Lesbrieven Alles over Taal

Uitgeverij ThiemeMeulenhoff onderhoudt de website Alles over Taal. Daar vind je o.a. lesbrieven over verschillende onderwerpen, voor verschillende onderwijsniveaus. In december is er een lesbrief voor het vmbo: Terugblik. Alle lesbrieven, met uitwerkingen, zijn gratis te downloaden.

 

.

Actie: oplader voor een uploader!

Leermateriaal uploaden of delen wordt in november en december beloond. Deel je in de periode van 1 november tot en met 31 december leermateriaal met collega’s via de Wikiwijs-website of de Digischool leermiddelendatabase dan ontvang je een oplader op zonne-energie. Daarmee kun je op ieder moment mobiele apparaten, zoals tablets, pda’s of smartphones opladen.

http://wikiwijsinhetonderwijs.nl/2012/11/01/actie-oplader-voor-een-uploader/

Stercollecties: Leerlijnen voor Nederlands beschikbaar in Wikiwijs

Op 9 oktober vond de officiële lancering van de eerste 26 Stercollecties plaats op het Hofstad Lyceum in Den Haag. Het betreft open digitaal leermateriaal voor diverse vo-vakken, geordend in leerlijnen. Voor Nederlands zijn er drie leerlijnen:
Leerlijn Nederlands onderbouw VMBO B
Leerlijn Nederlands onderbouw VMBO KGT
Leerlijn Nederlands onderbouw H/V
Je vindt de leerlijnen  op de
Wikiwijs vakpagina Nederlands VO.

Digitale trainingen Nederlands niveau 2F

Zin-spelen.nl is een serie digitale trainingen Nederlands. Leerlingen kunnen individueel een training volgen, waarin uitleg en oefeningen worden afgewisseld. De docent kan online de resultaten van de leerlingen bijhouden. Je kunt het pakket bestellen op de website; daar vind je ook een demo.

Boek en Film

De ‘Boek en Film’-reeks bestaat 10 jaar. Om deze succesvolle lesmethode over literatuurverfilmingen te vieren biedt het EYE Film Instituut Nederland het ’10 jaar Boek en Film pakket’ aan. Het pakket bestaat uit:
-Lesmateriaal Boek en Film Pizzamaffia
-Lesmateriaal Boek en Film Kruistocht in Spijkerbroek

-Lespakket ‘Boek en Film:de introductie – Een docentenmap met lesschema's, achtergrondinformatie, opdrachten en dvd's met fragmenten uit bekende Nederlands boekverfilmingen. 
Doelgroep:
Onder- en bovenbouw vmbo, havo en vwo.
Alle informatie vind je op de website
filmeducatie.nl. Daar kun je het pakket ook bestellen.

Green Canteen

Green Canteen is een lesprogramma, georganiseerd door Jongeren Milieu Actief (JMA) waarbij jongeren concreet kunnen bijdragen aan een duurzame toekomst. JMA is de jongerenorganisatie van Milieudefensie. Aangemoedigd door een activerende instructiefilm worden er per klas vijf actieteams samengesteld: journalisten, activisten, ondernemers, debaters en filmmakers. Zij zetten zich in voor een duurzame schoolkantine. Ze schrijven onder meer een opiniestuk, maken een duurzame menukaart, berichten de lokale pers en maken een mini-documentaire over de herkomst van vlees. Dit project is kosteloos uit te voeren op alle niveaus en in alle jaarlagen. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Hilde Laauw: hilde@jma.org of via de website: www.jma.org/greencanteen.

Portaal Taal en Rekenen mbo

Het steunpunt taal en rekenen mbo heeft een portaal in het leven geroepen voor taal en rekenen met lesmateriaal afgestemd op het mbo. Via diverse zoekopties kun je gericht zoeken op referentieniveau, onderwerp, opleidingsniveau en studierichting. Daarnaast is het mogelijk om je eigen lesmateriaal te plaatsen en te delen. Ook kun je bestaand lesmateriaal van het portaal aanpassen aan je eigen wensen Het portaal is gelinkt aan Wikiwijs. 
Je vindt het portaal via www.steunpunttaalenrekenenmbo.nl. In de rechterbalk van de pagina staat de link naar het taal en rekenportaal. Een directe link is http://taalenrekenen.kennisnet.nl/sector/home.psml

Sinterklaasgedichten schrijven: nieuwe lesbrieven

Nu Sinterklaas bijna voor de deur staat, is het tijd voor een lesbrief Sinterklaasgedichten schrijven. Deze lesbrief is voor havo/vwo. Voor vmbo gaat de lesbrief over Nederlands als wereldtaal. Je vindt de lesbrieven op de website Alles over Taal.

Lessuggesties voor Gedichtendag 2012

Ook dit jaar presenteren Poetry International en Stichting Lezen Vlaanderen in het kader van Gedichtendag nieuwe lessuggesties voor het basis- en voortgezet onderwijs. De lessuggesties bevatten veel poëzie geïnspireerd op het thema ‘Stroom’.
Dit jaar is er voor het eerst een light-versie van de lessuggesties voor het voortgezet onderwijs, speciaal gericht op leerlingen in de onderbouw en het VMBO. Docenten kunnen de lessuggesties aanvragen via gedichtendag.com. Daar ook zijn de eerdere edities van de lessuggesties te vinden. De nieuwe lessuggesties ontvang je eind november per mail.

CLU-Leermiddelendagen: nu sterk verlaagde prijzen

Op donderdag 17 en vrijdag 18 november 2011 organiseert het CLU-Expertisecentrum Leermiddelenontwikkeling in samenwerking met de Vereniging voor Educatieve Auteurs (VvEA) de CLU-Leermiddelendagen. Vragen die aan de orde komen:
- Hoe maak ik effectief leermateriaal?
- Hoe beoordeel ik de kwaliteit van leermiddelen?
- Hoe benut ik de kracht van digitale leermiddelen?  
Deze dagen zijn bedoeld voor iedereen die zelf leermiddelen maakt en/of beoordeelt. Er zijn afwisselend workshops, key-notes, presentaties en er is een forumdiscussie. Medewerking verlenen de SLO, Kennisnet, Wikiwijs, VO-content, het Ministerie van OCW en IVIO-Didactiek. Meer informatie vind je op de website.