Landelijke Studiedag Levende Talen

Op vrijdag 2 november 2012 is de Landelijke Studiedag van Levende Talen in de Jaarbeurs in Utrecht. Het thema van de dag is: Meten met mate! Speciale gasten zijn Ramsey Nasr en Sara Kroos. Het volledige programma vind je op de website. Daar kun je je ook aanmelden. Je kunt ook de flyer en het volledig programma downloaden.
LS_2012_flyer_A5_154x216_LR[1],
LSD_2012__57_workshops_v7[1]

Vacature Algemeen bestuurslid – Dagelijks Bestuur Levende Talen

Binnen het Dagelijks Bestuur van de  vereniging Levende Talen ontstaat een vacature door het terugtreden van een van de leden. Daarom is het bestuur op zoek naar een geschikte nieuwe collega. De werkzaamheden van een DB-lid worden in nader overleg vastgesteld op basis van de samenstelling en taakverdeling van het gehele DB. De gevraagde bijdrage zal in elk geval betreffen: ongeveer twaalf bestuursvergaderingen per jaar bijwonen en een aantal interne activiteiten begeleiden. Als tegenprestatie wordt het bestuurslid via detachering één dagdeel per week vrijgesteld van werkzaamheden bij de eigen onderwijsinstelling.  
Gezien de huidige samenstelling van het DB gaat de voorkeur uit naar een kandidaat (v/m) die als taaldocent actief is in vmbo, havo en/of vwo. Voor nadere informatie kun je je  wenden tot de voorzitter, Toon van der Ven: voorzitter@levendetalen.nl, 06 – 10841561.

Taalpost junior: TLPST

Sinds april 2002 geeft het Genootschap Onze Taal de elektronische nieuwsbrief ‘Taalpost’ uit. Taalpost brengt driemaal per week in de vorm van een e-mailpagina taalnieuws, taaladviezen en taaltips.
Het Genootschap brengt sinds mei 2011 een aparte Taalpost-versie uit voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs: Taalpost Junior, TLPST. De frequentie van verschijnen is 1x per maand. In juli en augustus verschijnt er geen Taalpost Junior.
De opzet is om in elke aflevering van Taalpost Junior de volgende onderdelen aan bod te laten komen: een uitgelicht taalnieuwsbericht van afgelopen maand met toelichting, een taaltip, een Woordpost-woord, een zegswijze/spreekwoord uit ‘Spreek van de week’, de vermelding van een taalevenement, en divers ‘strooigoed’/taalaardigheidjes ertussendoor.
Meer informatie vind je op: http://www.onzetaal.nl/TLPST/.  Daar kun je ook een gratis abonnement nemen.

Interview voorzitter Levende Talen

Op 22 april bestaat de Vereniging van Leraren in Levende Talen 100 jaar. In de nacht van 20 op 21 april was de voorzitter van Levende Talen, Toon van der Ven te gast in Casa Luna, het actualiteitenprogramma van de NCRV op Radio 1. Het hele interview is te beluisteren op http://bit.ly/fgmrxh.
Herma van den Brand reageerde op Linkedin.

Studiemiddag examens Nederlands vmbo-gl/tl

Het Sectiebestuur Nederlands (SBN) van de vakvereniging Levende Talen, organiseert dit schooljaar voor het eerst studiemiddagen waarin de vraag: “Hoe bereid ik mezelf goed voor op het beoordelen van het eindexamen Nederlands vmbo-gl/tl?” centraal staat. De studiemiddag voor de havo was op 6 april.
Op 20 april a.s. staat het examen vmbo-gl/tl op de agenda.
Ton Hendrix, toetsdeskundige Nederlands bij het Cito, vertelt over het tot stand komen van examens, waarna je zelf aan de slag gaat met het beoordelen van examenwerk.
Doelgroep: beginnende docenten (ook zij-instromers) vmbo-kb/gl/tl die zich willen bekwamen in de voorbereiding op en beoordeling van het eindexamen Nederlands.
Datum: 20 april 2011
Tijd: van 17.00 tot ong. 20.00 uur
Locatie: Hogeschool Domstad (Utrecht), Koningsbergerstraat.
Aanmelden: uiterlijk 3 dagen vóór de bijeenkomst bij Fonnie Haverkort: fhaverkort@hzm.gsf.nl
Leden van Levende Talen nemen kosteloos deel aan de bijeenkomst: vermeld bij aanmelding je lidnummer van Levende Talen. Kosten voor niet-leden: 15 euro: het is ook mogelijk om ter plaatse lid te worden). Het aantal deelnemers is beperkt.

Levende Talen 100 jaar

Levende Talen bestaat dit jaar honderd jaar. Dat wordt gevierd op 27 mei in het Koninklijk Instituut voor de Tropen in Amsterdam. De dag begint met een symposium: En nu op weg naar het taalonderwijs van de volgende honderd jaar. Een panel van toekomstkijkers discussieert onder leiding van Erik van Muiswinkel met de aanwezige taaldocenten in de zaal. Wil je meepraten of alleen luisteren, meld je dan aan op http://www.lt100.nl./ Je vindt er ook de andere onderdelen van het programma. De toegang voor de hele dag inclusief lunch is gratis voor leden van Levende Talen en voor degenen die het willen worden. Zij krijgen ook de jubileumuitgave Honderd jaar Levende Talen, 1911-2011. Verleden en toekomst van het taalonderwijs thuis gestuurd.

Nieuwsbrief Sectiebestuur Nederlands van Levende Talen

De nieuwsbrief van het SBN, nr.1 van het schooljaar 2010 – 2011 bevat onder meer de volgende onderwerpen:

  • Het SBN in de schijnwerpers: deel 2
  • Taalvaardigheid in de praktijk: health literacy;
  • Twee handige webtips voor docenten

De nieuwsbrief is te lezen op de website.