Docentendagen Wikiwijs en VO-content in 2013

Wikiwijs en VO-content organiseren in 2013 docentendagen digitaal onderwijs. Hoe gebruik je digitaal leermateriaal? Hoe ziet digitaal onderwijs eruit? Waar vind je geschikt materiaal en hoe kan je dat zelf inpassen en ontwikkelen? Het volledige programma, de data en de plaatsen vind je op de website. Daar kun je je ook aanmelden: de deelname is kosteloos.

Lesbrieven Alles over Taal

Uitgeverij ThiemeMeulenhoff onderhoudt de website Alles over Taal. Daar vind je o.a. lesbrieven over verschillende onderwerpen, voor verschillende onderwijsniveaus. In december is er een lesbrief voor het vmbo: Terugblik. Alle lesbrieven, met uitwerkingen, zijn gratis te downloaden.

 

.

Onderzoek naar Online Tekstbegrip

Jeroen Clemens werkt als docent Nederlands in het VO en doet daarnaast promotieonderzoek naar Online Tekstbegrip in het VO. Op de HSN2012  in Brugge heeft hij over zijn onderzoek ook een presentatie gegeven. Op zijn blog zijn al heel veel reacties verschenen: zeer de moeite waard om te lezen, en mogelijk ook om op te reageren …
Wie wil er meedoen aan een survey onder leraren Nederlands over online tekstbegrip: wat weten we ervan, wat vinden we ervan, moet het bij Nederlands etc. Kijk op survey en geef je op. Er hebben zich al meer dan 100 docenten opgegeven, maar meer is altijd beter.

Een online knipselkrant

Een online knipselkrant, zo zou je Scoop.it! in het kort kunnen noemen. Met Scoop-it! kun je nieuws verzamelen, bewerken, maken en publiceren als online magazine. Ga naar: http://www.vives.nl/tips/scoop-it voor  meer informatie over deze gratis educatieve tool.

Taalonderwijs in het mbo

Het sectiebestuur Nederlands van Levende Talen brengt begin december een special uit over taalonderwijs in het mbo. Leden ontvangen deze gratis bij het decembernummer van Levende Talen Magazine. Niet-leden kunnen lid worden of de special bestellen voor tien euro. In de folder vind je meer informatie: Flyer taalonderwijs in het mbo

Mijn taal & ik

Taal verandert, ook de Nederlandse. In het dagelijkse spraakgebruik ontstaan nieuwe woorden, andere regels voor grammatica, modieuze uitdrukkingen. NRC Handelsblad en het Belgische dagblad De Standaard hebben de Nederlandse taal onder de loep genomen, in vijf thema’s, van maandag 19 tot en met vrijdag 23 november 2012.

Voor gebruik in de klas, bijvoorbeeld bij de lessen Nederlands, zijn de taalpagina’s ook in pdf beschikbaar op de website: http://www.nrc.nl/mijn-taal-en-ik/'.

De Taalcanon

Op 12 november is de Taalcanon gepubliceerd. Het doel van de taalcanon is inzichten over taal onder de aandacht te brengen van een breed publiek. De taalcanon gaat uit van vijftig vragen, die de nieuwsgierigheid van mensen opwekken, zoals: “Kun je je moedertaal vergeten?” en: “Is het erg dat taal verandert?”  De taalcanon is een initiatief van drie verenigingen voor taalkundigen en is verschenen in boekvorm en als website: www.taalcanon.nl

Nieuws van de Week online

Nieuws van de Week online is een nieuw hulpmiddel om de leerlingen van de zapgeneratie aan het lezen te krijgen. Nieuws van de Week online is voorjaar 2012 na een pilotperiode van ruim een jaar gelanceerd en biedt scholen sindsdien elke week:

- twee tot vier korte online leesteksten
- voor leerlingen tot 14 jaar 
-
op drie niveaus – óók voor leerlingen met een (lichte) leesachterstand
- over actuele onderwerpen
- verlevendigd met filmpjes van o.a. het Jeugdjournaal
- met verwerkingsmateriaal voor met name tekstbegrip, woordenschat en leesstrategieën.

Sinds kort is Nieuws van de Week online beter bruikbaar voor dyslectische leerlingen dankzij de ingebouwde voorleesfunctie.

Voor meer informatie: zie Uitgeverij Schoolsupport.

Actie: oplader voor een uploader!

Leermateriaal uploaden of delen wordt in november en december beloond. Deel je in de periode van 1 november tot en met 31 december leermateriaal met collega’s via de Wikiwijs-website of de Digischool leermiddelendatabase dan ontvang je een oplader op zonne-energie. Daarmee kun je op ieder moment mobiele apparaten, zoals tablets, pda’s of smartphones opladen.

http://wikiwijsinhetonderwijs.nl/2012/11/01/actie-oplader-voor-een-uploader/

iPads in de klas

Her en der worden boeiende pogingen ondernomen om de tablet in te voeren en te gebruiken als leermateriaal in de les zelf. In Klasse november 2012 nr. 229 blz. 10-13 verscheen de reportage “Tablets op school”. Lees de samenvatting die Ghislain Duchâteau, voorzitter Netwerk Didactiek Nederlands, plaatste bij de actuele berichten van de NDN-website.