De Vereniging van Leraren in Levende Talen is een onderzoek gestart naar de aard en omvang van de discrepantie tussen centraal examen en schoolexamen. Die discrepantie is op sommige scholen een precaire zaak. Verschillen tussen centraal examen en schoolexamen worden in de media uitgelicht en kunnen leiden tot ongenuanceerde verhalen die het onderwijs niet ten goede komen en vakdocenten in een kwaad daglicht stellen. Om dit probleem op te lossen wil Levende Talen een onderzoeksrapport presenteren met goed onderbouwde verbetervoorstellen. 
Wij willen u vragen of u wilt deelnemen aan het onderzoek naar discrepantie tussen centraal examen en schoolexamen. De vragenlijst is onder andere bedoeld voor docenten Nederlands die onderwijs geven aan de bovenbouw havo en/of vwo. Klik hier om de vragenlijst direct in te vullen.

2 Reacties op “Onderzoek discrepantie centraal examen en schoolexamen”

  1. Onderzoek discrepantie centraal examen en schoolexamen | Consultancy toetsen en beoordelen | Scoop.it zegt:

    [...] De Vereniging van Leraren in Levende Talen is een onderzoek gestart naar de aard en omvang van de discrepantie tussen centraal examen en schoolexamen. Die discrepantie is op sommige scholen een precaire zaak.  [...]

  2. Onderzoek discrepantie centraal examen en schoolexamen | Onderwijs en toetsing | Scoop.it zegt:

    [...] De Vereniging van Leraren in Levende Talen is een onderzoek gestart naar de aard en omvang van de discrepantie tussen centraal examen en schoolexamen.  [...]

Reageer


× acht = 16