Het Sectiebestuur Nederlands (SBN) van de vakvereniging Levende Talen, organiseert dit schooljaar voor het eerst studiemiddagen waarin de vraag: “Hoe bereid ik mezelf goed voor op het beoordelen van het eindexamen Nederlands vmbo-gl/tl?” centraal staat. De studiemiddag voor de havo was op 6 april.
Op 20 april a.s. staat het examen vmbo-gl/tl op de agenda.
Ton Hendrix, toetsdeskundige Nederlands bij het Cito, vertelt over het tot stand komen van examens, waarna je zelf aan de slag gaat met het beoordelen van examenwerk.
Doelgroep: beginnende docenten (ook zij-instromers) vmbo-kb/gl/tl die zich willen bekwamen in de voorbereiding op en beoordeling van het eindexamen Nederlands.
Datum: 20 april 2011
Tijd: van 17.00 tot ong. 20.00 uur
Locatie: Hogeschool Domstad (Utrecht), Koningsbergerstraat.
Aanmelden: uiterlijk 3 dagen vóór de bijeenkomst bij Fonnie Haverkort: fhaverkort@hzm.gsf.nl
Leden van Levende Talen nemen kosteloos deel aan de bijeenkomst: vermeld bij aanmelding je lidnummer van Levende Talen. Kosten voor niet-leden: 15 euro: het is ook mogelijk om ter plaatse lid te worden). Het aantal deelnemers is beperkt.

Reageer


een × = 6