Poëzieweek

Van 31 januari tot en met 6 februari 2013 is het Poëzieweek. Muziek is het overkoepelende thema. Het Poëziecentrum maakte een selectie uit recente bloemlezingen, poëziebundels en luisterCD's die aansluiten bij het thema, zowel voor kinderen als voor volwassenen. Je vindt ze hier.
De lessuggesties voor het voortgezet onderwijs rond het thema zijn geschreven door Guus Middag. Een overzicht van alle activiteiten vind je op poëzieweek.com.

Dichter Draagt Voor

Dichter Draagt Voor is een poëzieproject van Ramsey Nasr, nog tot eind januari 2013 dichter des vaderlands.  Hij wil 20 poëzieclips maken van 20 gedichten uit de Nederlandstalige literatuur. Hij zette een crowd funding-actie op touw, die zeer succesvol was: de poëzieclips komen er dus en zullen in januari 2013 op het internet beschikbaar gesteld worden.  
Inmiddels is ook verschenen: Hier komt de poëzie!, een CD-box met 7 cd’s , waarop Ramsey Nasr 350 gedichten uit de Nederlandse poëzie voordraagt, van de middeleeuwen tot aan de Vijftigers. Op de landelijke Studiedag van Levende Talen op vrijdag 2 november betoogde Ramsey Nasr dat het luisteren naar gedichten dé manier is om van poëzie te genieten. De CD-Box is te koop bij NRC-Lux

Nationale Poëziewedstrijd 2012 – 2013

De Nationale Poëziewedstrijd is van start gegaan. Het thema is: Doe mij maar een gedicht over…Nooit Gedacht!
De wedstrijdtalen zijn: Arabisch, Chinees, Duits, Engels, Frans, Italiaans, Russisch, Spaans, Turks, Nederlands als tweede taal en: voor het eerst dit jaar: Gebarentaal!

Alle leerlingen van het middelbaar onderwijs mogen meedoen. Als je een gedicht instuurt, ontvang je een kosteloos poëziepakket.
Alle informatie vind je op de website:
www.poeziewedstrijd.nl.

Het poesiealbum herleeft!

Het poesiealbum van vroeger, vol met prachtige gedichtjes, plaatjes, engeltjes en bloemetjes: je kent het vast nog wel. Tegenwoordig is het mogelijk om je Facebookvrienden te verrassen met allerlei vrolijke en lieve gedichtjes, helemaal in de stijl van weleer! De Boekenweek van 2012 heeft als thema vriendschap. Speciaal daarom wordt het poesiealbum op Facebook – hét vriendenplatform bij uitstek – nieuw leven ingeblazen. De app is te vinden op de Facebookpagina van de Boekenweek.

Lessuggesties voor Gedichtendag 2012

Ook dit jaar presenteren Poetry International en Stichting Lezen Vlaanderen in het kader van Gedichtendag nieuwe lessuggesties voor het basis- en voortgezet onderwijs. De lessuggesties bevatten veel poëzie geïnspireerd op het thema ‘Stroom’.
Dit jaar is er voor het eerst een light-versie van de lessuggesties voor het voortgezet onderwijs, speciaal gericht op leerlingen in de onderbouw en het VMBO. Docenten kunnen de lessuggesties aanvragen via gedichtendag.com. Daar ook zijn de eerdere edities van de lessuggesties te vinden. De nieuwe lessuggesties ontvang je eind november per mail.

Gezocht: Jonge Dichter des Vaderlands

Tot 31 oktober aanstaande kan poëzietalent tussen de 16 en 18 jaar zich aanmelden als kandidaat voor de verkiezing van de Jonge Dichter des Vaderlands door vier gedichten in te sturen. Kijk voor inschrijven, informatie, lesbrieven voor vmbo, havo en vwo op www.jongedichterdesvaderlands.nl

Poëzie in de onderbouw

Wat kun je met poëzie doen in de onderbouw van het voortgezet onderwijs? In maart 2011 verscheen deze vraag op de mailinglist van de vakcommunity Nederlands. Binnen zeer korte tijd werd een imposante hoeveelheid informatie geproduceerd.  Alle informatie is nu te vinden op een nieuwe pagina van de website van de vakcommunity Nederlands: http://digischool.kennisnet.nl/community_ne/poezie_onderbouw.

Slotmanifestatie v e r s in Amsterdam

v e r s is het project voor jongeren rond de VSB Poëzieprijs, georganiseerd door School der Poëzie. De slotmanifestatie is op 27 april. Meer informatie op de website.

Nascholingscursussen

In de tweede helft van dit schooljaar start het ICLON in Leiden met vakdidactische professionalisering voor docenten Nederlands. Naast het vertrouwde nascholingstraject Taalkunde, dat dit jaar voor de vijfde keer aangeboden wordt, is er een nieuw traject over poëzie in de bovenbouw ontwikkeld.
De zes bijeenkomsten Taalkunde bestaan uit twee colleges, gegeven door docenten van de faculteit Geesteswetenschappen van de universiteit Leiden, en vier didactische bijeenkomsten, waarin onderdelen van de taalkunde worden gedidactiseerd voor de dagelijkse onderwijspraktijk. Meer informatie over dit traject is te vinden op de website.
In het nieuwe traject poëzie in de bovenbouw worden drie verschillende perspectieven voor poëzie-onderwijs verkend. Naast een literair perspectief maken docenten kennis met de behandeling van poëzie vanuit taalkundig en intertekstueel perspectief. Dit nascholingstraject wordt afgesloten met een vierde bijeenkomst waarin ontwikkelde lesideeën worden uitgewisseld en van feedback worden voorzien. Meer informatie over dit traject is te vinden op de website.
Wil je sectie dit jaar een nieuwe methode kiezen, dan kan het ICLON je hierbij ondersteunen. In een drietal stappen wordt met de sectie toegewerkt naar een verantwoorde keuze. Alle informatie over deze ondersteuning vind je op de website.