Grammatica voor nerds en dummy’s

De derde editie van het iBook Grammatica voor nerds en dummy's staat online. Er zijn nu drie delen: het naslagwerk, het basisboek en het snelle oefenboek.
Grammatica voor nerds en dummy’s is een uitgave van D'oh! Publishing en kan worden gedownload op je iPad met iBooks 2 of op je computer met iTunes.

Nedercom vernieuwd

Nedercom, de online educatie website voor Nederlands, Engels en Duits, is compleet vernieuwd. Bestellen en het aanvragen van een demo of proeflicentie is transparanter en makkelijker geworden. Er zijn programma’s op verschillende niveaus voor:
Spelling
Correct Formuleren/Stijl
Lees vaardig/Samenvatten
Grammatica’.
Alle informatie vind je op de
website.

Van de uitgevers

Uitgeverij Eenvoudig communiceren

geeft de serie BoekenBoeien uit. De boekenserie is bedoeld voor startende vmbo-leerlingen met een taalachterstand. Er zijn weer 3 nieuwe titels verschenen:
*'Vader onbekend' door Helene Bakker;
*'De perfecte misdaad' door Marian Hoefnagel naar een plot van Herman Koch;
*'Verdacht' door Marijke Kaatee.

Kijk voor meer informatie op de website: boekenboeien.nl.
Er is ook een nieuwe titel in Leeslicht: 'De familieblues' door Yvonne Kroonenberg.
Bestellen kan via www.eenvoudigcommuniceren.nl.

 

 

Nationale bijspijkerdag zinsontleding

Op 28 juni organiseert het Instituut voor Leraar en School in Nijmegen voor de tweede keer de Nationale bijspijkerdag zinsontleding. Docent is de Taalprof. De training is bedoeld voor docenten Nederlands en Moderne Vreemde Talen VO onderbouw en bovenbouw en is niet geschikt voor mensen die vinden dat grammatica nergens voor nodig is.
Alle informatie vind je op de website. Daar kun je je ook aanmelden.

Basale vaardigheden Nederlands

TaalPerfect is een webbased programma voor het aanleren en onderhouden van de onderdelen spelling, woordenschat, ontleden en stijl. Het programma is voorzien van voortgangscontrole en het  bespaart de docent veel correctiewerk. TaalPerfect bestaat nu 5 jaar. Vanwege dit vijfjarige bestaan biedt men 50 scholen aan om voor maximaal 50 leerlingen gratis het programma in te zetten tot en met de zomervakantie. Kijk op www.taalperfect.nl.
Stuur een mail naar
leon@taalperfect.nl met daarbij de naam van je school, jouw naam en eventueel die van een collega, en vermeld de klassen en het juiste aantal leerlingen per klas. Volgende week kun je het programma, eventueel remediërend, al inzetten! Iedere inschrijver ontvangt bericht. 

Discussie over grammaticaonderwijs

Naar aanleiding van een vraag op de mailinglist over de inrichting van het vak Nederlands in de onderbouw ontstond in de vakcommunity Nederlands (opnieuw) een discussie over de zin en onzin van grammaticaonderwijs. De discussie wordt gevoerd op het forum van de vakcommunity. Ga er eens kijken: forum Nederlands.
Er zijn interessante bijdragen, o.a. van Michel Pijpers, Jacques van den Oever en natuurlijk van de Taalprof.
Helge Bonset verzamelde onderzoeken naar het nut van traditioneel grammaticaonderwijs. Deze verzameling is gepubliceerd op de website van de vakcommunity Nederlands.