Jubileumcongres LES

LES, het tijdschrift voor Nt2 en taalontwikkeling aan (jong)volwassenen, bestaat dit jaar 30 jaar. Dit jubileum wordt gevierd met een congres op 10 november in Amsterdam. Het motto van het congres luidt: Met hoofd, hart en handen. Alle informatie vind je op de website: daar kun je je ook aanmelden.

Nieuwe TPR Storytelling trainingen 2012-2013

TPR Storytelling is een breinvriendelijke taalleermethode, die gebruik maakt van de kracht van verhalen. De methode wordt gebruikt voor het leren van een vreemde taal en ook in het NT2 onderwijs. In de taalleermethodenworkshop vind je een overzicht van alle trainingen gedurende dit schooljaar.

Website voor anderstaligen

O R A N D A G O is een website voor anderstaligen die Nederlands willen leren. De site is gratis, werkt zonder login of paswoord en is voor alle niveaus toegankelijk. Er staan honderden oefeningen op, allerlei spelletjes, woordenlijsten, audio en ook video met luisteroefeningen, grammatica enz. Referentietalen zijn Nederlands, Frans, Engels, Duits, Arabisch en Spaans.

Beroepsvereniging voor NT2-docenten

De  BVNT2: de beroepsvereniging van docenten Nederlands als Tweede Taal, organiseerde op vrijdag 26 november 2010 in Utrecht een studiemiddag voor NT2-docenten.  Op deze studiemiddag werden de hoogtepunten van de grote NT2 conferentie van juni herhaald.
Informatie over  studiedagen en andere activiteiten in 2011 kun je vinden op de website van de vereniging.

Lezen op je eigen niveau

Gentse onderzoekers werken aan een nieuwe methode om de leesbaarheid van teksten te bepalen. Leesbaarheidsformules focussen te veel op de oppervlaktekenmerken van een tekst, zoals de gemiddelde woord- en zinslengte. Als je hersenen een tekst verwerken doen ze veel meer dan het decoderen van de oppervlaktevorm van woorden en zinnen. Veronique Hoste, onderzoekster aan de Hogeschool Gent: “De formules kunnen wel voorspellen hoe goed een tekst technisch leesbaar is, maar of hij ook inhoudelijk goed te begrijpen is, is weer een heel ander verhaal. Leesbaarheidsformules gaan geheel voorbij aan de onderliggende parameters van helderheid zoals samenhang en tekstopbouw.”
Lees meer over dit onderzoek op de website van Kennislink.