Nieuwe software op NOT 2013

Van 22 t/m 26 januari wordt in de Jaarbeurs in Utrecht de NOT gehouden. Uitgevers presenteren daar natuurlijk hun nieuwe software.

Voor het mbo heeft Uitgeverij Malmberg bij haar methode TAALBLOKKEN Examentraining ontwikkeld om studenten voor te bereiden op de centrale examens die in het schooljaar 2013 – 2014 zullen worden afgenomen. De toetsen zijn, evenals het examen op niveau 3F. Meer informatie vind je op de website.

Conferenties Doorlopende leerlijnen taal en rekenen

Op verschillende plaatsen in Nederland is de afgelopen jaren in pilots gewerkt aan verbetering van de doorlopende leerlijn taal en rekenen, op basis van de referentieniveaus. De SLO organiseert in november op verschillende plaatsen conferenties over de opbrengsten van deze pilots. De conferenties zijn bedoeld voor leraren, schoolleiders, taal- en rekencoördinatoren en pedagogisch medewerkers/coaches.

Data en locaties:

maandag 19 november 2012 in Zwolle (Nieuwe Buitensociëteit);
woensdag 21 november 2012 in Utrecht (Domstad);
donderdag 29 november 2012 in Eindhoven (Aristo)

Digitale trainingen Nederlands niveau 2F

Zin-spelen.nl is een serie digitale trainingen Nederlands. Leerlingen kunnen individueel een training volgen, waarin uitleg en oefeningen worden afgewisseld. De docent kan online de resultaten van de leerlingen bijhouden. Je kunt het pakket bestellen op de website; daar vind je ook een demo.

CPS-conferenties en studiedagen

Het volledige aanbod aan conferenties, studiedagen en trainingen vind je in de nieuwsbrief van het CPS: Gerichte groei naar excellente leraar.

Tussentoetsen voor Nederlands, Engels, wiskunde/rekenen

Bij deze een oproep om mee te denken, schrijven, bloggen over de nieuwe tussentoetsen voor de kernvakken Nederlands, Engels, wiskunde/rekenen. Weinig mensen lijken goed op de hoogte te zijn van deze verplichte diagnostische toetsen die over 2 jaar op alle scholen afgenomen moeten worden.  Ondertussen ligt er al een voorstel voor een wetsontwerp en is het tot 9 april (!) mogelijk je mening hierover te geven via een internetconsultatie: http://www.internetconsultatie.nl/tussentijdsetoetsvo
OCW wil zo reacties verzamelen op de inhoud van het wetsvoorstel. Het hele voorstel telt 41 pagina's, binnen een uur goed te lezen. De consultatie telt 7 open vragen en is binnen 15 minuten in te vullen. Het conceptwetsvoorstel kun je hier downloaden: Wetsvoorstel tussentoetsen 
Zie ook de Community Docenten Voortgezet Onderwijs

Taalconferentie voor vo en mbo

De jaarlijkse taalconferentie van de CED-Groep voor (taal)coördinatoren, docenten en managers in voortgezet onderwijs en mbo vindt dit jaar plaats in Utrecht op 13 april 2012. Schrijver Wim Daniëls opent de conferentie met een eigenzinnige kijk op taal en taalonderwijs.
Vervolgens kun je kiezen uit onderwerpen als:  effectief omgaan met toetsresultaten of doelgericht werken aan een aantal vaardigheden met de referentieniveaus. Het volledige programma vind je op de website. Daar kun je je ook aanmelden.

Taalboek van de maand

We kennen allemaal de Commissie Meijerink, de commissie die niveaus beschrijft voor de vaardigheden spreken, schrijven en lezen. Voor de moderne vreemde talen is er het Europees Referentiekader (ERK). Toch blijft het moeilijk om teksten in te delen in niveaus: B1, C1? Vijf ‘communicatieprofessionals’ hebben nu een interessant boekje gepubliceerd over taalniveau B1: De taal van mr. Jip van Harten en dr. Janneke Bavelinck . Meer informatie vind je op de website Alles over Taal.

Conferentie: De onderbouw loopt door!

Op donderdag 31 maart organiseert SLO bij De Nieuwe Buitensociëteit in Zwolle een conferentie voor de onderbouw vo met als thema ‘doorlopende leerlijnen’. Een van de 8 subthema’s is Het referentiekader taal in de praktijk. In drie workshops leer je de gebruiksmogelijkheden van het referentiekader taal kennen. Docenten van De Thij uit Oldenzaal laten zien hoe zij in de praktijk werken met het referentiekader taal aan de hand van nieuwe leeslessen. Meer informatie over de conferentie vind je op de website.

Discussie over grammaticaonderwijs

Naar aanleiding van een vraag op de mailinglist over de inrichting van het vak Nederlands in de onderbouw ontstond in de vakcommunity Nederlands (opnieuw) een discussie over de zin en onzin van grammaticaonderwijs. De discussie wordt gevoerd op het forum van de vakcommunity. Ga er eens kijken: forum Nederlands.
Er zijn interessante bijdragen, o.a. van Michel Pijpers, Jacques van den Oever en natuurlijk van de Taalprof.
Helge Bonset verzamelde onderzoeken naar het nut van traditioneel grammaticaonderwijs. Deze verzameling is gepubliceerd op de website van de vakcommunity Nederlands.

Studiedag Taalverzorging en Taalbeschouwing

Op 11 januari 2011 organiseert het APS een studiedag in Utrecht voor docenten Nederlands onderbouw h/v en vmbo. Deze dag gaat over de volgende thema’s.

  • Wat houdt het basisniveau voor taalverzorging en taalbeschouwing in? Zie domein 4 van het Referentiekader taal en rekenen en de APS kaart Spelling en leestekens.
  • Correct schrijven is niet meer vanzelfsprekend. Wat is er aan de hand?
  • Hoe boek je samen met collega’s van alle vakken resultaat?  
  • Hoe maak je onderwijs in spelling, grammatica en stijl betekenisvol voor leerlingen, zodat ze het geleerde echt gaan gebruiken?
  • Welk grammaticaonderwijs is nodig?
  • Wat zijn effectieve aanpakken en welke andere bronnen naast de methode zijn daarbij goed in te zetten? 

Meer informatie vind je op de website van APS/Talen. Daar kun je je ook aanmelden.