Nieuwe software op NOT 2013

Van 22 t/m 26 januari wordt in de Jaarbeurs in Utrecht de NOT gehouden. Uitgevers presenteren daar natuurlijk hun nieuwe software.

Voor het mbo heeft Uitgeverij Malmberg bij haar methode TAALBLOKKEN Examentraining ontwikkeld om studenten voor te bereiden op de centrale examens die in het schooljaar 2013 – 2014 zullen worden afgenomen. De toetsen zijn, evenals het examen op niveau 3F. Meer informatie vind je op de website.

Nieuws in de klas en examen Nederlands 2014

Maatschappelijke teksten uit kranten en tijdschriften spelen een centrale rol in het examen Nederlands voor havo en vwo vanaf 2014. Dit staat in de syllabi beschreven van het Centraal schriftelijk examen die het College voor Examens (CvE) in juni heeft opgesteld: zie www.examenblad.nl.
Nieuws in de klas biedt met de Nieuwsservice ondersteuning aan docenten die hun leerlingen willen voorbereiden op het examen. Alle informatie vind je op de website.

Onderzoek discrepantie centraal examen en schoolexamen

De Vereniging van Leraren in Levende Talen is een onderzoek gestart naar de aard en omvang van de discrepantie tussen centraal examen en schoolexamen. Die discrepantie is op sommige scholen een precaire zaak. Verschillen tussen centraal examen en schoolexamen worden in de media uitgelicht en kunnen leiden tot ongenuanceerde verhalen die het onderwijs niet ten goede komen en vakdocenten in een kwaad daglicht stellen. Om dit probleem op te lossen wil Levende Talen een onderzoeksrapport presenteren met goed onderbouwde verbetervoorstellen. 
Wij willen u vragen of u wilt deelnemen aan het onderzoek naar discrepantie tussen centraal examen en schoolexamen. De vragenlijst is onder andere bedoeld voor docenten Nederlands die onderwijs geven aan de bovenbouw havo en/of vwo. Klik hier om de vragenlijst direct in te vullen.

Kwaliteit van de schoolexamenprogramma’s (h/v)

De kwaliteit van de schoolexamens staat regelmatig in de belangstelling. Eén van de aspecten die de kwaliteit van het schoolexamen bepalen is de samenstelling van het schoolexamenprogramma: Welke onderdelen worden getoetst? Hoe zwaar wegen de verschillende onderdelen ten opzichte van elkaar? Hoe is de spreiding van de SE-toetsen over de tweede fase?
SLO wil de inrichting van de schoolexamenprogramma’s bij het vak Nederlands in kaart brengen door het afnemen van een digitale enquête. Werk aan  deze digitale enquête mee.  Ga naar http://www.slo.nl/kwaliteitSE.
Het invullen van de enquête duurt ongeveer 15 minuten. Nadat je de enquête hebt ingevuld, krijg je onmiddellijk te zien hoe uw antwoorden zich verhouden tot die van je vakcollega’s.  Meer informatie over de enquête, vind je op de website van de SLO.

Watmoetikweten.nl: dé eindexamensite

Het eindexamen is nog ver weg, maar er wordt natuurlijk al volop geoefend! Op http://www.watmoetikweten.nl/home.html staat alles voor het eindexamen, zoals oefenexamens van voorgaande jaren en de actuele examenstof. 
De redactie wil graag de website verder verbeteren: feedback is zeer welkom. Wil je mee denken? Mail naar sander.bons@watmoetikweten.nl
In samenwerking met  Leraar24 zoekt de redactie een docent die mee wil werken aan een video. De klas wordt gefilmd terwijl ze met de website werken. Geïnteresseerd? Neem contact op met sander.bons@watmoetikweten.nl.

Klachten over examens Nederlands

In nog geen dag tijd ontving het LAKS meer dan 11.000 klachten over het vwo-examen Nederlands: zie http://www.examenklachten.nl/vwo/nederlands. Op Linkedin vragen docenten zich af waarom. Zie ook de Examenforums op de voorpagina van de vakcommunity Nederlands en de reactie van de Taalprof: Grammaticale angsthazen.

Verslagen examenbesprekingen gepubliceerd

Ook dit jaar organiseerde het Sectiebestuur Nederlands van Levende Talen weer eindexamenbesprekingen Nederlands en wel op 19 mei in Utrecht en in Groningen.
De verslagen van deze besprekingen kun je downloaden op de website van de vakcommunity Nederlands.  Je vindt ze ook op de website van Levende Talen, op de pagina van de sectie Nederlands (onder de menuknop ‘Talensecties’).

Examenforums Digischool geopend

De centrale eindexamens zijn in Nederland begonnen en het vak Nederlands is altijd als eerste aan de beurt. Op de voorpagina van de vakcommunity Nederlands worden examenforums van De Digitale School geopend, waarop docenten Nederlands ervaringen kunnen uitwisselen over de correctie van de examens.
Op maandag 16 mei is het examenforum vwo geopend. Op dinsdag 17 en woensdag 18 mei volgen respectievelijk: examenforum havo en examenforum vmbo
Berichten plaatsen kan alleen als je inlogt als lid van de vakcommunity Nederlands. Een korte handleiding over het gebruik van de forums vind je op http://digischool.kennisnet.nl/community_ne/Examenforums.
Het Sectiebestuur Nederlands van Levende Talen organiseert ook dit jaar weer eindexamenbesprekingen Nederlands.
De eindexamenbespreking voor havo en vwo zijn op 19 mei in Utrecht en in Groningen. De eindexamenbespreking voor VMBO GL/TL is op 19 mei in Utrecht.
Voor meer details zie: http://digischool.kennisnet.nl/community_ne/examenbesprekingen.

Ik wens iedereen veel succes met de examens en sterkte met de correctie!

Studiemiddag examens Nederlands vmbo-gl/tl

Het Sectiebestuur Nederlands (SBN) van de vakvereniging Levende Talen, organiseert dit schooljaar voor het eerst studiemiddagen waarin de vraag: “Hoe bereid ik mezelf goed voor op het beoordelen van het eindexamen Nederlands vmbo-gl/tl?” centraal staat. De studiemiddag voor de havo was op 6 april.
Op 20 april a.s. staat het examen vmbo-gl/tl op de agenda.
Ton Hendrix, toetsdeskundige Nederlands bij het Cito, vertelt over het tot stand komen van examens, waarna je zelf aan de slag gaat met het beoordelen van examenwerk.
Doelgroep: beginnende docenten (ook zij-instromers) vmbo-kb/gl/tl die zich willen bekwamen in de voorbereiding op en beoordeling van het eindexamen Nederlands.
Datum: 20 april 2011
Tijd: van 17.00 tot ong. 20.00 uur
Locatie: Hogeschool Domstad (Utrecht), Koningsbergerstraat.
Aanmelden: uiterlijk 3 dagen vóór de bijeenkomst bij Fonnie Haverkort: fhaverkort@hzm.gsf.nl
Leden van Levende Talen nemen kosteloos deel aan de bijeenkomst: vermeld bij aanmelding je lidnummer van Levende Talen. Kosten voor niet-leden: 15 euro: het is ook mogelijk om ter plaatse lid te worden). Het aantal deelnemers is beperkt.

Studiemiddag examens Nederlands havo/vwo

Het SectieBestuur Nederlands (SBN) van vakvereniging Levende Talen organiseert dit schooljaar voor het eerst een studiemiddag waarin de vraag “hoe bereid ik mezelf (en daarmee mijn leerlingen) goed voor op het eindexamen Nederlands?” centraal staat. Ton Hendrix, toetsdeskundige Nederlands bij het Cito, gunt je samen met enkele bestuursleden aan de hand van het havo-examen 2009-I een blik in de gaarkeuken van de examenmakerij.
Datum en tijd: 6 april, van 17.00 – 20.00. Plaats: Hogeschool Domstad in Utrecht. Voor meer informatie: http://www.levendetalen.nl/. Annmelden via deze link.