De kwaliteit van de schoolexamens staat regelmatig in de belangstelling. Eén van de aspecten die de kwaliteit van het schoolexamen bepalen is de samenstelling van het schoolexamenprogramma: Welke onderdelen worden getoetst? Hoe zwaar wegen de verschillende onderdelen ten opzichte van elkaar? Hoe is de spreiding van de SE-toetsen over de tweede fase?
SLO wil de inrichting van de schoolexamenprogramma’s bij het vak Nederlands in kaart brengen door het afnemen van een digitale enquête. Werk aan  deze digitale enquête mee.  Ga naar http://www.slo.nl/kwaliteitSE.
Het invullen van de enquête duurt ongeveer 15 minuten. Nadat je de enquête hebt ingevuld, krijg je onmiddellijk te zien hoe uw antwoorden zich verhouden tot die van je vakcollega’s.  Meer informatie over de enquête, vind je op de website van de SLO.

Reageer


5 × zeven =