Nieuwe software op NOT 2013

Van 22 t/m 26 januari wordt in de Jaarbeurs in Utrecht de NOT gehouden. Uitgevers presenteren daar natuurlijk hun nieuwe software.

Voor het mbo heeft Uitgeverij Malmberg bij haar methode TAALBLOKKEN Examentraining ontwikkeld om studenten voor te bereiden op de centrale examens die in het schooljaar 2013 – 2014 zullen worden afgenomen. De toetsen zijn, evenals het examen op niveau 3F. Meer informatie vind je op de website.

Taal x Vak = Succes

Docentenaanzetbijtaal is een website voor vakdocenten die willen werken aan de taalontwikkeling van hun leerlingen. De website draagt materiaal aan voor Taalontwikkelend lesgeven, vooral voor het beroepsonderwijs maar ook voor het voortgezet onderwijs. Het project wordt gefinancierd door het ministerie van OCW op aanvraag van Levende Talen, de VECON en het Platform VVVO. Het project is gestart in februari 2012, loopt door tot voorjaar 2013 en sluit af met een landelijke conferentie.

Taalonderwijs in het mbo

Het sectiebestuur Nederlands van Levende Talen brengt begin december een special uit over taalonderwijs in het mbo. Leden ontvangen deze gratis bij het decembernummer van Levende Talen Magazine. Niet-leden kunnen lid worden of de special bestellen voor tien euro. In de folder vind je meer informatie: Flyer taalonderwijs in het mbo

Van de uitgevers

Uitgeverij Eenvoudig communiceren

geeft de serie BoekenBoeien uit. De boekenserie is bedoeld voor startende vmbo-leerlingen met een taalachterstand. Er zijn weer 3 nieuwe titels verschenen:
*'Vader onbekend' door Helene Bakker;
*'De perfecte misdaad' door Marian Hoefnagel naar een plot van Herman Koch;
*'Verdacht' door Marijke Kaatee.

Kijk voor meer informatie op de website: boekenboeien.nl.
Er is ook een nieuwe titel in Leeslicht: 'De familieblues' door Yvonne Kroonenberg.
Bestellen kan via www.eenvoudigcommuniceren.nl.

 

 

Taalconferentie voor vo en mbo

De jaarlijkse taalconferentie van de CED-Groep voor (taal)coördinatoren, docenten en managers in voortgezet onderwijs en mbo vindt dit jaar plaats in Utrecht op 13 april 2012. Schrijver Wim Daniëls opent de conferentie met een eigenzinnige kijk op taal en taalonderwijs.
Vervolgens kun je kiezen uit onderwerpen als:  effectief omgaan met toetsresultaten of doelgericht werken aan een aantal vaardigheden met de referentieniveaus. Het volledige programma vind je op de website. Daar kun je je ook aanmelden.

Portaal Taal en Rekenen mbo

Het steunpunt taal en rekenen mbo heeft een portaal in het leven geroepen voor taal en rekenen met lesmateriaal afgestemd op het mbo. Via diverse zoekopties kun je gericht zoeken op referentieniveau, onderwerp, opleidingsniveau en studierichting. Daarnaast is het mogelijk om je eigen lesmateriaal te plaatsen en te delen. Ook kun je bestaand lesmateriaal van het portaal aanpassen aan je eigen wensen Het portaal is gelinkt aan Wikiwijs. 
Je vindt het portaal via www.steunpunttaalenrekenenmbo.nl. In de rechterbalk van de pagina staat de link naar het taal en rekenportaal. Een directe link is http://taalenrekenen.kennisnet.nl/sector/home.psml

TaalPerfect

TaalPerfect is een beproefde digitale methode voor taalondersteuning Nederlands op 6 niveaus, met beknopte theorie, zeer veel oefeningen, uitleg bij alle gemaakte fouten, niveautoetsen en schoolcertificaten. De methode is ontwikkeld door docenten van het ROC West-Brabant.
Sinds 1 februari 2011 is deze methode compleet: een demofilmpje staat op www.taalperfect.nl.
Vanwege de sterk toenemende vraag naar TaalPerfect zoeken de ontwikkelaars collega’s die op provisiebasis dit programma onder de aandacht willen brengen van, c.q. willen demonstreren aan collega’s op scholen voor vo, mbo en hbo. Belangstelling? Neem contact op met jac@taalperfect.nl of met leon@taalperfect.nl.