Keten

Keten is het nieuwste boek van Sandra Oosterveen. Bij het schrijven van het boek heeft ze zich laten inspireren door het fenomeen comazuipen onder de jeugd.
Sandra Oosterveen is docente Nederlands en dyslexiespecialist. Bij het schrijven van dit boek had ze de zwakke lezers voor ogen en dit komt naar voren in de volgende punten. Het boek bevat één verhaallijn en het taalgebruik is helder. De verklaring van moeilijke woorden kan de lezer direct in de context terugvinden. Bij de vormgeving van het boek is ook rekening gehouden met dyslectische lezers.
Keten is verkrijgbaar via www.gopher.nl en bij alle Nederlandse en Vlaamse boekhandels.

Lezen voor de Lijst met audio-ondersteuning

Dedicon produceert educatieve materialen in aangepaste leesvormen in opdracht van het ministerie van OCW en het SIOB (Sectorinstituut Openbare Bibliotheken). Men ondersteunt leerlingen met een leesbeperking  onder andere door audio-bestanden van schoolboeken te produceren. De leerlingen kunnen deze bestanden op verschillende manieren beluisteren, terwijl ze de tekst lezen in hun papieren schoolboek.
 Men wil nu onderzoeken of leerlingen met dyslexie romans die ze lezen bij Nederlands, beter toegankelijk vinden als zij kunnen  lezen en luisteren tegelijk. Het onderzoek is gericht op leerlingen van de tweede fase. Wil je leerlingen opgeven als deelnemer of wil je meer informatie, stuur dan een mail naar Mieke Urff, themamanager Dyslexie:
miekeurff@dedicon.nl

CPS-conferenties en studiedagen

Het volledige aanbod aan conferenties, studiedagen en trainingen vind je in de nieuwsbrief van het CPS: Gerichte groei naar excellente leraar.

L2S Spraaksoftware met extra’s

In de komende periode zullen scholen een antwoord moeten vinden op nieuwe vragen rond passend onderwijs en de zorgplicht voor iedere leerling.
Voor dyslectische leerlingen kan binnen zo’n beleid spraaksoftware een functie hebben.
In dit kader kan L2S  wellicht iets betekenen.  Dit nieuwe programma ondersteunt bij het lezen en bij het schrijven en is in feite voor iedere leerling waardevol.
Maar: leerlingen met bijvoorbeeld dyslexie zijn er in het bijzonder mee geholpen.
Voor een behoorlijke groep scholen is er de mogelijkheid om een aantal maanden gratis met L2S te werken en zo met spraaksoftware kennis te maken. Meer informatie vind je op de website
Voor een gratis proefperiode kun je ook een mail sturen naar mailto:info@L2S.nl
Recent werd L2S beoordeeld door het blad Computers Op School (COS – januari 2011).