Leerlijn SPEL ABC is een nieuwe methode voor het praktijkonderwijs voor tieners met een grote spellingsachterstand. De leerlijn is ontwikkeld door Frank Stolp, docent/AVO-coordinator bij Singelland De Venen in Drachten.
Deze spellingsleerlijn is bedoeld voor leerlingen vanaf 11 jaar en met meerdere jaren leerachtstand. Kenmerken zijn: rust, ritme en regelmaat. Per werkboek is er 1 spellingscategorie onderverdeeld in woordpakketten met veel aandacht voor woordenschat. Sinds schooljaar 2012-2013 is de Leerlijn SPEL ABC op de markt bij uitgeverij Basisacademie.

Reageer


zes − 2 =