In nog geen dag tijd ontving het LAKS meer dan 11.000 klachten over het vwo-examen Nederlands: zie http://www.examenklachten.nl/vwo/nederlands. Op Linkedin vragen docenten zich af waarom. Zie ook de Examenforums op de voorpagina van de vakcommunity Nederlands en de reactie van de Taalprof: Grammaticale angsthazen.

Reageer


5 − = twee