Lesgeven en emoties zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.
Veel emoties hebben te maken met de interactie tussen de docent en de leerlingen.
Aan de ene kant maakt deze intensieve interactie tussen docent en leerlingen het onderwijsveld aantrekkelijk, maar het kan ook voor spanning zorgen.
In dit onderzoek wordt daarom gekeken naar de interactie tussen docenten en leerlingen en hun emoties die daarmee gepaard gaan.
Door middel van een video opname van één van uw lessen, hartslagmetingen (bij de docent) tijdens deze les en een vragenlijst voor uzelf en de leerlingen hopen we meer inzicht te krijgen in de belangrijke rol die emoties spelen in het onderwijs.
Als dank voor uw deelname ontvangt u een overzicht van hoe de leerlingen u zien als docent en de emoties die zij ervaren tijdens uw les en een cadeaubon van 15 euro.
Voor meer informatie, ga naar http://leonderzoek.nl/voortgezet-onderwijs/ of neem contact op met de onderzoeker, Monika Donker via m.h.donker@uu.nl of 030-2534942.

Reageer


9 − acht =