 2012 organiseert de Stichting Lezen & Schrijven de Week van de Alfabetisering. Een overzicht van de activiteiten vind je op de website.

Basistaal.nl

Leerlingen maken veel spelfouten, ze formuleren slecht, lezen oppervlakkig en kunnen geen lange teksten meer aan. Dat zijn enkele veelgehoorde klachten over de ‘basisvaardigheden’ schrijven en lezen. Hoe kun je als docent Nederlands hier iets aan doen?   

De website Basistaal.nl van de SLO biedt informatie, tips en voorbeelden, bedoeld om het spellen, formuleren en lezen van leerlingen in de onderbouw van het voortgezet onderwijs te verbeteren.  

De inhoud van de site is gebaseerd op bekende aanpakken en onderzoeken. Een geheel nieuwe taaldidactiek is niet nodig. Op veel punten volstaat het om goede ideeën die op de achtergrond zijn geraakt weer naar voren te halen.   

Schrijfwedstrijd voor leraren Nederlands

Kom op met je verhaal!
Dit najaar wil BruutTAAL een bundel met verhalen voor jongeren van 12 tot 15 jaar publiceren. Schrijf je graag en wil je dat ook jouw verhaal gepubliceerd wordt, stuur het dan in via info@BruutTAAL.nl.

In de lerarenkamer van BruutTAAL vind je de details van de schrijfwedstrijd.

Het nieuwe schrijven

Literair Productiehuis Wintertuin presenteert Het nieuwe schrijven: een reeks van acht workshops voor bovenbouw havo/vwo over literatuur in al haar verschijningsvormen.
Scholieren verkennen hoe literatuur zich vertaalt naar de muziek, de strip en het theater, ze leren hoe je een literair blog opricht of gaan aan de slag met het herschrijven van canonieke poëzie. De workshops worden gegeven door jonge schrijvers. Scholen kunnen zowel losse workshops als een gezamenlijke workshopdag boeken. Meer informatie vind je op de website: www.wintertuin.nl/het-nieuwe-schrijven.

Materiaal voor extra lessen Taal

Er is een curriculum ontwikkeld voor de Verlengde Onderwijstijd in po en vo. Het gaat om modules van 7 lessen waarin geïntegreerd wordt gewerkt aan het vergroten van de kennis van de wereld (zaakvakken) en taalbeheersing. De modules zijn ook goed te gebruiken voor extra taallessen op scholen.
Het curriculum is ontwikkeld voor de groepen 7 en 8 van het primair onderwijs en leerjaar 1 en 2 van het voortgezet onderwijs. Er is sprake van een doorlopende leerlijn woordenschatopbouw, begrijpend lezen en schrijfonderwijs. Meer informatie vind je op: http://www.onderwijsentaaladvies.nl/

Docenten gezocht voor een pilot ‘Gedocumenteerd schrijven Nederlands’

Cito is bezig met een pilot ‘Gedocumenteerd schrijven Nederlands’. In het kader van deze pilot worden vijftig bevoegde docenten gezocht die tegen een passende vergoeding ongeveer 25 opstellen van 6 vwo-leerlingen willen beoordelen met behulp van een schaal met voorbeeldopstellen. Voorwaarde voor deelname is dat de docent (recente) ervaring heeft met de beoordeling van (school)examens schrijfvaardigheid van vwo-kandidaten. De opstellen dienen te worden beoordeeld in de periode van medio november tot medio januari.
Wie belangstelling heeft, kan via e-mail of telefoon contact opnemen met Alex van de Kerkhof: alex.vandekerkhof@cito.nl ; telefoon: 026-3521326.