Een online knipselkrant

Een online knipselkrant, zo zou je Scoop.it! in het kort kunnen noemen. Met Scoop-it! kun je nieuws verzamelen, bewerken, maken en publiceren als online magazine. Ga naar: http://www.vives.nl/tips/scoop-it voor  meer informatie over deze gratis educatieve tool.

Nieuws in de klas en examen Nederlands 2014

Maatschappelijke teksten uit kranten en tijdschriften spelen een centrale rol in het examen Nederlands voor havo en vwo vanaf 2014. Dit staat in de syllabi beschreven van het Centraal schriftelijk examen die het College voor Examens (CvE) in juni heeft opgesteld: zie www.examenblad.nl.
Nieuws in de klas biedt met de Nieuwsservice ondersteuning aan docenten die hun leerlingen willen voorbereiden op het examen. Alle informatie vind je op de website.

Onderwijsinnovatieprijs voor De Digitale Nieuwscollage

Nieuws in de klas en het Creative Learning Lab van Waag Society hebben de IPON / Mediawijzer.net Award gewonnen met hun project De Digitale Nieuwscollage. De award werd op 28 maart uitgereikt tijdens IPON 2012, het jaarlijkse onderwijs & ict event in de Jaarbeurs in Utrecht.

De Digitale Nieuwscollage is een innovatief leerarrangement voor het voortgezet onderwijs dat leerlingen stimuleert om actief de actualiteit te bespreken en te verwerken in lessen Nederlands. Gebruik makend van iPads lezen én bewerken zij nieuwsitems van uiteenlopende nieuwsmedia die zij uiteindelijk zelf naar het digibord sturen voor klassikale bespreking.

Krant in de klas voortaan Nieuws in de klas

Op 18 mei 2011 is de naam van Krant in de Klas gewijzigd in Nieuws in de klas. De nieuwe naam brengt tot uitdrukking dat in het educatieve aanbod niet de drager (gedrukte krant, computer, tablet, smartphone) centraal staat, maar de inhoud. Meer informatie vind je op de nieuwe website: www.nieuwsindeklas.nl

Meedoen aan het boek ‘Werken met de krant?’

De kranten van de uitgeverij Eenvoudig Communiceren zijn een ideaal instrument om de taalvaardigheid te verbeteren. Gebruik je deze kranten in je lespraktijk? De uitgeverij  wil graag horen wat je ervaringen zijn met deze kranten.
Wil je  meewerken aan het boek ‘Werken met de krant’? Beschrijf in maximaal 2 A4-tjes hoe je met je leerlingen de krant gebruikt. Mail je reactie naar m.verhallen@eenvoudigcommuniceren.nl.
Vergeet niet je naam, school, adres en telefoonnummer te vermelden. Jekrijgt het boek gratis toegestuurd als het klaar is! Vermeld ook welke krant van Uitgeverij Eenvoudig Communiceren je gebruikt. 
 Start!-krant voor volwassenenonderwijs (Nt1 en Nt2)
PrO-krant voor leerlingen in het Praktijkonderwijs en VSO
Werkze voor leerlingen op MBO-1 niveau (AKA-opleiding)
Basic voor leerlingen in de onderbouw van het vmbo
Klar & Deutlich voor leerlingen Duits tot en met vmbo-4 niveau

Vragen op je op weg te helpen

* Lees je de krant klassikaal of in groepjes?

* Met welk doel lees je de krant: begrijpend lezen, burgerschap, stagekeuze?

* Wordt de krant gebruikt voor spreekbeurten?

* Welke onderwerpen uit de krant vind je belangrijk om te behandelen in de les?

* Welke onderwerpen vinden je leerlingen het leukst?

* Wat vind je van de lesbrief?

* Kun je iets zeggen van het effect van de krant op de taal- en  leesvaardigheid van uw leerlingen?

* Mogen leerlingen de krant meenemen naar huis (soms ook goed voor de ouders)?

* Heb je tips voor andere docenten?

Krant in de Klas

Op zoek naar lesmateriaal waarmee je leerlingen leert hoe zij informatie kunnen beoordelen op begrippen als: betrouwbaar, onbetrouwbaar, subjectief, objectief, eenzijdig en onvolledig? Laat ze kranten lezen!
Stichting Krant in de klas heeft een groot aantal lesbundels (gratis downloaden) waarin verschillende tekstsoorten gericht aan bod komen zoals:

Maar je kunt ook zoeken in de losse opdrachten met de trefwoorden (bijvoorbeeld op: objectief, feiten en meningen, tekstdoelen, journalistieke regels etc.): http://www.krantindeklas.nl/site/lesmateriaal_vo/blader_op_trefwoord/.
Deze
bundels kun je eenvoudig combineren met de gratis krantenservice via ww.gratiskrantenservice.nl.

Krant voor leerlingen in het praktijkonderwijs

De stichting Eenvoudig Communiceren geeft al een tijdje de PrO-krant uit: een krant voor leerlingen in het praktijkonderwijs. Vanaf 1 november 2010 kun je met deze krant ook digitale oefeningen doen. Meer informatie vind je op de website. Op de website http://edia.usemedia.com/ kun je gratis een account aanmaken en de oefeningen uitproberen.

Leesvaardigheid cruciaal voor internetwijsheid

Internetwijsheid. Vaardigheden van kinderen met informatie op internet  is het afstudeeronderzoek van Joost Schellevis (1989). Deze scriptie biedt een belangrijke aanvulling op bestaand onderzoek naar mediawijsheid en internetvaardigheden, omdat hierin het omgaan met media-inhouden centraal staat.
De auteur stelt vast dat het slecht lezen van teksten een belemmering vormt voor de internetwijsheid van leerlingen. De belangrijkste aanbeveling die uit het onderzoek voortvloeit is dat in het leesonderwijs meer moet worden geoefend met zakelijke teksten, zoals journalistieke artikelen. 
Het volledige bericht (met link naar het onderzoek) kun je lezen op de website van Krant in deKlas.

BruutTaal

BruutTAALis een methode Nederlands voor klas 1 – 3 VO. 
In klas 1 (en eventueel 2vmbo) maakt BruutTAAL gebruik van de actuele en goedgeschreven teksten van 7DAYS (dé jongerenweekkrant van Nederland) voor het leesvaardigheidonderwijs in de onderbouw. Deze aanpak zorgt ervoor dat leerlingen graag en veel zakelijke teksten lezen, een gedegen en uitgebreide woordenschat ontwikkelen en eigen vragen aan teksten leren stellen.
Via BruutTAAL kun je een goedkoop abonnement op 7DAYS krijgen. Meer informatie: http://www.bruuttaal.nl/tarieven.htm.