In het najaar van 2012 wil de universitaire lerarenopleiding van de Universiteit Leiden starten met een zogenaamd ‘docentontwikkelteam’. Naar aanleiding van onderzoek naar de ontwikkeling van vakdidactische kennis bij docenten en geïnspireerd door de ervaringen met docentontwikkelteams bij de Universiteit Twente, willen we met 10 à 15 docenten maatschappijwetenschappen werken aan professionele ontwikkeling die helemaal aansluit bij de eigen lespraktijk.

In het schooljaar 2012-2013 worden zes bijeenkomsten gepland op vrijdagmiddag waarin er concreet gewerkt zal worden aan een lessenreeks. De activiteiten zijn er op gericht om materiaal te maken en een lessenreeks te ontwerpen, uit te voeren en te evalueren, die gebaseerd is op een activerende didactiek en de uitgangspunten voor het nieuwe examenprogramma zoals die verwoord staan in de rapporten van de commissies Schnabel (SLO, 2007, 2009). De ontwikkelde lessenreeks moet dus in te passen zijn in het huidige curriculum maatschappijwetenschappen, maar verkent al mogelijkheden van een concept context benadering.
De kosten voor deelname aan de zes bijeenkomsten zijn 725 euro. De precieze data zullen in augustus bekend worden gemaakt.
Mail voor meer informatie naar Arthur Pormes, a.a.pormes@iclon.leidenuniv.nl , vakdidacticus maatschappijleer & maatschappijwetenschappen. Inschrijving gebeurt op volgorde van aanmelding.

Een reactie op “Start docentontwikkelteam maatschappijwetenschappen Universiteit Leiden”

  1. Start docentontwikkelteam maatschappijwetenschappen Universiteit ... | Nieuwe kansen in arbeidsmarkt en onderwijs. | Scoop.it zegt:

    [...] In het najaar van 2012 wil de universitaire lerarenopleiding van de Universiteit Leiden starten met een zogenaamd 'docentontwikkelteam'. Naar aanleiding van onderzoek naar de ontwikkeling van vakdidactische kennis bij …  [...]

Reageer


3 × = zevenentwintig