Nieuws van de Week online

Nieuws van de Week online is een nieuw hulpmiddel om de leerlingen van de zapgeneratie aan het lezen te krijgen. Nieuws van de Week online is voorjaar 2012 na een pilotperiode van ruim een jaar gelanceerd en biedt scholen sindsdien elke week:

- twee tot vier korte online leesteksten
- voor leerlingen tot 14 jaar 
-
op drie niveaus – óók voor leerlingen met een (lichte) leesachterstand
- over actuele onderwerpen
- verlevendigd met filmpjes van o.a. het Jeugdjournaal
- met verwerkingsmateriaal voor met name tekstbegrip, woordenschat en leesstrategieën.

Sinds kort is Nieuws van de Week online beter bruikbaar voor dyslectische leerlingen dankzij de ingebouwde voorleesfunctie.

Voor meer informatie: zie Uitgeverij Schoolsupport.

Digitale lesmethode ‘Leswijs Nederlands’

Dedact is uitgever van de methode Leswijs Nederlands. De methode is geschikt voor de desktop, de laptop en alle tablets en is beschikbaar voor de onderbouw havo/vwo en alle vier jaren van het  vmbo.

Lees hier over het gebruik van de methode op het Berlage Lyceum in Amsterdam. Het_Parool_121102_digitaal leren 
Stuur een email naar info@dedact.nl als je gratis kennis wilt maken met Leswijs Nederlands. Voor meer informatie klik hier.

Stercollecties: Leerlijnen voor Nederlands beschikbaar in Wikiwijs

Op 9 oktober vond de officiële lancering van de eerste 26 Stercollecties plaats op het Hofstad Lyceum in Den Haag. Het betreft open digitaal leermateriaal voor diverse vo-vakken, geordend in leerlijnen. Voor Nederlands zijn er drie leerlijnen:
Leerlijn Nederlands onderbouw VMBO B
Leerlijn Nederlands onderbouw VMBO KGT
Leerlijn Nederlands onderbouw H/V
Je vindt de leerlijnen  op de
Wikiwijs vakpagina Nederlands VO.

Basistaal.nl

Leerlingen maken veel spelfouten, ze formuleren slecht, lezen oppervlakkig en kunnen geen lange teksten meer aan. Dat zijn enkele veelgehoorde klachten over de ‘basisvaardigheden’ schrijven en lezen. Hoe kun je als docent Nederlands hier iets aan doen?   

De website Basistaal.nl van de SLO biedt informatie, tips en voorbeelden, bedoeld om het spellen, formuleren en lezen van leerlingen in de onderbouw van het voortgezet onderwijs te verbeteren.  

De inhoud van de site is gebaseerd op bekende aanpakken en onderzoeken. Een geheel nieuwe taaldidactiek is niet nodig. Op veel punten volstaat het om goede ideeën die op de achtergrond zijn geraakt weer naar voren te halen.   

Tussentoetsen voor Nederlands, Engels, wiskunde/rekenen

Bij deze een oproep om mee te denken, schrijven, bloggen over de nieuwe tussentoetsen voor de kernvakken Nederlands, Engels, wiskunde/rekenen. Weinig mensen lijken goed op de hoogte te zijn van deze verplichte diagnostische toetsen die over 2 jaar op alle scholen afgenomen moeten worden.  Ondertussen ligt er al een voorstel voor een wetsontwerp en is het tot 9 april (!) mogelijk je mening hierover te geven via een internetconsultatie: http://www.internetconsultatie.nl/tussentijdsetoetsvo
OCW wil zo reacties verzamelen op de inhoud van het wetsvoorstel. Het hele voorstel telt 41 pagina's, binnen een uur goed te lezen. De consultatie telt 7 open vragen en is binnen 15 minuten in te vullen. Het conceptwetsvoorstel kun je hier downloaden: Wetsvoorstel tussentoetsen 
Zie ook de Community Docenten Voortgezet Onderwijs

Schrijfwedstrijd voor leraren Nederlands

Kom op met je verhaal!
Dit najaar wil BruutTAAL een bundel met verhalen voor jongeren van 12 tot 15 jaar publiceren. Schrijf je graag en wil je dat ook jouw verhaal gepubliceerd wordt, stuur het dan in via info@BruutTAAL.nl.

In de lerarenkamer van BruutTAAL vind je de details van de schrijfwedstrijd.

Lesbrief over Vasalis

De Projectgroep Vasalis te Roden heeft een lesbrief over het leven en werk van Vasalis laten ontwikkelen. Deze lesbrief is bedoeld voor leerlingen van groep 7 en 8 van het PO en klas 1 en 2 van het VO. De lesbrief M.Vasalis is voor iedereen bereikbaar en kopieerbaar op de website van de  Projectgroep Vasalis: www.vasalis.nl

Oproep: validering tussendoelen voortgezet onderwijs

In juni is het Actieplan Beter Presteren vastgesteld door de Tweede Kamer. Daarin wordt gesproken over een basiscurriculum voor het voortgezet onderwijs met meer aandacht voor de doorstroomrelevante vakken Nederlands, Engels en rekenen/wiskunde.  De SLO heeft de opdracht om voor deze vakken tussendoelen te ontwikkelen en op basis daarvan diagnostische tussentijdse toetsen samen te stellen, die aan het eind van de onderbouw zullen worden afgenomen onder verantwoordelijkheid van het College voor Examens (vanaf schooljaar 2014-2015).
De validering en legitimering van de tussendoelen zal de komende maanden plaats vinden. DE SLO nodigt docenten Nederlands uit om in de periode van 1 tot 18 november deel te nemen aan eenenquête en te reageren op de inhoud en formulering van de tussendoelen. Geïnteresseerd in deelname? Schrijf je hier in!
Meer informatie vind je op de website van de SLO.