Kwaliteitsborging schoolexamens Nederlands havo vwo

Werk mee aan de Inhoudelijke kwaliteitsborging van de schoolexamens Nederlands (h/v).
In 2011 start SLO een project om de inhoudelijke kwaliteit van het schoolexamen van de vakken Nederlands, wiskunde A en C, wiskunde D en E en aardrijkskunde te borgen en waar mogelijk te verbeteren. SLO wil samen met docenten van deze vakken instrumenten ontwikkelen die helpen bij het evalueren van het schoolexamenprogramma en het verantwoorden van de keuzes die daarbij aan de orde komen. Daarnaast zullen in het project instrumenten ontwikkeld worden die helpen de kwaliteit van toetsing en normering van toetsing te verbeteren. Ook zal in dit project samen met docenten gewerkt worden aan voorbeeldtoetsen per vak.
Gezocht: docenten Nederlands
SLO zoekt voor 2011 docenten Nederlands om aan dit project deel te nemen. Het project eindigt aan het einde van het schooljaar 2011-2012.
Neem je schoolexamens af in de bovenbouw havo en/of vwo, ben je bereid kritisch te kijken naar je eigen toetsprogramma en toetsen en ben je nieuwsgierig of je toetsen voldoende niveau hebben, dan nodigen we je graag uit om mee te doen aan ons project.
Voor meer informatie: http://www.slo.nl/kwaliteitsborging
Als je wilt meedoen, kun jedat laten weten aan: h.devries@slo.nl

Vragen over de centrale examens Nederlands in de Tweede Kamer

Tijdens het debat over de OCW-begroting van 10 november 2010 in de Tweede Kamer stelde Ton Elias, VVD Tweede Kamerlid, de volgende vraag.
Ik heb een vraag over het nieuwsbericht dat de opstellers van het eindexamen Nederlands op de havo niet structureel overleggen met de opstellers van het examen Nederlands vwo. Op de scholen werd gedacht dat het vwo de havo-samenvatting had gekregen en andersom, omdat het havo-examen moeilijker leek dan dat van het vwo.
Als er zo langs elkaar heen gewerkt kan worden, dan is de structuur waarin we het vervaardigen van die examens hebben opgezet dus gatenkaas, want zoiets mag niet kúnnen gebeuren, toch? En is dit exemplarisch voor het onvoldoende serieus nemen van examinering
?”
Het schriftelijke antwoord van Minister Van Bijsterveldt kun je lezen op het Forum van de vakcommunity Nederlands.