Talenonderwijs, wat levert het op?

De jaarlijkse conferentie voor talendocenten van het APS heeft in 2013 als thema: ‘Opbrengstgericht werken’. Na een plenaire inleiding over de nieuwste ontwikkelingen, kun je in drie rondes een keuze maken uit telkens drie workshops: twee parallelle workshops voor docenten Nederlands en docenten moderne vreemde talen, en een workshop die zich richt op docenten van álle talen. De conferentie wordt gehouden op 31 januari 2013 in Eindhoven en op 6 februari 2013 in Utrecht. Alle informatie vind je op de website van het APS. Daar kun je je ook aanmelden.

Nieuwsbrief Netwerk Didactiek Nederlands

Het Netwerk Didactiek Nederlands stelt zich tot doel de belangen te behartigen van de didactiek en het onderwijs van het Nederlands in de Vlaamse Gemeenschap.  De nieuwsbrief van december 2012 – januari 2013 is een extra editie die volledig gewijd is aan alle documenten en teksten van de NDN-Conferentie van woensdag 3 oktober 2012. Het thema van die conferentie was: Taalontwikkelend lesgeven.

NDN vindt het heel belangrijk dat de deelnemers en daarbuiten ook alle belangstellenden kunnen beschikken over het conferentiemateriaal: de inleidingen, de teksten, de presentaties in de workshops met de visualisering in de powerpoints. In de nieuwsbrief wordt het materiaal gerapporteerd in de vorm van een hypertekst met koppelingen naar alle beschikbare documenten.

 


Conferenties Doorlopende leerlijnen taal en rekenen

Op verschillende plaatsen in Nederland is de afgelopen jaren in pilots gewerkt aan verbetering van de doorlopende leerlijn taal en rekenen, op basis van de referentieniveaus. De SLO organiseert in november op verschillende plaatsen conferenties over de opbrengsten van deze pilots. De conferenties zijn bedoeld voor leraren, schoolleiders, taal- en rekencoördinatoren en pedagogisch medewerkers/coaches.

Data en locaties:

maandag 19 november 2012 in Zwolle (Nieuwe Buitensociëteit);
woensdag 21 november 2012 in Utrecht (Domstad);
donderdag 29 november 2012 in Eindhoven (Aristo)

Jubileumcongres LES

LES, het tijdschrift voor Nt2 en taalontwikkeling aan (jong)volwassenen, bestaat dit jaar 30 jaar. Dit jubileum wordt gevierd met een congres op 10 november in Amsterdam. Het motto van het congres luidt: Met hoofd, hart en handen. Alle informatie vind je op de website: daar kun je je ook aanmelden.

Verslag DRONGO Festival 2012

Op 19 september 2012 vond het DRONGO festival over meertaligheid plaats in de Openbare Bibliotheek van Amsterdam. Een verslag van het festival staat op de website: http://www.drongofestival.nl/.  Je vindt er de film van de Drongo Song, de winnaars van de Gouden Talenknobbel en foto’s van de activiteiten. Iedereen die DRONGO 2012 heeft bezocht, wordt dringend verzocht om de korte enquête in te vullen: klik hier. De voorbereidingen van DRONGO 2013 zijn al begonnen. Als je daarvan op de hoogte wilt blijven, of er een bijdrage aan wilt leveren, geef je dan op voor de mailinglijst.

CPS-conferenties en studiedagen

Het volledige aanbod aan conferenties, studiedagen en trainingen vind je in de nieuwsbrief van het CPS: Gerichte groei naar excellente leraar.

Zesentwintigste Conferentie Het Schoolvak Nederlands: programma

De 26e conferentie zal gehouden worden op 16 en 17 november 2012 in Brugge, Vlaanderen. Het programma en de abstracts van de presentaties zijn al te vinden op de website. Je kunt je ook al inschrijven..

Workshopleiders gezocht

Op vrijdag 25 januari 2013 organiseert de sectie nascholing talen van het ICLON voor de 13e keer een Good Practice Day Talen in Leiden. Deze studiedag is bedoeld voor docenten Nederlands en Moderne Vreemde Talen die lesgeven in de Tweede Fase. De workshops worden verzorgd door docenten uit het voortgezet onderwijs en hebben een zeer praktisch karakter.

Wil je een workshop voor docenten Nederlands geven, neem dan voor 30 september contact op met
Dr. Ad van der Logt
lerarenopleider/ nascholer
071-5274028
logt@iclon.leidenuniv.nl

De aarzelende lezer over de streep

Het tweejaarlijkse wetenschappelijke congres van Stichting Lezen wordt gehouden op 8 november 2012 in Amsterdam. Dit congres is bedoeld voor wetenschappers, beleidsmakers, mensen uit het onderwijs en bibliotheekwezen.

Een greep uit het programma

Dagvoorzitter Mark Mieras, wetenschapsjournalist en auteur van het succesvolle boek Liefde, gaat in op de vraag waarom mensen verhalenvertellers zijn en hoe betekenis onze hersenen beïnvloedt.

Thoni Houtveen, lector aan de Hogeschool Utrecht, geeft aan welke componenten goed leesonderwijs zou moeten bevatten en wat er mis is met gangbare leesmethodes.

Mia Stokmans, universitair hoofddocent in Tilburg, bespreekt de vraag hoe een aarzelende lezer uit kan groeien tot een lezer die beter gemotiveerd is en vaker leest.

Het volledige programma en aanmeldprocedure vind je op de website: http://congres.lezen.nl/

Taalconferentie voor vo en mbo

De jaarlijkse taalconferentie van de CED-Groep voor (taal)coördinatoren, docenten en managers in voortgezet onderwijs en mbo vindt dit jaar plaats in Utrecht op 13 april 2012. Schrijver Wim Daniëls opent de conferentie met een eigenzinnige kijk op taal en taalonderwijs.
Vervolgens kun je kiezen uit onderwerpen als:  effectief omgaan met toetsresultaten of doelgericht werken aan een aantal vaardigheden met de referentieniveaus. Het volledige programma vind je op de website. Daar kun je je ook aanmelden.