"Leren wat Democratie is en hoe je er zelf aan mee kunt doen, werkt preventief tegen radicalisering."  

Onderwijs en educatie kunnen gewelddadige aanslagen zoals onlangs in Parijs niet voorkomen. Wel kunnen zij een belangrijke bijdrae leveren om radicalisering van jongeren te voorkomen. Als het even kan in een vroeg stadium. 
Diverse onderzoeken, onder andere in het Fort van de Democratie en de Democratiefabriek, en ervaringen met jongeren tonen dat aan.

Kinderen en jongeren die onderzoek doen naar de kernwaarden van de democratie (gelijkheid, vrijheid en solidariteit) leren hun meningen nuanceren en ontdekken dat diversiteit, en de conflicten die dat oplevert, bij democratie horen. Dat het niet mee valt om gedrag en meningen die je verafschuwt, te verdragen omdat anderen ook jou verdragen. In de tentoonstellingen in België en Nederland kunnen kinderen en jongeren ontdekken dat het voortbestaan van een levendige democratie mede van hun bijdrage afhankelijk is.
Leren over en oefenen in democratie is urgent. De reizende tentoonstelling De Democratiefabriek kan ook voor 2016 en 2017 weer worden geboekt. Het is een zinvol middel om met kinderen en jongeren democratisch burgerschap te versterken.
Vraag de folder aan bij de Fort voor de Democratie.

Reageer


+ 3 = vijf