Docentendagen Wikiwijs en VO-content in 2013

Wikiwijs en VO-content organiseren in 2013 docentendagen digitaal onderwijs. Hoe gebruik je digitaal leermateriaal? Hoe ziet digitaal onderwijs eruit? Waar vind je geschikt materiaal en hoe kan je dat zelf inpassen en ontwikkelen? Het volledige programma, de data en de plaatsen vind je op de website. Daar kun je je ook aanmelden: de deelname is kosteloos.

Landelijke Studiedag Levende Talen

Op vrijdag 2 november 2012 is de Landelijke Studiedag van Levende Talen in de Jaarbeurs in Utrecht. Het thema van de dag is: Meten met mate! Speciale gasten zijn Ramsey Nasr en Sara Kroos. Het volledige programma vind je op de website. Daar kun je je ook aanmelden. Je kunt ook de flyer en het volledig programma downloaden.
LS_2012_flyer_A5_154x216_LR[1],
LSD_2012__57_workshops_v7[1]

Nieuwe TPR Storytelling trainingen 2012-2013

TPR Storytelling is een breinvriendelijke taalleermethode, die gebruik maakt van de kracht van verhalen. De methode wordt gebruikt voor het leren van een vreemde taal en ook in het NT2 onderwijs. In de taalleermethodenworkshop vind je een overzicht van alle trainingen gedurende dit schooljaar.

Taalstimulerende schrijfdidactiek

De CED-groep in Rotterdam verzorgt voor docenten bovenbouw po en docenten vo op 12 november en 10 december twee workshops over schrijfvaardigheid.

Tijdens de cursus krijg je een aantal handvatten en werkvormen voor een activerende, taalstimulerende schrijfdidactiek. Je gaat actief aan de slag met deze werkvormen en tussentijds probeer je enkele werkvormen uit in je eigen lessen.

Alle informatie vind je op de website. Daar kun je je ook aanmelden.

CPS-conferenties en studiedagen

Het volledige aanbod aan conferenties, studiedagen en trainingen vind je in de nieuwsbrief van het CPS: Gerichte groei naar excellente leraar.

Workshopleiders gezocht

Op vrijdag 25 januari 2013 organiseert de sectie nascholing talen van het ICLON voor de 13e keer een Good Practice Day Talen in Leiden. Deze studiedag is bedoeld voor docenten Nederlands en Moderne Vreemde Talen die lesgeven in de Tweede Fase. De workshops worden verzorgd door docenten uit het voortgezet onderwijs en hebben een zeer praktisch karakter.

Wil je een workshop voor docenten Nederlands geven, neem dan voor 30 september contact op met
Dr. Ad van der Logt
lerarenopleider/ nascholer
071-5274028
logt@iclon.leidenuniv.nl

Lezen voor de Lijst in de praktijk

De literatuuronderwijssite lezenvoordelijst.nl is een succes. De initiatiefnemers van Lezen voor de Lijst hebben een landelijk trainingsprogramma ontwikkeld: Lezen voor de Lijst in de praktijk. De training is bedoeld voor VO-docenten Nederlands, bovenbouw havo/vwo, die hun literatuuronderwijs een nieuwe impuls willen geven. Voor de onderbouw zal op 31 januari 2013 een speciale studiedag worden gehouden. Alle informatie vind je op de website. Daar kun je je ook aanmelden.

Nationale bijspijkerdag zinsontleding

Op 28 juni organiseert het Instituut voor Leraar en School in Nijmegen voor de tweede keer de Nationale bijspijkerdag zinsontleding. Docent is de Taalprof. De training is bedoeld voor docenten Nederlands en Moderne Vreemde Talen VO onderbouw en bovenbouw en is niet geschikt voor mensen die vinden dat grammatica nergens voor nodig is.
Alle informatie vind je op de website. Daar kun je je ook aanmelden.

CLU-Leermiddelendagen: nu sterk verlaagde prijzen

Op donderdag 17 en vrijdag 18 november 2011 organiseert het CLU-Expertisecentrum Leermiddelenontwikkeling in samenwerking met de Vereniging voor Educatieve Auteurs (VvEA) de CLU-Leermiddelendagen. Vragen die aan de orde komen:
- Hoe maak ik effectief leermateriaal?
- Hoe beoordeel ik de kwaliteit van leermiddelen?
- Hoe benut ik de kracht van digitale leermiddelen?  
Deze dagen zijn bedoeld voor iedereen die zelf leermiddelen maakt en/of beoordeelt. Er zijn afwisselend workshops, key-notes, presentaties en er is een forumdiscussie. Medewerking verlenen de SLO, Kennisnet, Wikiwijs, VO-content, het Ministerie van OCW en IVIO-Didactiek. Meer informatie vind je op de website.

De realisatie van taalbeleid

Het APS verzorgt een tweedaagse cursus voor taalcoördinatoren op 10 november 2011 en 18 januari 2012 in Utrecht. Tijdens de cursus wordt o.a. aandacht besteed aan:

  • ontwikkelen en formuleren van een visie op taal en taalbeleid en de vertaling van die visie naar concrete activiteiten;
  • integreren van de referentieniveaus en ontwikkelen van doorlopende leerlijnen ‘taal’ in de sectie Nederlands;
  • motiveren en activeren van collega’s in de school.

De cursus is praktisch van aard. Alle informatie vind je op de website. Daar kun je je ook  inschrijven.