Op weg naar het Lagerhuis

Dit seizoen organiseert de VARA voor de vijftiende keer Op weg naar Het Lagerhuis. Dit is de grootste scholierendebatwedstrijd van Nederland waar jaarlijks ruim 200 middelbare scholen aan meedoen.

De opzet is geheel vernieuwd. De krachtige elementen van de laatste vijftien jaar blijven behouden, maar nieuw zijn onder meer het zogenaamde ‘360-graden debat’ en de V-Rede (toespraak). De leerlingen debatteren over thema’s die ingaan op belangrijke maatschappelijke kwesties op regionaal, landelijk en internationaal niveau.

De voorrondes worden in de maanden januari en februari georganiseerd in samenwerking met de provincies. De landelijke finales worden door de VARA in het voorjaar op televisie uitgezonden.

De aanmelding is inmiddels geopend. Scholen kunnen zich inschrijven via www.vara.nl/ownhlagerhuis Hier kun je ook de wedstrijddata vinden. 

Mondelinge taalvaardigheid in het basisonderwijs

In juli 2011 verscheen bij de SLO:

Mondelinge taalvaardigheid in het basisonderwijs
Deze literatuurstudie is de zesde publicatie binnen het project Het Taalonderwijs Nederlands Onderzocht (HTNO) en behandelt het domein mondelinge taalvaardigheid. Achtereenvolgens komen onderzoeken aan de orde die gericht zijn op: doelstellingen, beginsituatie van de leerling, onderwijsleermateriaal, onderwijsleeractiviteiten, instrumentatie en evaluatie. Een korte nabeschouwing geeft inzicht op de vraagstelling en de conclusies van het onderzoek.
Je kunt de publicatie downloaden op de website van de SLO: http://www.slo.nl/organisatie/recentepublicaties/mondelingetaalvaardigheid/ en op de website van de vakcommunity Nederlands: http://digischool.kennisnet.nl/community_ne/slo.