Nieuwe software op NOT 2013

Van 22 t/m 26 januari wordt in de Jaarbeurs in Utrecht de NOT gehouden. Uitgevers presenteren daar natuurlijk hun nieuwe software.

Voor het mbo heeft Uitgeverij Malmberg bij haar methode TAALBLOKKEN Examentraining ontwikkeld om studenten voor te bereiden op de centrale examens die in het schooljaar 2013 – 2014 zullen worden afgenomen. De toetsen zijn, evenals het examen op niveau 3F. Meer informatie vind je op de website.

Taal x Vak = Succes

Docentenaanzetbijtaal is een website voor vakdocenten die willen werken aan de taalontwikkeling van hun leerlingen. De website draagt materiaal aan voor Taalontwikkelend lesgeven, vooral voor het beroepsonderwijs maar ook voor het voortgezet onderwijs. Het project wordt gefinancierd door het ministerie van OCW op aanvraag van Levende Talen, de VECON en het Platform VVVO. Het project is gestart in februari 2012, loopt door tot voorjaar 2013 en sluit af met een landelijke conferentie.

Leerlijn SPEL ABC

Leerlijn SPEL ABC is een nieuwe methode voor het praktijkonderwijs voor tieners met een grote spellingsachterstand. De leerlijn is ontwikkeld door Frank Stolp, docent/AVO-coordinator bij Singelland De Venen in Drachten.
Deze spellingsleerlijn is bedoeld voor leerlingen vanaf 11 jaar en met meerdere jaren leerachtstand. Kenmerken zijn: rust, ritme en regelmaat. Per werkboek is er 1 spellingscategorie onderverdeeld in woordpakketten met veel aandacht voor woordenschat. Sinds schooljaar 2012-2013 is de Leerlijn SPEL ABC op de markt bij uitgeverij Basisacademie.

Talenonderwijs, wat levert het op?

De jaarlijkse conferentie voor talendocenten van het APS heeft in 2013 als thema: ‘Opbrengstgericht werken’. Na een plenaire inleiding over de nieuwste ontwikkelingen, kun je in drie rondes een keuze maken uit telkens drie workshops: twee parallelle workshops voor docenten Nederlands en docenten moderne vreemde talen, en een workshop die zich richt op docenten van álle talen. De conferentie wordt gehouden op 31 januari 2013 in Eindhoven en op 6 februari 2013 in Utrecht. Alle informatie vind je op de website van het APS. Daar kun je je ook aanmelden.

Keten

Keten is het nieuwste boek van Sandra Oosterveen. Bij het schrijven van het boek heeft ze zich laten inspireren door het fenomeen comazuipen onder de jeugd.
Sandra Oosterveen is docente Nederlands en dyslexiespecialist. Bij het schrijven van dit boek had ze de zwakke lezers voor ogen en dit komt naar voren in de volgende punten. Het boek bevat één verhaallijn en het taalgebruik is helder. De verklaring van moeilijke woorden kan de lezer direct in de context terugvinden. Bij de vormgeving van het boek is ook rekening gehouden met dyslectische lezers.
Keten is verkrijgbaar via www.gopher.nl en bij alle Nederlandse en Vlaamse boekhandels.

Grammatica voor nerds en dummy’s

De derde editie van het iBook Grammatica voor nerds en dummy's staat online. Er zijn nu drie delen: het naslagwerk, het basisboek en het snelle oefenboek.
Grammatica voor nerds en dummy’s is een uitgave van D'oh! Publishing en kan worden gedownload op je iPad met iBooks 2 of op je computer met iTunes.

Jaarlijstjes DWVDNT

De jongerenredactie van DWVDNT maakte jaarlijstjes met de mooiste boeken die ze in 2012 lazen. Er zitten boeken voor alle niveaus bij, van de laagste niveaus in het voortgezet onderwijs tot de hoogste.
De lijstjesmakers variëren in leeftijd van 16 tot 18. Kijk op http://dwvdnt.org/weblog.

Poëzieweek

Van 31 januari tot en met 6 februari 2013 is het Poëzieweek. Muziek is het overkoepelende thema. Het Poëziecentrum maakte een selectie uit recente bloemlezingen, poëziebundels en luisterCD's die aansluiten bij het thema, zowel voor kinderen als voor volwassenen. Je vindt ze hier.
De lessuggesties voor het voortgezet onderwijs rond het thema zijn geschreven door Guus Middag. Een overzicht van alle activiteiten vind je op poëzieweek.com.

LeesCase: fictie lezen in het vmbo

LeesCase bevat maandelijks verschijnende lessen jeugdliteratuur voor de onderbouw van het vmbo. De lessen draaien om fragmenten uit recente jeugdboeken. Bij het fragment horen kant-en-klare verwerkingsopdrachten. Tijdens de pilotfase is LeesCase voor docenten gratis te gebruiken. Meer informatie vind je op de website.
LeesCase is ontwikkeld door de
Stichting Lezen in samenwerking met de CED-groep.

 

Nieuwsbrief Netwerk Didactiek Nederlands

Het Netwerk Didactiek Nederlands stelt zich tot doel de belangen te behartigen van de didactiek en het onderwijs van het Nederlands in de Vlaamse Gemeenschap.  De nieuwsbrief van december 2012 – januari 2013 is een extra editie die volledig gewijd is aan alle documenten en teksten van de NDN-Conferentie van woensdag 3 oktober 2012. Het thema van die conferentie was: Taalontwikkelend lesgeven.

NDN vindt het heel belangrijk dat de deelnemers en daarbuiten ook alle belangstellenden kunnen beschikken over het conferentiemateriaal: de inleidingen, de teksten, de presentaties in de workshops met de visualisering in de powerpoints. In de nieuwsbrief wordt het materiaal gerapporteerd in de vorm van een hypertekst met koppelingen naar alle beschikbare documenten.