Het Netwerk Didactiek Nederlands stelt zich tot doel de belangen te behartigen van de didactiek en het onderwijs van het Nederlands in de Vlaamse Gemeenschap.  De nieuwsbrief van december 2012 – januari 2013 is een extra editie die volledig gewijd is aan alle documenten en teksten van de NDN-Conferentie van woensdag 3 oktober 2012. Het thema van die conferentie was: Taalontwikkelend lesgeven.

NDN vindt het heel belangrijk dat de deelnemers en daarbuiten ook alle belangstellenden kunnen beschikken over het conferentiemateriaal: de inleidingen, de teksten, de presentaties in de workshops met de visualisering in de powerpoints. In de nieuwsbrief wordt het materiaal gerapporteerd in de vorm van een hypertekst met koppelingen naar alle beschikbare documenten.

 


Een reactie op “Nieuwsbrief Netwerk Didactiek Nederlands”

  1. Ghislain Duchâteau zegt:

    De definitieve aankondiging, het programma en de inschrijvingsmogelijkheid komen over een paar dagen in een extra uitgave van de Nieuwsbrief van NDN.
    De conferentie vindt plaats in de Arteveldehogeschool Campus Kantienberg, Voetweg 66 in Gent, goed bereikbaar vanaf het Centraal Staion.  Omwille van het brandend thema "Taalontwikkelend lesgeven. Hoe doe je dat?" wordt er van docenten op alle niveaus – zowel docenten Nederlands als docenten andere vakken – een ruime belangstelling verwacht. Vlug inschrijven is dan ook aan te bevelen. Zie daarvoor: http://users.telenet.be/ndn//activiteiten.html#HERFSTCONFERENTIENDN

    U bent welkom

    Ghislain Duchâteau, voorzitter NDN

Reageer


vier + 1 =